Datum Naam Status Soort informatie
08-04-2021 Gemeente Katwijk - Kennisgeving coördinatiebesluit Wro, project ‘t Duyfrak officiële publicatie bekendmaking
01-04-2021 Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Katwijk officiële publicatie bekendmaking
11-03-2021 Nieuwbouwplan Korte Voorhouterweg/Collegiantenstraat ontwerp omgevingsvergunning
04-03-2021 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Kustwerk Katwijk’ officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 Uitbreiding Begraafplaats Duinrust ontwerp omgevingsvergunning
18-02-2021 Het uitbreiden van begraafplaats Duinrust, het bouwen van een loods, het kappen van 50 bomen (herplantplicht), het plaatsen van hekwerk en geluidscherm en het aanleggen van twee uitwegen officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Partiële Herziening Bestemmingsplan Kustwerk ontwerp bestemmingsplan
04-02-2021 Ontwerp geactualiseerde Omgevingsvisie Katwijk officiële publicatie bekendmaking
28-01-2021 Ontwerpbestemmingsplan 2e herziening De Horn Rijnsburg en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Omgevingsvisie Katwijk 2021 ontwerp structuurvisie
21-01-2021 2e Herziening De Horn ontwerp bestemmingsplan
07-01-2021 Nieuwbouw woning Noordwijkerweg vastgesteld omgevingsvergunning
24-12-2020 Woning Sijp te Katwijk ontwerp omgevingsvergunning
24-12-2020 Omgevingsvergunning Schuin tegenover Sijp 11 te Katwijk officiële publicatie bekendmaking
01-12-2020 Fietspad Ambachtsweg 2 vastgesteld omgevingsvergunning
01-12-2020 Verleende omgevingsvergunning Ambachtsweg 2 te Katwijk officiële publicatie bekendmaking
24-11-2020 Parapluplan Parkeren Katwijk ontwerp bestemmingsplan
24-11-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Parkeernormen Katwijk” officiële publicatie bekendmaking
12-11-2020 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel naast Noordwijkerweg 41 te Rijnsburg officiële publicatie bekendmaking
02-10-2020 Fietspad Ambachtsweg 2 ontwerp omgevingsvergunning
01-10-2020 Aanvraag omgevingsvergunning verleggen fietspad en verbreden bestaande watergang, Ambachtsweg 2 te Katwijk officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Herziening Bestemmingsplan Kustwerk voorontwerp bestemmingsplan
24-09-2020 Taanderstraat 2 vastgesteld omgevingsvergunning
24-09-2020 Omgevingsvergunning Taanderstraat 2 in Katwijk officiële publicatie bekendmaking
02-09-2020 Wijziging bestemming perceel Noordwijkerweg en Vinkenweg vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen