Datum Naam Status Soort informatie
29-06-2012 Stolwijkersluis onherroepelijk bestemmingsplan
15-06-2012 omgevingsvergunning Kleiwegpassage onherroepelijk projectbesluit
01-06-2012 Verleggen gasleiding Burgemeester Jamessingel onherroepelijk bestemmingsplan
16-05-2012 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Achterwillenseweg 132 en 134 officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Bekendmaking vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan ‘Stolwijkersluis’ officiële publicatie bekendmaking
02-05-2012 Kennisgeving verleende omgevingsvergunning ex. Art. 2.12 lid1, sub a onder 3 Wabo ‘Kleiwegpassage’ officiële publicatie bekendmaking
18-04-2012 Ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Spoorzone midden en oost – parkeergarage C1 oost’ officiële publicatie bekendmaking
18-04-2012 Vaststelling bestemmingsplan Verleggen gasleiding Burgemeester Jamessingel officiële publicatie bekendmaking
18-04-2012 Vaststelling projectbesluit/bouwvergunning Turfmarkt 110a officiële publicatie bekendmaking
20-03-2012 Turfmarkt 110a vastgesteld projectbesluit
14-03-2012 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Koolwitjes- en Meivlinderstraat officiële publicatie bekendmaking
22-02-2012 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan ‘Goudse Poort’ officiële publicatie bekendmaking
06-02-2012 BP Achterwillenseweg 132-134 vastgesteld bestemmingsplan
01-02-2012 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Oostpolder officiële publicatie bekendmaking
25-01-2012 Ontwerp-omgevingsvergunning Kleiweg 24–48 (Kleiwegpassage) officiële publicatie bekendmaking
13-01-2012 Willem de Zwijgersingel onherroepelijk wijzigingsplan
21-12-2011 Voorbereidingsbesluit voor gebied Schielands Hoge Zeedijk officiële publicatie bekendmaking
30-11-2011 Vastgesteld wijzigingsplan Willem de Zwijgersingel 5 en 9 (GSG) officiële publicatie bekendmaking
30-11-2011 Ontwerpbestemmingsplan Gasleiding Burgemeester Jamessingel officiële publicatie bekendmaking
18-11-2011 PDV Goudse Poort onherroepelijk bestemmingsplan
04-11-2011 perceel Wethouder Venteweg 177 onherroepelijk wijzigingsplan
28-10-2011 Zwembad Groenhovenpark onherroepelijk projectbesluit
21-10-2011 omgevingsvergunning Renovatie waterleidinggebouw onherroepelijk projectbesluit
21-10-2011 omgevingsvergunning Achterwillenseweg 96 onherroepelijk projectbesluit
05-10-2011 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Stolwijkersluis officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen