Datum Naam Status Soort informatie
05-11-2020 Schinkelweg 29a zoetermeer ontwerp wijzigingsplan
05-11-2020 Gemeente Zoetermeer - Ontwerp Wijzigingsplan en Ontwerp-Omgevingsvergunning - Schinkelweg 29A, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
22-10-2020 Gemeente Zoetermeer - coördinatiebesluit - Schinkelweg 29a, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
08-10-2020 Zegwaartseweg 96 te Zoetermeer, het project herontwikkeling locatie Zegwaartseweg 96 d.m.v. herbouw monumentale boerderij tot 3 wooneenheden e.d. ontwerp omgevingsvergunning
08-10-2020 Gemeente Zoetermeer - ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure - d.m.v. herbouw monumentale boerderij tot 3 wooneenheden, bouwen van 14 woningen en 2 berging gebouwen, het handelen in strijd met RO en het kappen van 23 bomen - Zegwaartseweg 96, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
01-10-2020 Gemeente Zoetermeer - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure en kennisgeving zienswijzen - omzetten van het tijdelijk gebruik van het distributiecentrum met kantoor naar permanent gebruik - Fokkerstraat 58, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
01-10-2020 Gemeente Zoetermeer - ontwerpbestemmingsplan - Dwarstocht 2019 - ontwerpbesluit hogere waarden geluid, ontwerpomgevingsvergunningen en ontwerpwatervergunning officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Dwarstocht 2017 ontwerp bestemmingsplan
24-09-2020 het omzetten van het tijdelijk gebruik van het distributiecentrum met kantoor (kenmerk WB20180500) naar permanent gebruik vastgesteld omgevingsvergunning
24-09-2020 Het bouwen van honderdvijfenzestig eengezinswoningen ontwerp omgevingsvergunning
24-09-2020 uitvoeren van werkzaamheden / aanleg weg binnen beschermingszone Dunea; ontwerp omgevingsvergunning
24-09-2020 Het bouwen van honderdvijfenzestig eengezinswoningenbij behorende kappen van tweehonderdtien bomen; ontwerp omgevingsvergunning
13-08-2020 2e partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. voorontwerp bestemmingsplan
30-07-2020 Gemeente Zoetermeer - vaststelling bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning - ontsluitingsweg Nutricia, bouw van een brug over het fietspad van de Rokkeveenseweg - Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
13-07-2020 Zegwaartseweg 144a vastgesteld bestemmingsplan
13-07-2020 Ontsluitingsweg Nutricia vastgesteld bestemmingsplan
25-06-2020 Martin Luther Kinglaan ontwerp bestemmingsplan
18-06-2020 Gemeente Zoetermeer - vastgesteld bestemmingsplan - Uitbreiding Dorp en besluit hogere waarden geluid voor het bestemmingsplan Uitbreiding Dorp officiële publicatie bekendmaking
12-06-2020 Paraplu Herziening Dagstandplaatsen Zoetermeer ontwerp bestemmingsplan
11-06-2020 Gemeente Zoetermeer - vastgesteld bestemmingsplan - voorweg 2017 en besluit hogere waarden geluid voor ontwikkellocaties in het bestemmingsplan Voorweg 2017 officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 Gemeente Zoetermeer - ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Dagstandplaatsen Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
05-06-2020 Noordrand veld 2 project Weidse Weelde te Zoetermeer vastgesteld omgevingsvergunning
04-06-2020 Gemeente Zoetermeer - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure en kennisgeving geen zienswijzen - bouwen van 19 woningen met bergingen, erfafscheidingen, het realiseren van parkeerplaatsen en in- en uitritten - Weidse Weelde, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
02-06-2020 Uitbreiding Dorp vastgesteld bestemmingsplan
18-05-2020 Voorweg 2017 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen