Datum Naam Status Soort informatie
10-12-2019 Schenk te Alblasserdam vastgesteld omgevingsvergunning
10-12-2019 Nieuwland Parc Schenk geluid vastgesteld wijzigingsplan
22-11-2019 Hoogendijk geluidsverkaveling ontwerp wijzigingsplan
09-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan 150 kV ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam officiële publicatie bekendmaking
24-09-2019 150kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam vastgesteld bestemmingsplan
20-06-2019 Uitgebreide procedure Schenk officiële publicatie bekendmaking
28-05-2019 Schenk te Alblasserdam ontwerp omgevingsvergunning
28-05-2019 Wijzigingsplan Nieuwland Parc Schenk geluid - Alblasserdam ontwerp wijzigingsplan
01-05-2019 Vaststelling Bestemmingsplan Alblasserdam Vinkenpolderweg 1-3 officiële publicatie bekendmaking
16-04-2019 Alblasserdam, Vinkenpolderweg 1-3 vastgesteld bestemmingsplan
20-03-2019 Publicatie Wet geluidhinder gemeente Alblasserdam Vinkenpolderweg 1-3 officiële publicatie bekendmaking
26-02-2019 Mercon Kloos voorontwerp bestemmingsplan
11-01-2019 150kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam ontwerp bestemmingsplan
17-10-2018 Alblasserdam, Vinkenpolderweg 1-3 ontwerp bestemmingsplan
17-10-2018 Inrit standplaatslocatie vastgesteld wijzigingsplan
25-07-2018 Vastgesteld bestemmingsplan Waterhoven Oost – Vinkenpolderweg, Alblasserdam officiële publicatie bekendmaking
10-07-2018 Waterhoven Oost - Vinkenpolderweg vastgesteld bestemmingsplan
20-04-2018 Waterhoven Oost - Vinkenpolderweg ontwerp bestemmingsplan
12-07-2017 publicatie Voorbereidingsbesluit Locatie "Mercon-Kloos officiële publicatie bekendmaking
12-07-2017 Bekendmaking omgevingsvergunning Hof en Singel fase IV officiële publicatie bekendmaking
30-06-2017 West Kinderdijk vastgesteld voorbereidingsbesluit
27-06-2017 Hof en Singel fase 4 vastgesteld omgevingsvergunning
24-05-2017 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Landelijk GEBIED officiële publicatie bekendmaking
10-05-2017 Bekendmaking ontwerpomgevingsvergunning Hof en Singel fase 4 officiële publicatie bekendmaking
02-05-2017 Inrit standplaatslocatie ontwerp wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen