Datum Naam Status Soort informatie
28-01-2021 Gemeente Zoetermeer - bestemmingsplan kennisgeving van voornemen opstellen bestemmingsplan, mer-beoordelingsbesluit, samenspraakbesluit en coördinatiebesluit - Engelandlaan 270, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Gemeente Zoetermeer - vastgesteld wijzigingsplan en verleende omgevingsvergunning - Acht Woningen - Schinkelweg 29A, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Gemeente Zoetermeer - kennisgeving van voornemen opstellen bestemmingsplan, mer-beoordelingsbesluit, samenspraakbesluit - 2e Partiële herziening - Stadscentrum/Dorpsstraat, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Gemeente Zoetermeer - kennisgeving van voornemen opstellen bestemmingsplan, mer-beoordelingsbesluit, samenspraakbesluit en coördinatiebesluit - partiële herziening Bestemmingsplan Meerzicht/Westerpark - Zalkerbos 1, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
12-01-2021 Schinkelweg 29a zoetermeer vastgesteld wijzigingsplan
17-12-2020 Gemeente Zoetermeer - voornemen opstellen bestemmingsplan, mer-beoordelingsbesluit, samenspraakbesluit en coördinatiebesluit - Luxemburglaan 2-10, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Martin Luther Kinglaan vastgesteld bestemmingsplan
10-12-2020 Paraplu Herziening Dagstandplaatsen Zoetermeer vastgesteld bestemmingsplan
10-12-2020 Gemeente Zoetermeer - bestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere waarden geluid - Du Meelaan 578-582, 588, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Gemeente Zoetermeer - gemeentelijke Coördinatieregeling van de vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarden voor geluid en omgevingsvergunning - Martin Luther Kinglaan officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Gemeente Zoetermeer - gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan - Parapluherziening Dagstandplaatsen, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
03-12-2020 Zegwaartseweg 96 te Zoetermeer, het project herontwikkeling locatie Zegwaartseweg 96 d.m.v. herbouw monumentale boerderij tot 3 wooneenheden e.d. vastgesteld omgevingsvergunning
03-12-2020 Gemeente Zoetermeer - verlening omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure en kennisgeving geen zienswijzen - herbouw monumentale boerderij tot 3 wooneenheden, bouwen van 14 woningen en 2 berging gebouwen, handelen in strijd met RO en het kappen van 23 bomen - Zegwaartseweg 96, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Schinkelweg 29a zoetermeer ontwerp wijzigingsplan
05-11-2020 Gemeente Zoetermeer - Ontwerp Wijzigingsplan en Ontwerp-Omgevingsvergunning - Schinkelweg 29A, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
22-10-2020 Gemeente Zoetermeer - coördinatiebesluit - Schinkelweg 29a, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
08-10-2020 Gemeente Zoetermeer - ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure - d.m.v. herbouw monumentale boerderij tot 3 wooneenheden, bouwen van 14 woningen en 2 berging gebouwen, het handelen in strijd met RO en het kappen van 23 bomen - Zegwaartseweg 96, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
01-10-2020 Gemeente Zoetermeer - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure en kennisgeving zienswijzen - omzetten van het tijdelijk gebruik van het distributiecentrum met kantoor naar permanent gebruik - Fokkerstraat 58, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
01-10-2020 Gemeente Zoetermeer - ontwerpbestemmingsplan - Dwarstocht 2019 - ontwerpbesluit hogere waarden geluid, ontwerpomgevingsvergunningen en ontwerpwatervergunning officiële publicatie bekendmaking
25-09-2020 Du Meelaan 572-582,588 ontwerp bestemmingsplan
24-09-2020 Dwarstocht 2017 ontwerp bestemmingsplan
24-09-2020 het omzetten van het tijdelijk gebruik van het distributiecentrum met kantoor (kenmerk WB20180500) naar permanent gebruik vastgesteld omgevingsvergunning
24-09-2020 Het bouwen van honderdvijfenzestig eengezinswoningen ontwerp omgevingsvergunning
24-09-2020 uitvoeren van werkzaamheden / aanleg weg binnen beschermingszone Dunea; ontwerp omgevingsvergunning
24-09-2020 Het bouwen van honderdvijfenzestig eengezinswoningenbij behorende kappen van tweehonderdtien bomen; ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen