Datum Naam Status Soort informatie
08-01-2014 Kennisgeving beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Buitendams 95 en 95A te Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
24-12-2013 Uitwerkingsplan Tienmorgen Noord – Uitwerking Fase 1 vastgesteld, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
13-11-2013 Bekendmaking ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Buitendams 447, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
30-10-2013 Bekendmaking beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo Rivierdijk 436, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
30-10-2013 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Rivierdijk 509 te Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
23-10-2013 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Buitendams 95 te Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
09-10-2013 Ontwerpuitwerkingsplan ‘Tienmorgen-Noord Uitwerking Fase 1’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
25-09-2013 Ontwerpbestemmingsplan Giessendam, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
04-09-2013 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Rivierdijk 436 te Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
26-06-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘Giessenzoom-Parallelweg’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
26-06-2013 Besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan ‘Giessenzoom-Parallelweg’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
08-05-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘De Blauwe Zoom – Bedrijventerrein’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
08-05-2013 Bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam Noordwest’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
08-05-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam Noordwest’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
08-05-2013 Inspraak beheersverordening ‘IJzergieterij’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
08-05-2013 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Stationsstraat’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
08-05-2013 Besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan ‘Stationsstraat’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
27-03-2013 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Giessenzoom-Parallelweg’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
27-03-2013 Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden bestemmingsplan ‘Giessenzoom-Parallelweg’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
07-02-2013 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Tienmorgen-Noord’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
30-01-2013 Kennisgeving beschikking Wabo uitgebreide procedure Rivierdijk 420 B te Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
16-01-2013 Kennisgeving beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Drijverschuit 5 en 7, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
02-01-2013 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘De Peulen’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
02-01-2013 Kennisgeving nieuw vaststellingsbesluit bestemmingsplan Middengebied, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
27-12-2012 Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden bestemmingsplan Stationsstraat, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen