Datum Naam Status Soort informatie
29-09-2020 De Rik 26 vastgesteld bestemmingsplan
22-09-2020 Voorbereidingsbesluit biostookinstallaties vastgesteld voorbereidingsbesluit
18-09-2020 Voorbereidingsbesluit parapluplan kamerverhuur vastgesteld voorbereidingsbesluit
24-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Henry Fordstraat 11, Zwartewaal”, ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder en stap 3-ontwerpbesluit Interimwet Stad- en Milieubenadering officiële publicatie bekendmaking
15-06-2020 Henry Fordstraat 11 ontwerp bestemmingsplan
11-03-2020 Omgevingsplan Buitengebied Brielle gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
31-01-2020 De Rik 26 ontwerp bestemmingsplan
29-01-2020 Ontwerpbestemmingsplan “De Rik 26” en ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
28-01-2020 Omgevingsplan Buitengebied Briele vastgesteld bestemmingsplan
05-12-2019 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor de omzetting bestemming Zuurlandsedijk 1a Brielle, van “wonen twee-aaneen” naar “wonen- vrijstaand” officiële publicatie bekendmaking
05-12-2019 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan de grondweg 1a te Zwartewaal” officiële publicatie bekendmaking
02-12-2019 Zuurlandsedijk 1a vastgesteld omgevingsvergunning
25-11-2019 Grondweg 1a Zwartewaal vastgesteld omgevingsvergunning
07-11-2019 Bestemmingsplan "Middelweg 1, Vierpolders" gewijzigd vastgesteld en omgevingsvergunning voor het bouwen van één woning aan de Middelweg 1, Vierpolders verleend officiële publicatie bekendmaking
29-10-2019 Middelweg 1 Vierpolders vastgesteld bestemmingsplan
11-10-2019 Grondweg 1b Zwartewaal ontwerp omgevingsvergunning
24-09-2019 Zuurlandsedijk 1a vastgesteld omgevingsvergunning
03-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Middelweg 1, Vierpolders en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning woning Middelweg 1, Vierpolders” officiële publicatie bekendmaking
26-06-2019 Start terinzagelegging ontwerp omgevingsplan Buitengebied Brielle met planMER en ontwerpbesluiten hogere waarde officiële publicatie bekendmaking
21-06-2019 Middelweg 1 Vierpolders ontwerp bestemmingsplan
20-06-2019 Omgevingsplan Buitengebied Briele ontwerp bestemmingsplan
06-06-2019 Bestemmingsplan "Oudeweg West 5, Zwartewaal" gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
06-06-2019 Bestemmingsplan "Veckdijk 48, Vierpolders" gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
28-05-2019 Oudeweg West 5, Zwartewaal vastgesteld bestemmingsplan
28-05-2019 Veckdijk 48, Vierpolders vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen