Datum Naam Status Soort informatie
17-10-2019 Kennisgeving verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure en kennisgeving zienswijzen, bouwen zorgcomplex voor 62 zorgeenheden en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening ten behoeve van de aanleg van 61 parkeerplaatsen in een groenbestemming, kadastraal bekend gemeente ZEGWAARD, sectie C, nummer 7557 zorgcomplex Zenobia, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Kennisgeving ontwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), bouwen van vijf Patiowoningen, Toverberg, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
12-09-2019 Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Palenstein Van Aalstpark en omgeving ter inzage, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
22-08-2019 Verkeersbesluit, gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, Berlijnstraat 169, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
22-08-2019 Verkeersbesluit, gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, Stadhoudersring 738, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
22-08-2019 Verkeersbesluit, oplaadpunt elektrische voertuigen, langs bloemendaalstraat, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
22-08-2019 Verkeersbesluit, oplaadpunt elektrische voertuigen, Buizerdveld, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
22-08-2019 Verkeersbesluit, wijziging verkeersbesluit venstertijden fietsersverkeer, oostelijk wegvak dorpsstraat, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
22-08-2019 Verkeersbesluit, oplaadpunt elektrische voertuigen, Lumeystraat, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
22-08-2019 Verkeersbesluit, oplaadpunt elektrische voertuigen, Shawzijde, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
22-08-2019 Verkeersbesluit, oplaadpunt elektrische voertuigen, Timmermanshove, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
15-08-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Dorp’ en ontwerpbesluit hogere waarden geluid, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
15-08-2019 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning Ontsluitingsweg Nutricia, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
27-06-2019 Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure, bouwen van een zorgcomplex voor 62 zorgeenheden, handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening ten behoeve van de aanleg van 61 parkeerplaatsen in een groenbestemming, Zenobiagang, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
20-06-2019 Islamitisch Cultureel Centrum ontwerp bestemmingsplan
20-06-2019 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Plataanhout, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
20-06-2019 Rectificatie: Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Islamitisch Cultureel Centrum en ontwerp verkeersbesluit Olof Palmelaan, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
06-06-2019 Actualisering delen Oosterheem/Zegwaartseweg-Noord ontwerp bestemmingsplan
06-06-2019 Ontwerpbestemmingsplan partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterheem/ Zegwaartseweg-Noord, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
09-05-2019 Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening bestemmingsplan Standplaatsen, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
25-04-2019 Voornemen voorbereiden bestemmingsplan Zegwaartseweg 144a, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
14-03-2019 1e Herziening Stadscentrum/Dorpsstraat vastgesteld bestemmingsplan
14-03-2019 het uitbreiden van een berging met opslagruimte Buytenparklaan 30 vastgesteld omgevingsvergunning
14-03-2019 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “1e partiële herziening Stadscentrum/ Dorpsstraat” en vastgesteld besluit hogere waarden voor geluid voor woningbouwlocaties binnen het bestemmingsplan “1e partiële herziening Stadscentrum/ Dorpsstraat”, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
14-03-2019 Verleende omgevingsvergunning uitgebreid en kennisgeving geen zienswijzen, uitbreiden van een berging met opslagruimte, Buytenparklaan 30, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen