Datum Naam Status Soort informatie
07-04-2021 Tussenuitspraak Bestemmingsplan Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi, Alphen aan den Rijn vastgesteld gerechtelijke uitspraak
07-04-2021 Bestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Definitief besluit afwijken beheersverordening veranderen grondgebruik Westeinde 2, Hazerswoude-Dorp officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Westeinde 2, Hazerswoude-Dorp vastgesteld omgevingsvergunning
31-03-2021 Ontwerpbestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
26-03-2021 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Rijnhaven-Oost officiële publicatie bekendmaking
25-03-2021 Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn vastgesteld bestemmingsplan
24-03-2021 Ontwerpbestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen officiële publicatie bekendmaking
24-03-2021 Ontwerpbestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop officiële publicatie bekendmaking
17-03-2021 Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 officiële publicatie bekendmaking
16-03-2021 Bentwijck, Benthuizen ontwerp bestemmingsplan
16-03-2021 Linnaeusweg 2, Boskoop ontwerp bestemmingsplan
10-03-2021 Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – achtste wijziging officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Bestemmingsplan ’Rijnpark’ officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Koopse Glorie, Boskoop en vaststelling Beeldkwaliteitsplan Azalealaan officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Rijndijk 83, Hazerswoude-Rijndijk’ officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Voorbereidingsbesluit detailhandel en horeca, Puttelaan 142, Boskoop officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn ’Groene gemeente met lef!’ en bijbehorend PlanMER officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Vaststelling Structuurvisie Uitvoeringsparagraaf Woningbouw en Nota Vereveningsfonds officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 Koopse Glorie, Boskoop vastgesteld bestemmingsplan
18-02-2021 Detailhandel - horeca, Puttelaan 142 te Boskoop vastgesteld voorbereidingsbesluit
18-02-2021 Rijndijk 83, Hazerswoude-Rijndijk vastgesteld bestemmingsplan
18-02-2021 Rijnpark vastgesteld bestemmingsplan
18-02-2021 Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 vastgesteld structuurvisie
10-02-2021 Omgevingsvergunning Dijkgraafweg naast 23, Hazerswoude-Dorp officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen