Datum Naam Status Soort informatie
30-07-2020 Gemeente Zoetermeer - vaststelling bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning - ontsluitingsweg Nutricia, bouw van een brug over het fietspad van de Rokkeveenseweg - Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
13-07-2020 Zegwaartseweg 144a vastgesteld bestemmingsplan
13-07-2020 Ontsluitingsweg Nutricia vastgesteld bestemmingsplan
25-06-2020 Martin Luther Kinglaan ontwerp bestemmingsplan
18-06-2020 Gemeente Zoetermeer - vastgesteld bestemmingsplan - Uitbreiding Dorp en besluit hogere waarden geluid voor het bestemmingsplan Uitbreiding Dorp officiële publicatie bekendmaking
12-06-2020 Paraplu Herziening Dagstandplaatsen Zoetermeer ontwerp bestemmingsplan
11-06-2020 Gemeente Zoetermeer - vastgesteld bestemmingsplan - voorweg 2017 en besluit hogere waarden geluid voor ontwikkellocaties in het bestemmingsplan Voorweg 2017 officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 Gemeente Zoetermeer - ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Dagstandplaatsen Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
05-06-2020 Noordrand veld 2 project Weidse Weelde te Zoetermeer vastgesteld omgevingsvergunning
04-06-2020 Gemeente Zoetermeer - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure en kennisgeving geen zienswijzen - bouwen van 19 woningen met bergingen, erfafscheidingen, het realiseren van parkeerplaatsen en in- en uitritten - Weidse Weelde, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
02-06-2020 Uitbreiding Dorp vastgesteld bestemmingsplan
18-05-2020 Voorweg 2017 vastgesteld bestemmingsplan
07-05-2020 Nieuwbouw Garagebedrijf aan de Wiltonstraat vastgesteld omgevingsvergunning
07-05-2020 Gemeente Zoetermeer - kennisgeving verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure en kennisgeving zienswijzen - nieuwbouw van een autogaragebedrijf - naast Wiltonstraat 2, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
20-04-2020 Islamitisch Cultureel Centrum vastgesteld bestemmingsplan
03-03-2020 Uitvoeringsbesluit art. 5:10 APV stallingsverbod voor fietsen en bromfietsen bij de in- en uitgangen van de flats aan het Alferbos, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
27-02-2020 Gemeente Zoetermeer - bestemmingsplan - Plataanhout en verleende omgevingsvergunning 27 appartementen officiële publicatie bekendmaking
27-02-2020 Gemeente Zoetermeer - bestemmingsplan - ongewijzigd vastgestelde partiële herziening bestemmingsplan Palenstein Van Aalstpark en omgeving officiële publicatie bekendmaking
17-02-2020 Plataanhout vastgesteld bestemmingsplan
17-02-2020 Partiële herziening Palenstein Van Aalstpark en omgeving vastgesteld bestemmingsplan
09-01-2020 Gemeente Zoetermeer – ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) – nieuwbouw van een autogaragebedrijf - naast Wiltonstraat 2, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
21-11-2019 Toverberg het bouwen van vijf Patiowoningen vastgesteld omgevingsvergunning
24-10-2019 Actualisering delen Oosterheem/Zegwaartseweg-Noord vastgesteld bestemmingsplan
24-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan “partiële herziening Oosterheem/ Zegwaartseweg-Noord”, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
17-10-2019 Bouwen zorgcomplex voor 62 zorgeenheden Zenobiagang vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen