Datum Naam Status Soort informatie
22-01-2020 Ontwerpwijzigingsplan Boezemlaan achter 29, Boskoop officiële publicatie bekendmaking
21-01-2020 Westkanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a) ontwerp bestemmingsplan
21-01-2020 Carrier terrein, Hazerswoude-Rijndijk ontwerp bestemmingsplan
07-01-2020 Boezemlaan achter 29, Boskoop ontwerp wijzigingsplan
18-12-2019 Tussenuitspraak Bestemmingsplan Alphen Stad vastgesteld gerechtelijke uitspraak
10-12-2019 Buitengebied Boskoop - zesde wijziging vastgesteld wijzigingsplan
10-12-2019 Sierteeltgebied - vijfde wijziging vastgesteld wijzigingsplan
05-12-2019 Hondsdijk 69, Koudekerk aan den Rijn vastgesteld omgevingsvergunning
04-12-2019 Definitief afwijkingsbesluit transformeren van hobbyruimte naar 2 appartementen Hondsdijk 69 te Koudekerk aan den Rijn officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Aarkanaal officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Eikenlaan 255 officiële publicatie bekendmaking
26-11-2019 Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn ontwerp bestemmingsplan
26-11-2019 Fietsbrug Aarkanaal ontwerp bestemmingsplan
20-11-2019 Vooraankondiging bestemmingsplan Weidelanden, tweede herziening, Hazerswoude-Dorp officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Parkeren Archeon en ontsluitingsweg Burggooi officiële publicatie bekendmaking
17-10-2019 Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi, Alphen aan den Rijn vastgesteld bestemmingsplan
16-10-2019 Bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt buiten de contour officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Bestemmingsplan Woonkavel Omloop, Boskoop officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Ontwerpbesluit transformeren van hobbyruimte naar 2 appartementen Hondsdijk 69 te Koudekerk aan den Rijn officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Woonkavel Omloop, Boskoop vastgesteld bestemmingsplan
26-09-2019 Herbestemmen sierteelt buiten de contour vastgesteld bestemmingsplan
25-09-2019 Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop, zesde wijziging officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied, vijfde wijziging officiële publicatie bekendmaking
18-09-2019 Ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark en ontwerpbesluit Vaststellen hogere waarde Westvaartpark officiële publicatie bekendmaking
11-09-2019 Ontwerp bestemmingsplan ‘Multifunctionele Accommodatie, Zwammerdam’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen