Datum Naam Status Soort informatie
17-12-1996 Bedrijventerrein Uithoorn 1995 vastgesteld gemeentelijk plan
27-01-2005 Legmeer-West vastgesteld gemeentelijk plan
03-03-2009 De Legmeer onherroepelijk gemeentelijk plan
01-04-2009 Voorbereidingsbesluit voor aantal gebieden en percelen in Uithoorn officiële publicatie bekendmaking
06-05-2009 Bestemmingsplan Landelijk Gebied, eerste herziening, in werking getreden – bouwplannen worden hieraan getoetst officiële publicatie bekendmaking
06-05-2009 Bestemmingsplan De Legmeer in werking getreden – bouwplannen worden hieraan getoetst officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Park Krayenhoff’ officiële publicatie bekendmaking
26-08-2009 Ontwerpuitwerkingsplan ‘Legmeerplein 1e fase’ (schoollocatie) ter inzage officiële publicatie bekendmaking
11-09-2009 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Parkeerplaatsen Bieslook’ officiële publicatie bekendmaking
08-10-2009 Park Krayenhoff vastgesteld gemeentelijk plan
21-10-2009 Vaststelling Bestemmingsplan ‘Park Krayenhoff’ officiële publicatie bekendmaking
28-10-2009 Uitwerkingsplan ‘Legmeerplein 1e fase’ (schoollocatie) vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
04-11-2009 Uitwerkingsplan ‘Legmeerplein 1e fase’ (schoollocatie) vastgesteld (nieuwe publicatie - gewijzigde termijn) officiële publicatie bekendmaking
18-11-2009 Ontwerpuitwerkingsplan ‘Legmeerplein 2e fase’ (winkelcentrum) ter inzage officiële publicatie bekendmaking
02-12-2009 Bestemmingsplan ‘De Legmeer’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
06-01-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘Parkeerplaatsen Bieslook’ officiële publicatie bekendmaking
03-02-2010 Uitwerkingsplan ?Legmeerplein 2e fase? (winkelcentrum) vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
04-05-2010 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelweg’ officiële publicatie bekendmaking
04-05-2010 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Chemieweg’ bestemmingsplan bekendmaking
26-05-2010 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Zijdelwaard, inclusief Europarei officiële publicatie bekendmaking
23-06-2010 Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ‘Boterdijk’ en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde officiële publicatie bekendmaking
08-09-2010 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan De Kwakel officiële publicatie bekendmaking
17-09-2010 Chemieweg vastgesteld bestemmingsplan
17-09-2010 Zijdelweg Uithoorn vastgesteld bestemmingsplan
29-09-2010 Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Zijdelweg’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen