Datum Naam Status Soort informatie
17-12-2013 [Vul hier de titel in] officiële publicatie bekendmaking
28-03-2012 Bekendmaking besluit ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening: toepassing coördinatieregeling voor het project Werf aan de IJssel officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Bekendmaking gewijzigd bestemmingsplan Stormpolder, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Bekendmaking gewijzigde bestemmingsplan ‘Lansingh-Zuid’, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Bekendmaking gewijzigde bestemmingsplan Kortland, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en bestemmingsplan Meerkoetstraat ongewijzigd vastgesteld, gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
13-04-2011 Besluit hogere waarden: Project ‘IJsseldijk 339 en het perceel gelegen ten westen van IJsseldijk 339’ officiële publicatie bekendmaking
24-01-2018 Bestemmingsplan Stormpolderdijk vastgesteld, gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
27-01-2015 Breestraat 5b (Graskade 9) vastgesteld omgevingsvergunning
23-09-2021 Centrum-Zuid vastgesteld bestemmingsplan
31-03-2021 Centrum-Zuid ontwerp bestemmingsplan
05-12-2017 De Wilgen vastgesteld uitwerkingsplan
12-05-2021 Gemeente Krimpen aan den IJssel - ontwerp omgevingsvergunning - Weteringsingel 2 a en 2 b, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
09-06-2021 Gemeente Krimpen aan den IJssel - ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp hogere waarden besluit - Noorderstraat 23a (winkel) Kortlandstraat 36 (woning), Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Gemeente Krimpen aan den IJssel - ontwerpbestemmingsplan - Centrum-Zuid ter inzage officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Gemeente Krimpen aan den IJssel - voorontwerp bestemmingsplan - Parapluherziening Geluid Industrieterrein IJsseldijk ter inzage officiële publicatie bekendmaking
21-08-2013 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Krimpenerwaard College, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Gewijzigde bestemmingsplan ‘Langeland’, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
17-03-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Gezondheidscentrum Groenendaal officiële publicatie bekendmaking
17-03-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Gezondheidscentrum Groenendaal officiële publicatie bekendmaking
15-08-2012 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan IJsseldijk 330; gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
27-01-2011 Kennisgeving Wet geluidhinder/Ontwerpbesluit hogere waarden besluit industrielawaai officiële publicatie bekendmaking
13-06-2013 Kortland onherroepelijk bestemmingsplan
18-07-2013 Krimpenerwaard College vastgesteld bestemmingsplan
22-03-2016 Kupedosteiger vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen