Datum Naam Status Soort informatie
22-09-2022 Twee Getuigen-Kloosterbos ontwerp bestemmingsplan
30-08-2022 Twee Getuigen - Kloosterbos ontwerp bestemmingsplan
15-08-2022 De Plantage voorontwerp bestemmingsplan
22-06-2022 Hotel De Nolle, Vierpolders vastgesteld bestemmingsplan
22-06-2022 Partiële herziening Vesting - Scharloo 26 vastgesteld bestemmingsplan
20-05-2022 Dorpshart Zwartewaal ontwerp bestemmingsplan
23-03-2022 Nobelstraat 80 ontwerp omgevingsvergunning
23-03-2022 Scharloo 7 en 8 ontwerp omgevingsvergunning
21-03-2022 Oude Goote voorontwerp bestemmingsplan
22-12-2021 Omgevingsplan buitengebied Brielle - veegplan 1 vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2021 Twee Getuigen - Kloosterbos voorontwerp bestemmingsplan
27-10-2021 Paraplubestemmingsplan wonen en kamerverhuur vastgesteld bestemmingsplan
17-08-2021 Brielle - Veerweg en Rochus Meeuwiszoonweg voorontwerp bestemmingsplan
17-08-2021 Omgevingsplan buitengebied Brielle - veegplan 1 ontwerp bestemmingsplan
06-07-2021 Omgevingsplan Buitengebied Briele vastgesteld bestemmingsplan
06-07-2021 Voorstraat 80 vastgesteld omgevingsvergunning
23-06-2021 Ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan wonen en Kamerverhuur” officiële publicatie bekendmaking
04-06-2021 Dorpshart Zwartewaal voorontwerp bestemmingsplan
05-05-2021 Afwijking van de bestemming Bastion IX Brielle officiële publicatie bekendmaking
29-04-2021 Bastion IX vastgesteld omgevingsvergunning
14-04-2021 Paraplubestemmingsplan wonen en kamerverhuur ontwerp bestemmingsplan
12-11-2020 Bastion IX ontwerp omgevingsvergunning
04-11-2020 Omzetting bestemming Bastion IX Brielle, van “Groen” naar “Maatschappelijk” officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Bestemmingsplan “Henry Fordstraat 11, Zwartewaal”, besluit Hogere waarden Wet geluidhinder en stap 3-besluit Interimwet Stad- en Milieubenadering officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Bestemmingsplan "De Rik 26" gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen