Datum Naam Status Soort informatie
31-03-2021 Voorstraat 80 ontwerp omgevingsvergunning
12-11-2020 Bastion IX ontwerp omgevingsvergunning
04-11-2020 Omzetting bestemming Bastion IX Brielle, van “Groen” naar “Maatschappelijk” officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Bestemmingsplan “Henry Fordstraat 11, Zwartewaal”, besluit Hogere waarden Wet geluidhinder en stap 3-besluit Interimwet Stad- en Milieubenadering officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Bestemmingsplan "De Rik 26" gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan: toevoeging begrippen ter voorkoming ongewenst gebruik van woningen officiële publicatie bekendmaking
29-09-2020 De Rik 26 vastgesteld bestemmingsplan
29-09-2020 Henry Fordstraat 11 vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2020 Voorbereidingsbesluit omgevingsplan Buitengebied Brielle in verband met energievoorziening biomassa officiële publicatie bekendmaking
22-09-2020 Voorbereidingsbesluit biostookinstallaties vastgesteld voorbereidingsbesluit
18-09-2020 Voorbereidingsbesluit parapluplan kamerverhuur vastgesteld voorbereidingsbesluit
24-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Henry Fordstraat 11, Zwartewaal”, ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder en stap 3-ontwerpbesluit Interimwet Stad- en Milieubenadering officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Omgevingsplan Buitengebied Brielle gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
31-01-2020 De Rik 26 ontwerp bestemmingsplan
29-01-2020 Ontwerpbestemmingsplan “De Rik 26” en ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
28-01-2020 Omgevingsplan Buitengebied Briele vastgesteld bestemmingsplan
05-12-2019 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor de omzetting bestemming Zuurlandsedijk 1a Brielle, van “wonen twee-aaneen” naar “wonen- vrijstaand” officiële publicatie bekendmaking
05-12-2019 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan de grondweg 1a te Zwartewaal” officiële publicatie bekendmaking
02-12-2019 Zuurlandsedijk 1a vastgesteld omgevingsvergunning
25-11-2019 Grondweg 1a Zwartewaal vastgesteld omgevingsvergunning
07-11-2019 Bestemmingsplan "Middelweg 1, Vierpolders" gewijzigd vastgesteld en omgevingsvergunning voor het bouwen van één woning aan de Middelweg 1, Vierpolders verleend officiële publicatie bekendmaking
29-10-2019 Middelweg 1 Vierpolders vastgesteld bestemmingsplan
11-10-2019 Grondweg 1b Zwartewaal ontwerp omgevingsvergunning
24-09-2019 Zuurlandsedijk 1a vastgesteld omgevingsvergunning
03-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Middelweg 1, Vierpolders en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning woning Middelweg 1, Vierpolders” officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen