Datum Naam Status Soort informatie
16-07-2021 Omgevingsvisie Delft 2040 vastgesteld structuurvisie
14-07-2021 hoek Abtswoudseweg - Zuideinde ontwerp bestemmingsplan
25-06-2021 Voorbereidingsbesluit Motorenweg e.o, Delft officiële publicatie bekendmaking
24-06-2021 Gemeente Delft - Voorbereidingsbesluit Motorenweg e.o. officiële publicatie bekendmaking
17-06-2021 Motorenweg e.o. vastgesteld voorbereidingsbesluit
28-05-2021 Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten stap 3 Interimwet en hogere waarden Wet geluidhinder De Staal bekijken, Delft officiële publicatie bekendmaking
18-05-2021 De Staal ontwerp bestemmingsplan
20-04-2021 Rotterdamseweg 474 ontwerp omgevingsvergunning
09-04-2021 Bestemmingsplan, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en omgevingsvergunning Martinus Nijhofflaan fase 2 (coördinatieregeling), Delft officiële publicatie bekendmaking
30-03-2021 Martinus Nijhofflaan fase 2 vastgesteld bestemmingsplan
18-12-2020 Ontwerp-Omgevingsvisie Delft 2040 en ontwerp-Omgevingseffectrapportage officiële publicatie bekendmaking
11-12-2020 Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder en ontwerp omgevingsvergunning Martinus Nijhofflaan fase 2 (coördinatieregeling) bekijken, Delft officiële publicatie bekendmaking
16-10-2020 Gemeente Delft - ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp besluit hogere grenswaarden - project Balthasar van der Polweg officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Omgevingsvergunning Studentenhuisvesting Korvezeestraat/Balthasar van der Polweg ontwerp omgevingsvergunning
11-09-2020 Bestemmingsplan Bacinol, gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
31-07-2020 Publicatie melding voornemen stap-3 besluit Interimwet Stad- en Milieubenadering, De Staal Delft officiële publicatie bekendmaking
30-07-2020 Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - Jordaniëstraat 107, Delft officiële publicatie bekendmaking
24-07-2020 Bestemmingsplan, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en omgevingsvergunning Bethelpark (coördinatieregeling), Delft officiële publicatie bekendmaking
14-07-2020 Omgevingsvergunning Jordaniëstraat 107 vastgesteld omgevingsvergunning
13-07-2020 Voorbereidingsbesluit Motorenweg e.o., Delft officiële publicatie bekendmaking
09-07-2020 Bacinol vastgesteld bestemmingsplan
09-07-2020 Bethelpark vastgesteld bestemmingsplan
12-06-2020 Vastgesteld/verleend bestemmingsplan en omgevingsvergunning Mercuriusweg/Neringstraat, Delft officiële publicatie bekendmaking
12-06-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Stationskap, Delft officiële publicatie bekendmaking
28-05-2020 Mercuriusweg - Neringstraat vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen