Datum Naam Status Soort informatie
20-03-2019 Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en bestemmingsplan Meerkoetstraat ongewijzigd vastgesteld, gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
07-11-2018 Vastgestelde veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
07-11-2018 Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan, Meerkoetstraat en ontwerp besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai voor de woningen, die in dit bestemmingsplan zijn gelegen, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
01-05-2018 Ontwerp Veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
25-01-2018 Rectificatie Bestemmingsplan Stormpolderdijk vastgesteld, gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
24-01-2018 Bestemmingsplan Stormpolderdijk vastgesteld, gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
19-12-2017 Veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid, gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
13-12-2017 Uitwerkingsplan De Wilgen gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
01-11-2017 Ontwerp Uitwerkingsplan Prinsessenhof gebouwen 5 en 6 en ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid voor de woningen die in dit uitwerkingsplan zijn gelegen, gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
22-03-2017 Verkeersbesluit afsluiting fietspad Nieuwe Tiendweg Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
09-02-2017 Verkeersbesluit voor het reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische auto ’s, sporthal de Boog aan de Krimpenerbosweg 2, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
16-11-2016 Ontwerpbestemmingsplan Stormpolderdijk (voormalig EMK terrein) gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
21-10-2016 Verkeersbesluit voor het reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische auto’s, Raadhuisplein, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
30-03-2016 Verleende omgevingsvergunning aanmeervoorziening officiële publicatie bekendmaking
11-02-2016 Voorontwerpbestemmingsplan Stormpolderdijk (voormalig EMK terrein) officiële publicatie bekendmaking
21-01-2016 Ontwerp omgevingsvergunning Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
03-06-2015 Ontwerpbestemmingsplan Prinsessenhof ter inzage officiële publicatie bekendmaking
11-02-2015 Verleende omgevingsvergunning Breestraat 5b (Graskade 9) officiële publicatie bekendmaking
17-12-2013 [Vul hier de titel in] officiële publicatie bekendmaking
21-08-2013 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Krimpenerwaard College, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Bekendmaking gewijzigd bestemmingsplan Stormpolder, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Bekendmaking gewijzigde bestemmingsplan ‘Lansingh-Zuid’, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Bekendmaking gewijzigde bestemmingsplan Kortland, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Gewijzigde bestemmingsplan ‘Langeland’, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
28-03-2013 Ontwerpbesluiten Werf aan de IJssel, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen