Datum Naam Status Soort informatie
05-12-2019 Hondsdijk 69, Koudekerk aan den Rijn vastgesteld omgevingsvergunning
04-12-2019 Definitief afwijkingsbesluit transformeren van hobbyruimte naar 2 appartementen Hondsdijk 69 te Koudekerk aan den Rijn officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Aarkanaal officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Eikenlaan 255 officiële publicatie bekendmaking
26-11-2019 Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn ontwerp bestemmingsplan
26-11-2019 Fietsbrug Aarkanaal ontwerp bestemmingsplan
20-11-2019 Vooraankondiging bestemmingsplan Weidelanden, tweede herziening, Hazerswoude-Dorp officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Parkeren Archeon en ontsluitingsweg Burggooi officiële publicatie bekendmaking
17-10-2019 Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi, Alphen aan den Rijn vastgesteld bestemmingsplan
16-10-2019 Bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt buiten de contour officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Bestemmingsplan Woonkavel Omloop, Boskoop officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Ontwerpbesluit transformeren van hobbyruimte naar 2 appartementen Hondsdijk 69 te Koudekerk aan den Rijn officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Woonkavel Omloop, Boskoop vastgesteld bestemmingsplan
26-09-2019 Herbestemmen sierteelt buiten de contour vastgesteld bestemmingsplan
25-09-2019 Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop, zesde wijziging officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied, vijfde wijziging officiële publicatie bekendmaking
18-09-2019 Ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark en ontwerpbesluit Vaststellen hogere waarde Westvaartpark officiële publicatie bekendmaking
17-09-2019 Buitengebied Boskoop - zesde wijziging ontwerp wijzigingsplan
17-09-2019 Sierteeltgebied - vijfde wijziging ontwerp wijzigingsplan
11-09-2019 Ontwerp bestemmingsplan ‘Multifunctionele Accommodatie, Zwammerdam’ officiële publicatie bekendmaking
03-09-2019 Westvaartpark, Hazerswoude-Rijndijk ontwerp bestemmingsplan
28-08-2019 Ontwerpbestemmingsplan Rijnpark en ontwerpbesluit Vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder Rijnpark (Rectificatie) officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Vaststelling bestemmingsplan Rietveldsepad 6L officiële publicatie bekendmaking
23-07-2019 Multifunctionele Accommodatie, Zwammerdam ontwerp bestemmingsplan
18-07-2019 Rietveldsepad 6L, Alphen aan den Rijn vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen