Datum Naam Status Soort informatie
18-09-2014 Vergulde Hand West vastgesteld beheersverordening
10-07-2014 Babberspolder Oost, 1e Herziening (Deelplannen 7+8) vastgesteld bestemmingsplan
26-06-2014 Oostwijk-Zuid vastgesteld bestemmingsplan
26-06-2014 Maaswijk vastgesteld bestemmingsplan
25-06-2014 Wijzigings- en Uitwerkingsplan Babberspolder Oost, 2e Uitwerking (deelplan 10a) ontwerp uitwerkingsplan
18-06-2014 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied West’, Vlaardingen officiële publicatie bekendmaking
17-06-2014 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied West’, Vlaardingen officiële publicatie bekendmaking
11-06-2014 Ontwerpbestemmingsplan Holy Zuidoost Midden, Vlaardingen officiële publicatie bekendmaking
30-04-2014 Omgevingsvergunning Spoorbuurt vastgesteld omgevingsvergunning
28-04-2014 Holy-Zuidoost-Zuid voorontwerp bestemmingsplan
11-03-2014 Oranjepark en 't Hof vastgesteld bestemmingsplan
11-03-2014 Buitengebied West vastgesteld bestemmingsplan
29-01-2014 Ontwerp bestemmingsplannen Babberspolder Oost 1e uitwerking en 1e herziening (deelplannen 7 en 8) ter inzage, Vlaardingen officiële publicatie bekendmaking
23-01-2014 Babberspolder Oost, 1e uitwerking (Deelplannen 7+8) ontwerp uitwerkingsplan
15-01-2014 Omgevingsvergunning planologisch afwijken Emmastraat 23, realiseren van 7 appartementen in voormalige drukkerij, Vlaardingen officiële publicatie bekendmaking
08-01-2014 Ontwerpbestemmingsplan Vergulde Hand Oost, Vlaardingen officiële publicatie bekendmaking
18-12-2013 Bestemmingsplan ‘Rivierzone-Oost’ vastgesteld, Vlaardingen officiële publicatie bekendmaking
28-11-2013 Rivierzone-Oost vastgesteld bestemmingsplan
17-11-2013 Planologische afwijking Emmastraat 23 vastgesteld projectbesluit
23-10-2013 Ontwerpbestemmingsplan Oranjepark en ’t Hof, Vlaardingen officiële publicatie bekendmaking
22-10-2013 A20 - Oost voorontwerp bestemmingsplan
16-10-2013 Onherroepelijk ‘1e wijziging bestemmingsplan Holy-Noord, 4e herziening’, Vlaardingen officiële publicatie bekendmaking
10-10-2013 Leverterrein vastgesteld bestemmingsplan
09-10-2013 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Maasoeverzone, 1e herziening’, Vlaardingen officiële publicatie bekendmaking
25-09-2013 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Park Vijfsluizen’, Vlaardingen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen