Datum Naam Status Soort informatie
27-01-2021 Bestemmingsplan Wateringse Veld Noord 2e herziening (Lof) gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Bestemmingsplan Kop Assumburgweg gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
21-01-2021 Ontwerp-bestemmingsplan Vruchten- en Heesterbuurt 2020 officiële publicatie bekendmaking
20-01-2021 Ontwerp-bestemmingsplan Vruchten- en Heesterbuurt 2020 officiële publicatie bekendmaking
18-01-2021 Omgevingsplan Binckhorst (ex artikel 6:19 Awb) gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
18-01-2021 Derde herziening exploitatieplan Vroondaal vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
12-01-2021 Vruchten- en Heesterbuurt 2020 ontwerp bestemmingsplan
11-01-2021 Het realiseren van een nieuwe winkel tussen Bankastraat 2 en 10 vastgesteld omgevingsvergunning
05-01-2021 het bouwen van een bedrijfsgebouw op het braakliggend terrein Singel ongenummerd naast nummer 21, het maken van een in- of uitrit en het plaatsen van 6 reclame-uitingen ontwerp omgevingsvergunning
04-01-2021 het veranderen en uitbreiden van het hotel Deltaplein 200 met 65 woningen tot hotel en 145 woningen ontwerp omgevingsvergunning
23-12-2020 Terinzagelegging plandelen bestemmingsplan Forepark-Rhône n.a.v. uitspraak Raad van State officiële publicatie bekendmaking
22-12-2020 het plaatsen van een kiosk op de hoek Frederik Hendriklaan/Frederik Hendrikplein naast 36K ontwerp omgevingsvergunning
16-12-2020 Wateringse Veld Noord, 2e herziening (Lof) vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2020 Kop Assumburgweg vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2020 Exploitatieplan Vroondaal inclusief 3e herziening vastgesteld exploitatieplan
11-12-2020 Het plaatsen van een kiosk t.b.v. een lunchroom aan het Paul Krugerplein ongenummerd ter hoogte van nummer 7 vastgesteld omgevingsvergunning
09-12-2020 Bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
01-12-2020 het bouwen van 38 woningen ter plaatse van het gesloopte tuincentrum Noordweg 143 ontwerp omgevingsvergunning
27-11-2020 het vervangen en vergroten van een kiosk hoek Volendamlaan en Loosduinsekade tussen Volendamlaan 1272 en Loosduinsekade 725 en het kappen van vastgesteld omgevingsvergunning
26-11-2020 Het aanleggen van een helihaven ter plaatse van het braakliggende terrein gelegen tussen de Spoorlaan, Valutapad en Guldenpad ongenummerd (GAVI-kavel) vastgesteld omgevingsvergunning
26-11-2020 het bouwen van 5 woningen De Rhijenhof ongenummerd (bouwnummer 20, De Parel) en het veranderen van de watergang ontwerp omgevingsvergunning
25-11-2020 Chw Omgevingsplan Binckhorst vastgesteld bestemmingsplan
16-11-2020 het bouwen van 4 woningen (2x twee onder een kap) ter plaatse van de te slopen woningen Uilenlaan 13 tot en met 17 ontwerp omgevingsvergunning
11-11-2020 het plaatsen van 20 seizoensgebonden strandhuisjes op het Zuiderstrand van Kijkduin tussen de strandslagen S2A en S3 Machiel Vrijenhoeklaan ongenummerd ten behoeve van recreatie ontwerp omgevingsvergunning
11-11-2020 Voor het plaatsen van 20 seizoensgebonden strandhuisjes Zuiderstrand ongenummerd nabij de strandslagen 2 en 2a ten behoeve van recreatie ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen