Datum Naam Status Soort informatie
17-09-2009 Bestemmingsplan ‘Politieacademie’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
20-08-2009 Terinzagelegging (gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan Nieuwe Driemanspolder–Roeleveen officiële publicatie bekendmaking
06-08-2009 Voornemen tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan ‘Hotel-restaurant de Sniep (Broekwegschouw 207–211)’ officiële publicatie bekendmaking
06-08-2009 Ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning bouw bedrijfspand voor Pagus B.V. op bedrijventerrein Lansinghage (Edelgasstraat) officiële publicatie bekendmaking
30-07-2009 Goedkeuring ‘Uitwerkingsplan Pilatusdam e.o.’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
23-07-2009 Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan ‘Seghwaert 2006’. Besluit hogere waarden voor geluid (wegverkeer) voor ontwikkellocaties in bestemmingsplan ‘Seghwaert 2006’ officiële publicatie bekendmaking
09-07-2009 Voornemen voorbereiding projectbesluit bouw bedrijfspand t.b.v. Pagus B.V. op bedrijventerrein Lansinghage officiële publicatie bekendmaking
02-07-2009 Goedkeuring ‘1e partiële herziening bestemmingsplan Verlengde Amerikaweg (N469 1997) locatie benzineservicestation’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
25-06-2009 Bestemmingsplan Politieacademie (gewijzigd) vastgesteld ter inzage officiële publicatie bekendmaking
18-06-2009 Ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning 1e fase t.b.v. realisering bedrijfspand voor Fortune hot drinks bv aan de Olof Palmelaan ter inzage officiële publicatie bekendmaking
04-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Buytenwegh 2007’ en ontwerpbesluit hogere waarden voor geluid (wegverkeer) voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Buytenwegh 2007’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
01-06-2009 Seghwaert 2006 vastgesteld gemeentelijk plan
14-05-2009 Goedkeuring bestemmingsplan Verlengde Oosterheemlijn 2007 onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
14-05-2009 Goedkeuring Uitwerkingsplan Pilatusdam e.o. ter inzage officiële publicatie bekendmaking
29-04-2009 Vastgesteld besluit (gewijzigd) hogere waarden geluid (wegverkeer en railverkeer) voor Politieacademie, locatie Amerikaweg officiële publicatie bekendmaking
23-04-2009 Voornemen voorbereiding projectbesluit bouw bedrijfspand Fortune Hotdrinks officiële publicatie bekendmaking
01-01-2005 1e Partiele Herziening Oosterheem 2003 vastgesteld gemeentelijk plan
01-06-2002 ooosterheem 2000 vastgesteld gemeentelijk plan
01-06-2002 Oosterheem 2000 vastgesteld gemeentelijk plan
01-05-1998 Afronding Noordhove vastgesteld gemeentelijk plan
01-05-1998 Afronding Noordhove vastgesteld gemeentelijk plan
01-05-1998 Afronding Noordhove vastgesteld gemeentelijk plan
01-05-1998 Afronding Noordhove vastgesteld gemeentelijk plan
01-05-1998 Afronding Noordhove vastgesteld gemeentelijk plan
01-05-1998 Afronding Noordhove vastgesteld gemeentelijk plan
Toon gearchiveerde onwikkelingen