Datum Naam Status Soort informatie
04-12-2019 Ter inzage legging uitwerkingsplan 2 Westergouwe fase 2 officiële publicatie bekendmaking
19-11-2019 Uitwerkingsplan 2 fase 2 Westergouwe vastgesteld uitwerkingsplan
02-10-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Fluwelensingel 86 en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
03-09-2019 Fluwelensingel 86 ontwerp bestemmingsplan
21-08-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Turfmarkt 60 Gouda officiële publicatie bekendmaking
20-08-2019 Turfmarkt 60 Gouda ontwerp bestemmingsplan
24-07-2019 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Oosthoef 7 officiële publicatie bekendmaking
24-07-2019 [ontwerpuitwerkingsplan 2 Westergouwe fase 2] officiële publicatie bekendmaking
19-07-2019 Uitwerkingsplan 2 fase 2 Westergouwe ontwerp uitwerkingsplan
10-07-2019 Bekendmaking gecoördineerd besluit vaststelling bestemmingplan ‘Voormalig Weeshuiscomplex’ en omgevingsvergunning ‘het verbouwen van het weeshuis’ officiële publicatie bekendmaking
20-06-2019 Structuurvisie Groen vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
19-06-2019 Voormalig weeshuiscomplex vastgesteld bestemmingsplan
19-06-2019 Vaststelling bestemmingsplan Boerhaavekwartier officiële publicatie bekendmaking
04-06-2019 BP Oosthoef 7 ontwerp bestemmingsplan
22-05-2019 Boerhaavekwartier vastgesteld bestemmingsplan
08-05-2019 Vooraankondiging bestemmingsplannen ex artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
24-04-2019 Vastgesteld Uitwerkingsplan ‘Supermarkt Fluwelensingel’ officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Structuurvisie Groen vastgesteld structuurvisie
20-02-2019 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
12-02-2019 Supermarkt Fluwelensingel vastgesteld uitwerkingsplan
08-02-2019 Voormalig weeshuiscomplex ontwerp bestemmingsplan
10-12-2018 Concept Structuurvisie Groen officiële publicatie bekendmaking
07-12-2018 Boerhaavekwartier ontwerp bestemmingsplan
05-12-2018 Vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening Parkeren Gouda officiële publicatie bekendmaking
21-11-2018 Structuurvisie Groen ontwerp structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen