Datum Naam Status Soort informatie
13-01-2021 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Rijnhaven-Oost officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Rectificatie bekendmaking Herstelbesluit (op grond van artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Westvaartpark officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rijndijk 86, Hazerswoude-Rijndijk en beeldkwaliteitsplan Nieuw Rein, Hazerswoude officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Bekendmaking Wet geluidhinder - Besluit vaststellen hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 RECTIFICATIE - Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp hogere waarden besluit op het perceel Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a, Alphen aan den Rijn, bouwen van 190 woningen met een parkeervoorziening. officiële publicatie bekendmaking
16-12-2020 Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp hogere waarden besluit op het perceel Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a, Alphen aan den Rijn, bouwen van 190 woningen met een parkeervoorziening. officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Rijndijk 86, Hazerswoude-Rijndijk vastgesteld bestemmingsplan
09-12-2020 Vaststelling Nota Grondbeleid 2020-2023 officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Vaststelling Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2020 officiële publicatie bekendmaking
08-12-2020 Stationsomgeving – blok 34, Alphen aan den Rijn ontwerp bestemmingsplan
26-11-2020 Ontwerp omgevingsvergunning Dijkgraafweg naast 23 te Hazerswoude-Dorp officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Ontwerpbestemmingsplan Biezenlanden, Boskoop officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Ontwerpbestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn officiële publicatie bekendmaking
17-11-2020 Biezenlanden, Boskoop ontwerp bestemmingsplan
04-11-2020 Ontwerpbestemmingsplan Rijndijk 83, Hazerswoude- Rijndijk, uitbreiding bedrijfsruimte officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Definitief afwijkingsbesluit bouwen van 6 woningen ten zuiden van Herman Heyermansstraat 4, Hazerswoude-Rijndijk officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Woningen Herman Heijermansstraat, Hazerswoude-Rijndijk vastgesteld omgevingsvergunning
28-10-2020 Bestemmingsplan International Trade Centre Hazerswoude-Dorp - eerste herziening officiële publicatie bekendmaking
27-10-2020 Rijndijk 83, Hazerswoude-Rijndijk ontwerp bestemmingsplan
21-10-2020 Wijzigingsplan Laag Boskoop 20, Boskoop officiële publicatie bekendmaking
15-10-2020 International Trade Centre, Hazerswoude-Dorp - eerste herziening vastgesteld bestemmingsplan
14-10-2020 Ontwerpbestemmingsplan Steekterpoort II en ontwerp beeldkwaliteitsplan Steekterpoort Alphen aan den Rijn officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende wijziging (transformatiegebied Reijerskoop e.o.) officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Ontwerp Structuurvisie Uitvoeringsparagraaf Woningbouw officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Definitieve omgevingsvergunning voor zonneweide langs N11 Hazerswoude Rijndijk gemeente Alphen aan den Rijn officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen