Datum Naam Status Soort informatie
31-03-2017 Langs de Merwede - havengebied Boven-Hardinxveld ontwerp bestemmingsplan
30-03-2017 Herontwikkeling locatie De Giessen - Meerkerk vastgesteld bestemmingsplan
30-03-2017 Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied vastgesteld bestemmingsplan
27-01-2017 Langs de Merwede - Gemeentehaven voorontwerp bestemmingsplan
29-09-2016 De Blauwe Zoom - Woongebied, 1e herziening vastgesteld exploitatieplan
07-09-2016 Ontwerp uitwerkingsplan “Tienmorgen-Noord Uitwerking Fase 3” officiële publicatie bekendmaking
29-06-2016 Voorbereiding bestemmingsplan “Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied” officiële publicatie bekendmaking
11-05-2016 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied” officiële publicatie bekendmaking
04-05-2016 Ontwerp 1e herziening exploitatieplan “De Blauwe Zoom-Woongebied” officiële publicatie bekendmaking
28-04-2016 Buitengebied vastgesteld bestemmingsplan
24-02-2016 Rivierdijk 27a vastgesteld omgevingsvergunning
17-02-2016 WIJZIGINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING officiële publicatie bekendmaking
17-06-2015 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan ‘De Blauwe Zoom – Woongebied’ en besluit hogere waarden maximaal toegestane geluidsbelasting De Blauwe Zoom, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
11-06-2015 Blauwe Zoom - Woongebied vastgesteld bestemmingsplan
11-06-2015 De Blauwe Zoom - Woongebied vastgesteld exploitatieplan
03-06-2015 Kennisgeving beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Damstraat 5 en 7, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
08-04-2015 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Regenboogschool – Sportvoorziening’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
08-04-2015 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Fortlocatie’ en verlenen omgevingsvergunning ‘Forte’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
01-04-2015 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Rivierdijk 165, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
31-03-2015 Buitendams 301-307 voorontwerp bestemmingsplan
05-03-2015 Facilitypoint concept bestemmingsplan
19-01-2015 Structuurvisie Hardinxveld-Giessendam vastgesteld structuurvisie
14-01-2015 Kennisgeving beschikking Wabo Parallelweg 142-143 te Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
14-01-2015 Beschikking weigering omgevingsvergunning Rivierdijk 616 te Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
06-01-2015 Parallelweg 142 - 143 vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen