Datum Naam Status Soort informatie
19-03-2020 Het veranderen en vergroten van het kantoor Koninginnegracht 92 tot 3 appartementen en het realiseren van 10 woningen met ondergrondse parkeervoorzieningen op het binnenterrein ontwerp omgevingsvergunning
13-03-2020 Het bouwen van een appartementengebouw (136 sociale huurwoningen en een werkplek voor de huismeester) met parkeervoorzieningen Noordpolderkade 163, hoek Wenckebachstraat ontwerp omgevingsvergunning
05-03-2020 Het gedeeltelijk slopen van het kantoorgebouw Eisenhowerlaan 128, het bouwen van een woongebouw met 39 appartementen met parkeergarage en het kappen van 1 kastanjeboom ontwerp omgevingsvergunning
27-02-2020 Het bouwen van 4 appartementen Koninginnegracht ongenummerd achter Koninginnegracht 20 en 21 (Fase 2) ontwerp omgevingsvergunning
11-02-2020 Het plaatsen van een kiosk t.b.v. een lunchroom aan het Paul Krugerplein ongenummerd ter hoogte van nummer 7 ontwerp omgevingsvergunning
06-02-2020 Een gebouw met een gezondheidszorgfunctie met 18 zorgstudios en 31 woningen en een parkeerkelder ter plaatse van Bronovolaan 1B-1D vastgesteld omgevingsvergunning
05-02-2020 Het realiseren van een brug nabij de Menno ter Braakstraat ten behoeve van de woningen De Rhijenhof ongenummerd (bouwnummer 20, De Parel) ontwerp omgevingsvergunning
05-02-2020 Ontwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) omgevingsplan Binckhorst officiële publicatie bekendmaking
04-02-2020 Het plaatsen van een kiosk ongeveer tegenover Alphons Diepenbrockhof 30 vastgesteld omgevingsvergunning
23-01-2020 Het aanleggen van een helihaven ter plaatse van het braakliggende terrein gelegen tussen de Spoorlaan, Valutapad en Guldenpad ongenummerd (GAVI-kavel) ontwerp omgevingsvergunning
14-01-2020 Chw Omgevingsplan Binckhorst ontwerp bestemmingsplan
07-01-2020 Adviescommissie bezwaarschriften: intrekking éénrichtingsverkeer Neuhuyskade officiële publicatie bekendmaking
30-12-2019 Het wijzigen van de bestemming ter plaatse van de bedrijfsruimten achter Loosduinseweg 615-619 en de bedrijfsruimten Gaslaan 2a tot en met 28a ten behoeve van de realisering van 56 studentenwoningen vastgesteld omgevingsvergunning
24-12-2019 Waldeck 2019 concept bestemmingsplan
23-12-2019 Het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een woongebouw met 46 woningen ter plaatse van de gesloopte woningen Haverkamp 101 tot en met 171 vastgesteld omgevingsvergunning
20-12-2019 het bouwen van 10 appartementen met parkeerkelder Van Speijkstraat ongenummerd naast nummer 1 alsmede het verplaatsen van de uitrit op het voorerf het veranderen van de tuin en het kappen van 9 bomen vastgesteld omgevingsvergunning
19-12-2019 Het bouwen van een woongebouw met 17 appartementen, detailhandel en parkeren (Teresiatoren) ter plaatse van de te slopen kerk met woning Apeldoornselaan 240 en 242 en Dierenselaan 195 vastgesteld omgevingsvergunning
09-12-2019 Het bouwen van 10 woningen De Rhijenhof ongenummerd ontwerp omgevingsvergunning
06-12-2019 Spui 153 164A 165 167 169B 167C en 167D en Gedempte Gracht 671 tot en met 681 ontwerp omgevingsvergunning
04-12-2019 Een gebouw met een gezondheidszorgfunctie met 18 zorgstudios en 31 woningen en een parkeerkelder ter plaatse van Bronovolaan 1B-1D ontwerp omgevingsvergunning
04-12-2019 Bestemmingsplan Rotonde Duinstraat - Scheveningseweg gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
21-11-2019 Het legaliseren van een kiosk en bijbehorende koelcel Wijndaelerweg ongenummerd hoek Ockenburghstraat vastgesteld omgevingsvergunning
20-11-2019 Ontwerp-bestemmingsplan Kop Assumburgweg officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Ontwerp-bestemmingsplan Brasserskade officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Ontwerp-bestemmingsplan Duindorp-Bosjes van Poot 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen