Datum Naam Status Soort informatie
01-04-2020 Ontwerpwijzigingsplan ‘Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10’ officiële publicatie bekendmaking
26-03-2020 Omgevingsvergunning Activiteitenplan gewone dwergvleermuis Zuidelijke Rondweg ontwerp omgevingsvergunning
25-03-2020 Voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan uitsluiten biomassa gestookte stookinstallaties officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Zuidelijke Rondweg tussen Beijerincklaan en spoorlijn officiële publicatie bekendmaking
24-03-2020 Plan Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10 ontwerp wijzigingsplan
18-03-2020 biomassa-installaties vastgesteld voorbereidingsbesluit
17-03-2020 Kanaaldijk 6 ontwerp bestemmingsplan
04-03-2020 Ontwerpbestemmingsplan Jan Dorrekenskade-Oost 65 – 71a Waddinxveen officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Ontwerpuitwerkingsplan ‘Triangel plan 6’ officiële publicatie bekendmaking
02-03-2020 Triangel plan 6 ontwerp uitwerkingsplan
28-02-2020 Jan Dorrekenskade - Oost 65-71a ontwerp bestemmingsplan
26-02-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede Bloksweg 2 en 2bis’ officiële publicatie bekendmaking
18-02-2020 Tweede Bloksweg 2 en 2bis, Waddinxveen ontwerp bestemmingsplan
06-11-2019 Vaststellen wijzigingsplan Passage 208 officiële publicatie bekendmaking
29-10-2019 Passage, herziening nummer 208 vastgesteld wijzigingsplan
28-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Biomassa-installaties’ officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Biomassa-installaties’ officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Parapluplan biomassa-installaties ontwerp bestemmingsplan
25-09-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Noordeinde 136, 136a officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Otweg 3 officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Besluit vaststellen hogere waarden Noordeinde 136-136a officiële publicatie bekendmaking
20-09-2019 Noordeinde 136 - 136a, Waddinxveen vastgesteld bestemmingsplan
18-09-2019 Otweg 3, Waddinxveen vastgesteld bestemmingsplan
15-08-2019 Omgevingsvergunning Henegouwerweg 19 in Waddinxveen vastgesteld omgevingsvergunning
31-07-2019 Ontwerpwijzigingsplan Passage 208 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen