Datum Naam Status Soort informatie
02-07-2020 Kavels Boudewijn Onderwaterlaan vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Vaststelling bestemmingsplan 'Oosteind 64 te Papendrecht' en Besluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder Oosteind 64 te Papendrecht' officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Bekendmaking ontwerpbesluit vaststelling bebouwde kom officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 Oosteind 64 te Papendrecht vastgesteld bestemmingsplan
10-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan 'Kombuis' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Kombuis' officiële publicatie bekendmaking
09-06-2020 Kombuis ontwerp bestemmingsplan
29-05-2020 Straatnaambesluit officiële publicatie bekendmaking
19-03-2020 Kavels Boudewijn Onderwaterlaan ontwerp bestemmingsplan
05-03-2020 Brandweerkazerne vastgesteld bestemmingsplan
12-02-2020 Bestemmingsplan Oosteind 64 te Papendrecht ontwerp bestemmingsplan
22-01-2020 Matenasche Scheidkade 4 Papendrecht vastgesteld omgevingsvergunning
13-11-2019 Brandweerkazerne ontwerp bestemmingsplan
21-08-2019 Westeinde tussen 53 en 61 vastgesteld omgevingsvergunning
11-07-2019 150kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam vastgesteld bestemmingsplan
17-06-2019 Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Vaststelling 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht' officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Hoepmaker 30, Papendrecht' en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Vaststelling Reparatie Bestemmingsplan Noordhoek officiële publicatie bekendmaking
28-03-2019 Bedrijventerrein Noordhoek vastgesteld bestemmingsplan
28-03-2019 Hoepmaker 30, Papendrecht vastgesteld bestemmingsplan
28-03-2019 Reparatie Beheersverordening Papendrecht vastgesteld beheersverordening
24-01-2019 Zaling 8A vastgesteld bestemmingsplan
21-11-2018 Bedrijventerrein Noordhoek vastgesteld gerechtelijke uitspraak
21-11-2018 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen Papendrecht' officiële publicatie bekendmaking
08-11-2018 Hoepmaker 30, Papendrecht ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen