Datum Naam Status Soort informatie
21-02-2017 Beheersverordening Landelijk gebied vastgesteld beheersverordening
24-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Henry Fordstraat 11, Zwartewaal”, ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder en stap 3-ontwerpbesluit Interimwet Stad- en Milieubenadering officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Omgevingsplan Buitengebied Brielle gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
29-01-2020 Ontwerpbestemmingsplan “De Rik 26” en ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
05-12-2019 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor de omzetting bestemming Zuurlandsedijk 1a Brielle, van “wonen twee-aaneen” naar “wonen- vrijstaand” officiële publicatie bekendmaking
05-12-2019 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan de grondweg 1a te Zwartewaal” officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Bestemmingsplan "Middelweg 1, Vierpolders" gewijzigd vastgesteld en omgevingsvergunning voor het bouwen van één woning aan de Middelweg 1, Vierpolders verleend officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Middelweg 1, Vierpolders en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning woning Middelweg 1, Vierpolders” officiële publicatie bekendmaking
26-06-2019 Start terinzagelegging ontwerp omgevingsplan Buitengebied Brielle met planMER en ontwerpbesluiten hogere waarde officiële publicatie bekendmaking
06-06-2019 Bestemmingsplan "Oudeweg West 5, Zwartewaal" gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
06-06-2019 Bestemmingsplan "Veckdijk 48, Vierpolders" gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
01-05-2019 Beschikking Omgevingsvergunning voor bouwen en milieuneutrale verandering op het perceel Meeldijk 1 te Zwartewaal officiële publicatie bekendmaking
15-04-2019 Kennisgeving coördinatiebesluit Middelweg 1, Vierpolders officiële publicatie bekendmaking
28-03-2019 Bestemmingsplan 'Vierpolders, eerste herziening', gemeente Brielle onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
27-02-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Oudeweg West, Zwartewaal officiële publicatie bekendmaking
14-02-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Veckdijk 48, Vierpolders' officiële publicatie bekendmaking
27-12-2018 Bestemmingsplan 'De Ankerplaats', gemeente Brielle onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
27-12-2018 Bestemmingsplan 'Vierpolders, eerste herziening' gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
22-11-2018 Bestemmingsplan 'Burgemeester H. van Sleenstraat, fase 5', gemeente Brielle onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
22-11-2018 Bestemmingsplan 'Nicolaas Pieckstraat' vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
22-11-2018 Omgevingsvergunning omzetten van bedrijfswoning naar plattelandswoning aan de Hoonaardweg 11 a in Brielle officiële publicatie bekendmaking
22-11-2018 Omgevingsvergunning het realiseren van een tijdelijke parkeerplaats, het realiseren van een inrit en het kappen van 55 populieren aan de Willem Alexanderplaats, Zwartewaal officiële publicatie bekendmaking
01-11-2018 Bestemmingsplan "De Ankerplaats”, besluit Hogere waarden Wet geluidhinder en stap 3-besluit Interimwet Stad- en Milieubenadering vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
03-10-2018 Inspraakprocedure voorontwerp omgevingsplan Buitengebied Brielle officiële publicatie bekendmaking
20-06-2018 Ontwerpbestemmingsplan 'Vierpolders, eerste herziening' officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen