Datum Naam Status Soort informatie
22-09-2020 Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 vastgesteld structuurvisie
04-09-2020 Kerkweg-Oost 214 en 216 ontwerp bestemmingsplan
03-09-2020 Noordeinde 130, Waddinxveen ontwerp bestemmingsplan
22-07-2020 Vaststelling uitwerkingsplan ‘Triangel plan 6’ officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Besluit vaststellen hogere waarden wegverkeerslawaai Uitwerkingsplan Triangel plan 6 officiële publicatie bekendmaking
14-07-2020 Triangel plan 6 vastgesteld uitwerkingsplan
03-07-2020 Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Coenecoop 53 in Waddinxveen officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Verlenging terinzagelegging bestemmingsplan ‘Kerkweg-Oost 222’ officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Verlenging beroepstermijn bestemmingsplan ‘Tweede Bloksweg 2 en 2bis’ officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Vaststelling wijzigingsplan ‘Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10’ officiële publicatie bekendmaking
23-06-2020 Plan Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10 vastgesteld wijzigingsplan
17-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan Kerkweg-Oost 222 te Waddinxveen officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden Kerkweg-Oost 222 officiële publicatie bekendmaking
16-06-2020 Cornelis Broerweg 1 t/m 4 vastgesteld omgevingsvergunning
10-06-2020 Kerkweg-Oost 222, Waddinxveen ontwerp bestemmingsplan
10-06-2020 Vaststelling wijzigingsplan ‘Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10’ officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Vaststelling Bestemmingsplan ‘Tweede Bloksweg 2 en 2bis’ officiële publicatie bekendmaking
27-05-2020 Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zuidelijke Rondweg tussen Beijerincklaan en spoorlijn (kad. perceel WDV01 E 878) in Waddinxveen officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kanaaldijk 6’ officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Ontwerpwijzigingsplan ‘Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10’ officiële publicatie bekendmaking
26-03-2020 Omgevingsvergunning Activiteitenplan gewone dwergvleermuis Zuidelijke Rondweg ontwerp omgevingsvergunning
25-03-2020 Voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan uitsluiten biomassa gestookte stookinstallaties officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Zuidelijke Rondweg tussen Beijerincklaan en spoorlijn officiële publicatie bekendmaking
24-03-2020 Plan Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10 ontwerp wijzigingsplan
18-03-2020 biomassa-installaties vastgesteld voorbereidingsbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen