Datum Naam Status Soort informatie
20-05-2015 Inspraak op buitenplanse afwijking ontwikkeling Markt van Matena, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
13-05-2015 Omgevingsvergunning met planafwijking voor realisatie voorzieningencentrum en 40 appartementen in het Land van Matena, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
29-04-2015 Bestemmingsplan Aansluiting A15/N3 vastgesteld, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
29-04-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Den Briel, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
21-04-2015 Den Briel ontwerp omgevingsvergunning
09-04-2015 Aansluiting A15/N3 vastgesteld bestemmingsplan
25-03-2015 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind inclusief planMER, zonebeheerplan en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder diverse woningen aan de Visschersbuurt gewijzigd vastgesteld, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
11-03-2015 Kennisgeving ontwikkeling Den Briel, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
05-03-2015 Bedrijventerrein Oosteind vastgesteld bestemmingsplan
06-08-2014 Matenasche Scheidkade 2 vastgesteld bestemmingsplan
18-06-2014 Ontwerpbestemmingsplan Matenasche Scheidkade 2, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
20-11-2013 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning inclusief buitenplanse ontheffing Westeinde 33 te Wijngaarden, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
18-09-2013 Ontwerpbestemmingsplan Slobbengors, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Oosteind’, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
17-06-2013 Slobbengors voorontwerp bestemmingsplan
08-05-2013 Beheersverordening Centrumgebied, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
25-04-2013 Beheersverordening Centrumgebied vastgesteld beheersverordening
03-04-2013 Beheersverordening Woongebied, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
21-03-2013 Beheersverordening Woongebied vastgesteld beheersverordening
06-02-2013 Vastgestelde beheersverordening Buitengebied, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
19-12-2012 Inspraak op ontwerp beheersverordening Centrumgebied, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
05-12-2012 Inspraak op concept beheersverordening Woongebied, gemeente Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
23-11-2012 Beheersverordening Buitengebied vastgesteld beheersverordening
09-10-2012 Inspraak op ontwerpbeheersverordening Buitengebied, Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
03-10-2012 Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind inclusief planMER, ontwerpzonebeheerplan en Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder diverse woningen aan de Visschersbuurt te Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen