Datum Naam Status Soort informatie
25-06-2020 Martin Luther Kinglaan ontwerp bestemmingsplan
18-06-2020 Gemeente Zoetermeer - vastgesteld bestemmingsplan - Uitbreiding Dorp en besluit hogere waarden geluid voor het bestemmingsplan Uitbreiding Dorp officiële publicatie bekendmaking
12-06-2020 Paraplu Herziening Dagstandplaatsen Zoetermeer ontwerp bestemmingsplan
11-06-2020 Gemeente Zoetermeer - vastgesteld bestemmingsplan - voorweg 2017 en besluit hogere waarden geluid voor ontwikkellocaties in het bestemmingsplan Voorweg 2017 officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 Gemeente Zoetermeer - ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Dagstandplaatsen Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
05-06-2020 Noordrand veld 2 project Weidse Weelde te Zoetermeer vastgesteld omgevingsvergunning
04-06-2020 Gemeente Zoetermeer - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure en kennisgeving geen zienswijzen - bouwen van 19 woningen met bergingen, erfafscheidingen, het realiseren van parkeerplaatsen en in- en uitritten - Weidse Weelde, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
02-06-2020 Uitbreiding Dorp vastgesteld bestemmingsplan
28-05-2020 het omzetten van het tijdelijk gebruik van het distributiecentrum met kantoor (kenmerk WB20180500) naar permanent gebruik ontwerp omgevingsvergunning
18-05-2020 Voorweg 2017 vastgesteld bestemmingsplan
07-05-2020 Nieuwbouw Garagebedrijf aan de Wiltonstraat vastgesteld omgevingsvergunning
07-05-2020 Gemeente Zoetermeer - kennisgeving verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure en kennisgeving zienswijzen - nieuwbouw van een autogaragebedrijf - naast Wiltonstraat 2, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
20-04-2020 Islamitisch Cultureel Centrum vastgesteld bestemmingsplan
03-03-2020 Uitvoeringsbesluit art. 5:10 APV stallingsverbod voor fietsen en bromfietsen bij de in- en uitgangen van de flats aan het Alferbos, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
27-02-2020 Gemeente Zoetermeer - bestemmingsplan - Plataanhout en verleende omgevingsvergunning 27 appartementen officiële publicatie bekendmaking
27-02-2020 Gemeente Zoetermeer - bestemmingsplan - ongewijzigd vastgestelde partiële herziening bestemmingsplan Palenstein Van Aalstpark en omgeving officiële publicatie bekendmaking
17-02-2020 Plataanhout vastgesteld bestemmingsplan
17-02-2020 Partiële herziening Palenstein Van Aalstpark en omgeving vastgesteld bestemmingsplan
09-01-2020 Gemeente Zoetermeer – ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) – nieuwbouw van een autogaragebedrijf - naast Wiltonstraat 2, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
21-11-2019 Toverberg het bouwen van vijf Patiowoningen vastgesteld omgevingsvergunning
24-10-2019 Actualisering delen Oosterheem/Zegwaartseweg-Noord vastgesteld bestemmingsplan
24-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan “partiële herziening Oosterheem/ Zegwaartseweg-Noord”, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
17-10-2019 Bouwen zorgcomplex voor 62 zorgeenheden Zenobiagang vastgesteld omgevingsvergunning
17-10-2019 Kennisgeving verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure en kennisgeving zienswijzen, bouwen zorgcomplex voor 62 zorgeenheden en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening ten behoeve van de aanleg van 61 parkeerplaatsen in een groenbestemming, kadastraal bekend gemeente ZEGWAARD, sectie C, nummer 7557 zorgcomplex Zenobia, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Zegwaartseweg 144 ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen