Datum Naam Status Soort informatie
09-01-2019 Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Triangel Noordpunt, ontwerpaddendum op de welstandsnota en ontwerp hogere waarden voor de Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
07-01-2019 Exportweg 50 ontwerp bestemmingsplan
28-12-2018 Ontwerpbestemmingsplan Triangel Noordpunt, ontwerpaddendum op de welstandsnota en ontwerp hogere waarden voor de Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
20-12-2018 Glasparel wijzigingsgebied 1 en 2 ontwerp wijzigingsplan
19-12-2018 Triangel Noordpunt ontwerp bestemmingsplan
19-12-2018 Bestemmingsplan Park Triangel ‘Deelplan G1 en G2’ officiële publicatie bekendmaking
19-12-2018 Besluit vaststellen hogere waarden geluid Park Triangel ‘Deelplan G1 en G2’ officiële publicatie bekendmaking
19-12-2018 Ontwerpwijzigingsplan “Glasparel wijzigingsgebieden 1 en 2” officiële publicatie bekendmaking
12-12-2018 Deelgebied G1 en G2 vastgesteld bestemmingsplan
12-12-2018 Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Plasweg 4 officiële publicatie bekendmaking
07-11-2018 Vaststelling voorbereidingsbesluit biomassacentrales officiële publicatie bekendmaking
05-11-2018 Voorbereidingsbesluit inzake biomassacentrales vastgesteld voorbereidingsbesluit
17-10-2018 Ten noorden van Middelburgseweg 3 vastgesteld bestemmingsplan
03-10-2018 Paraplubestemmingsplan Archeologie en Parkeren officiële publicatie bekendmaking
19-09-2018 Parapluplan Archeologie en Parkeren vastgesteld bestemmingsplan
30-08-2018 Triangel plan 5 ontwerp uitwerkingsplan
13-08-2018 Kanaalweg 2-4 vastgesteld bestemmingsplan
09-08-2018 Ontwerpbestemmingsplan Park Triangel deelplan G1 en G2, ontwerpaddendum op de welstandsnota en hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
18-07-2018 Wijzigingsplan plattelandswoning Abr. Kroesweg 25, Waddinxveen officiële publicatie bekendmaking
18-07-2018 Bestemmingsplan Kromme Esse 2b, Waddinxveen officiële publicatie bekendmaking
18-07-2018 Wijzigingsplan Middelburgseweg 8, 13, 16 en 17, Waddinxveen officiële publicatie bekendmaking
18-07-2018 Bestemmingsplan ‘Zuidelijke Dwarsweg 13’ officiële publicatie bekendmaking
17-07-2018 Deelgebied G1 en G2 ontwerp bestemmingsplan
16-07-2018 Kromme Esse 2b vastgesteld bestemmingsplan
16-07-2018 Abr. Kroesweg 25, Waddinxveen vastgesteld wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen