Datum Naam Status Soort informatie
06-05-2021 Maestro concept bestemmingsplan
28-04-2021 Bestemmingsplan Madestein-Vroondaal 3e herziening (ex artikel 6:19 Awb) gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
15-04-2021 Madestein – Vroondaal, 3e herziening vastgesteld bestemmingsplan
15-04-2021 RECTIFICATIE Ontwerpbeschikking Adriaan Goekooplaan 10, te Den Haag officiële publicatie bekendmaking
26-03-2021 Bestemmingsplan Forepark-Rhône onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
26-03-2021 Uitspraak Raad van State verzoek om voorlopige voorziening bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 officiële publicatie bekendmaking
26-03-2021 Omgevingsplan Binckhorst (ex artikel 6:19 Awb) in werking getreden officiële publicatie bekendmaking
26-03-2021 Bestemmingsplan Wateringse Veld Noord 2e herziening (Lof) onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
17-03-2021 Ontwerp-uitwerkingsplan Erasmusveld Midden officiële publicatie bekendmaking
09-03-2021 Erasmusveld Midden ontwerp uitwerkingsplan
27-01-2021 Bestemmingsplan Wateringse Veld Noord 2e herziening (Lof) gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Bestemmingsplan Kop Assumburgweg gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
21-01-2021 Ontwerp-bestemmingsplan Vruchten- en Heesterbuurt 2020 officiële publicatie bekendmaking
20-01-2021 Ontwerp-bestemmingsplan Vruchten- en Heesterbuurt 2020 officiële publicatie bekendmaking
18-01-2021 Omgevingsplan Binckhorst (ex artikel 6:19 Awb) gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
18-01-2021 Derde herziening exploitatieplan Vroondaal vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
12-01-2021 Vruchten- en Heesterbuurt 2020 ontwerp bestemmingsplan
11-01-2021 Het realiseren van een nieuwe winkel tussen Bankastraat 2 en 10 vastgesteld omgevingsvergunning
05-01-2021 het bouwen van een bedrijfsgebouw op het braakliggend terrein Singel ongenummerd naast nummer 21, het maken van een in- of uitrit en het plaatsen van 6 reclame-uitingen ontwerp omgevingsvergunning
04-01-2021 het veranderen en uitbreiden van het hotel Deltaplein 200 met 65 woningen tot hotel en 145 woningen ontwerp omgevingsvergunning
23-12-2020 Terinzagelegging plandelen bestemmingsplan Forepark-Rhône n.a.v. uitspraak Raad van State officiële publicatie bekendmaking
22-12-2020 het plaatsen van een kiosk op de hoek Frederik Hendriklaan/Frederik Hendrikplein naast 36K ontwerp omgevingsvergunning
16-12-2020 Wateringse Veld Noord, 2e herziening (Lof) vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2020 Kop Assumburgweg vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2020 Exploitatieplan Vroondaal inclusief 3e herziening vastgesteld exploitatieplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen