Datum Naam Status Soort informatie
12-03-2020 Bestemmingsplan Westvaartpark officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Ontwerp paraplubestemmingsplan Snippergroen officiële publicatie bekendmaking
02-03-2020 Gemeente Alphen aan den Rijn - verleende omgevingsvergunning: het bouwen van 15 woningen, Weegbree in Boskoop officiële publicatie bekendmaking
26-02-2020 Ontwerp bestemmingsplan De Weidelanden – tweede herziening officiële publicatie bekendmaking
26-02-2020 Bekendmaking Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN officiële publicatie bekendmaking
20-02-2020 Westvaartpark, Hazerswoude-Rijndijk vastgesteld bestemmingsplan
20-02-2020 Woningen Weegbree, Boskoop vastgesteld omgevingsvergunning
18-02-2020 De Weidelanden - tweede herziening ontwerp bestemmingsplan
18-02-2020 Snippergroen ontwerp bestemmingsplan
22-01-2020 Ontwerpwijzigingsplan Boezemlaan achter 29, Boskoop officiële publicatie bekendmaking
21-01-2020 Westkanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a) ontwerp bestemmingsplan
21-01-2020 Carrier terrein, Hazerswoude-Rijndijk ontwerp bestemmingsplan
07-01-2020 Boezemlaan achter 29, Boskoop ontwerp wijzigingsplan
18-12-2019 Tussenuitspraak Bestemmingsplan Alphen Stad vastgesteld gerechtelijke uitspraak
10-12-2019 Buitengebied Boskoop - zesde wijziging vastgesteld wijzigingsplan
10-12-2019 Sierteeltgebied - vijfde wijziging vastgesteld wijzigingsplan
05-12-2019 Hondsdijk 69, Koudekerk aan den Rijn vastgesteld omgevingsvergunning
04-12-2019 Definitief afwijkingsbesluit transformeren van hobbyruimte naar 2 appartementen Hondsdijk 69 te Koudekerk aan den Rijn officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Aarkanaal officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Eikenlaan 255 officiële publicatie bekendmaking
26-11-2019 Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn ontwerp bestemmingsplan
26-11-2019 Fietsbrug Aarkanaal ontwerp bestemmingsplan
20-11-2019 Vooraankondiging bestemmingsplan Weidelanden, tweede herziening, Hazerswoude-Dorp officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Parkeren Archeon en ontsluitingsweg Burggooi officiële publicatie bekendmaking
17-10-2019 Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi, Alphen aan den Rijn vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen