Datum Naam Status Soort informatie
17-08-2021 Brielle - Veerweg en Rochus Meeuwiszoonweg voorontwerp bestemmingsplan
17-08-2021 Omgevingsplan buitengebied Brielle - veegplan 1 ontwerp bestemmingsplan
06-07-2021 Omgevingsplan Buitengebied Briele vastgesteld bestemmingsplan
23-06-2021 Ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan wonen en Kamerverhuur” officiële publicatie bekendmaking
04-06-2021 Dorpshart Zwartewaal voorontwerp bestemmingsplan
26-05-2021 Hotel De Nolle, Vierpolders voorontwerp bestemmingsplan
05-05-2021 Afwijking van de bestemming Bastion IX Brielle officiële publicatie bekendmaking
29-04-2021 Bastion IX vastgesteld omgevingsvergunning
14-04-2021 Paraplubestemmingsplan wonen en kamerverhuur ontwerp bestemmingsplan
31-03-2021 Voorstraat 80 ontwerp omgevingsvergunning
12-11-2020 Bastion IX ontwerp omgevingsvergunning
04-11-2020 Omzetting bestemming Bastion IX Brielle, van “Groen” naar “Maatschappelijk” officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Bestemmingsplan “Henry Fordstraat 11, Zwartewaal”, besluit Hogere waarden Wet geluidhinder en stap 3-besluit Interimwet Stad- en Milieubenadering officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Bestemmingsplan "De Rik 26" gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan: toevoeging begrippen ter voorkoming ongewenst gebruik van woningen officiële publicatie bekendmaking
29-09-2020 De Rik 26 vastgesteld bestemmingsplan
29-09-2020 Henry Fordstraat 11 vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2020 Voorbereidingsbesluit omgevingsplan Buitengebied Brielle in verband met energievoorziening biomassa officiële publicatie bekendmaking
22-09-2020 Voorbereidingsbesluit biostookinstallaties vastgesteld voorbereidingsbesluit
18-09-2020 Voorbereidingsbesluit parapluplan kamerverhuur vastgesteld voorbereidingsbesluit
24-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Henry Fordstraat 11, Zwartewaal”, ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder en stap 3-ontwerpbesluit Interimwet Stad- en Milieubenadering officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Omgevingsplan Buitengebied Brielle gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
31-01-2020 De Rik 26 ontwerp bestemmingsplan
29-01-2020 Ontwerpbestemmingsplan “De Rik 26” en ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
28-01-2020 Omgevingsplan Buitengebied Briele vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen