Datum Naam Status Soort informatie
14-09-2021 het verplaatsen, vernieuwen en vergroten van een kiosk aan de Wassenaarseweg ongenummerd tegenover nummer 7 vastgesteld omgevingsvergunning
09-09-2021 Het gedeeltelijk veranderen van het bedrijfsverzamelgebouw Televisiestraat 2 tot en met 4 door het in gebruik nemen van een deel van de 6e verdieping als micro-bierbrouwerij ontwerp omgevingsvergunning
07-09-2021 het bouwen van een bedrijfspand met kantoor Laan van Ypenburg ongenummerd nabij nummer 64 vastgesteld omgevingsvergunning
03-09-2021 Het veranderen en vergroten van het kantoor Laan van Nieuw-Oost-Indie 123, 125 en 127 tot 205 oprichten van 16 eengezinswoningen aan de zijde van De Carpentierstraat vastgesteld omgevingsvergunning
01-09-2021 het bouwen van een appartementencomplex met 50 woningen op het parkeerterrein hoek Vrederustlaan ongenummerd en de Nevenstede ongenummerd vastgesteld omgevingsvergunning
06-08-2021 het bouwen van een appartementencomplex met 32 woningen op het parkeerterrein hoek Hazenrade ongenummerd en de Eekhoornrade ongenummerd vastgesteld omgevingsvergunning
30-07-2021 het maken van een nieuwe oeververbinding aan de Henricuskade ongenummerd ter hoogte van Brasserkade 219T ontwerp omgevingsvergunning
16-07-2021 het bouwen van een bedrijfsgebouw op het braakliggend terrein Singel ongenummerd naast nummer 21, het maken van een in- of uitrit en het plaatsen van 6 reclame-uitingen vastgesteld omgevingsvergunning
12-07-2021 Het legaliseren van het gebruik als bloemenkiosk nabij Wijndaelersingel 5 ontwerp omgevingsvergunning
07-07-2021 Het bouwen van een hotel ter plaatse van het te slopen kantoor Bleijenburg 1 ontwerp omgevingsvergunning
01-07-2021 Brasserskade vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2021 Het veranderen en vergroten van het kantoor Laan van Nieuw-Oost-Indie 123, 125 en 127 tot 205 oprichten van 16 eengezinswoningen aan de zijde van De Carpentierstraat ontwerp omgevingsvergunning
01-07-2021 het bouwen van een bedrijfspand met kantoor Laan van Ypenburg ongenummerd nabij nummer 64 ontwerp omgevingsvergunning
01-07-2021 Structuurvisie CID Den Haag vastgesteld structuurvisie
30-06-2021 Uitwerkingsplan Erasmusveld Midden gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
29-06-2021 Vrijgave voor inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau Structuurvisie Zuidwest officiële publicatie bekendmaking
22-06-2021 Erasmusveld Midden vastgesteld uitwerkingsplan
21-06-2021 het legaliseren van een bloemenkiosk Kamperfoelieplein ongenummerd nabij nummer 10A vastgesteld omgevingsvergunning
16-06-2021 het bouwen van 121 appartementen ter plaatse van de te slopen woningen, bedrijfsruimtes, winkel, kantoor, horecagelegenheid, garageboxen Zeesluisweg 44 tot en met 76 en het maken van een in- of uitrit ontwerp omgevingsvergunning
16-06-2021 Ontwerp partiele herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1B) officiële publicatie bekendmaking
16-06-2021 Rectificatie: Terinzagelegging plandelen bestemmingsplan Forepark-Rhône n.a.v. uitspraak Raad van State officiële publicatie bekendmaking
14-06-2021 het bouwen van een appartementencomplex met 50 woningen op het parkeerterrein hoek Vrederustlaan ongenummerd en de Nevenstede ongenummerd ontwerp omgevingsvergunning
14-06-2021 het bouwen van een appartementencomplex met 32 woningen op het parkeerterrein hoek Hazenrade ongenummerd en de Eekhoornrade ongenummerd ontwerp omgevingsvergunning
10-06-2021 Bestemmingsplan Madestein - Vroondaal, 3e herziening onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
09-06-2021 Koekamp, Malieveld, Haagse Bos vastgesteld gerechtelijke uitspraak
Toon gearchiveerde onwikkelingen