Datum Naam Status Soort informatie
14-12-2011 Ontwerpbestemmingsplan Middengebied officiële publicatie bekendmaking
14-12-2011 Ontwerpbestemmingsplan Langs de Merwede officiële publicatie bekendmaking
14-12-2011 Publicatie ontwerp zonebeheerplan industrieterreinen Langs de Merwede en Middengebied officiële publicatie bekendmaking
12-10-2011 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Rivierdijk 416 officiële publicatie bekendmaking
28-09-2011 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Kerkweg 45 officiële publicatie bekendmaking
21-09-2011 Vaststelling bestemmingsplan Jupiterstraat officiële publicatie bekendmaking
21-09-2011 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan Lekstraat officiële publicatie bekendmaking
21-09-2011 Besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Jupiterstraat officiële publicatie bekendmaking
21-09-2011 Besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Lekstraat officiële publicatie bekendmaking
21-09-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied-Oost 2006, 1e herziening’ officiële publicatie bekendmaking
13-07-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Rivierdijk 66’ officiële publicatie bekendmaking
13-07-2011 Bekendmaking vaststelling projectbesluit ‘Luchtbrug Nijverheidsstraat’ officiële publicatie bekendmaking
18-05-2011 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Centrum’ officiële publicatie bekendmaking
27-04-2011 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Watertorenterrein’ officiële publicatie bekendmaking
13-04-2011 Ontwerpbestemmingsplan Wielwijk officiële publicatie bekendmaking
13-04-2011 Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden bestemmingsplan Wielwijk officiële publicatie bekendmaking
06-04-2011 Ontwerpbestemmingsplan Jupiterstraat officiële publicatie bekendmaking
06-04-2011 Ontwerpbestemmingsplan Lekstraat officiële publicatie bekendmaking
06-04-2011 Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden bestemmingsplan Jupiterstraat officiële publicatie bekendmaking
06-04-2011 Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden bestemmingsplan Lekstraat officiële publicatie bekendmaking
23-03-2011 Bekendmaking ontwerpprojectbesluit ‘Luchtbrug Nijverheidsstraat’ officiële publicatie bekendmaking
23-03-2011 Bekendmaking ontwerpprojectbesluit ‘Parallelweg (achter nr. 133)’ officiële publicatie bekendmaking
16-03-2011 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Giessendam West I en II, 1e partiële herziening’ officiële publicatie bekendmaking
02-03-2011 Ontwerpbestemmingsplan Rivierdijk 66 officiële publicatie bekendmaking
16-02-2011 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Peulenrijs’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen