Datum Naam Status Soort informatie
14-02-2019 Zoro busbaan vastgesteld omgevingsvergunning
14-02-2019 Kennisgeving uitblijven van zienswijzen en openbare bekendmaking verleende omgevingsvergunning, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
10-01-2019 Kennisgeving ontwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), uitbreiden van een berging met opslagruimte, Buytenparklaan 30, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
10-01-2019 Ontwerpbestemmingsplan Voorweg 2017 en ontwerpbesluit hogere waarden geluid ter inzage, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
12-12-2018 realisatie van een sporthal Amerikaweg vastgesteld omgevingsvergunning
22-11-2018 Parti??le herziening Palenstein, Van Duvenvoordepad vastgesteld bestemmingsplan
18-10-2018 Berkelseweg 13-15 CRM locatie vastgesteld bestemmingsplan
04-10-2018 het realiseren van een camping 'De Drie Morgen' inclusief voorz??eningen en inrichting vastgesteld omgevingsvergunning
04-10-2018 Kennisgeving uitblijven van zienswijzen en openbare bekendmaking verleende omgevingsvergunning, camping ‘De Drie Morgen’, Nieuwe Driemanspolder, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
30-08-2018 Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ten behoeve van de realisatie van een sporthal Gymworld Zoetermeer, Amerikaweg, gedeeltelijk braakliggende kavel tussen de rotonde Amerikaweg/Meerzichtlaan en het Poppodium De Boerderij, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
30-07-2018 4 woningen 'De Groene Loper' Agaat vastgesteld omgevingsvergunning
26-07-2018 Kennisgeving ontwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), realiseren van een camping ‘De Drie Morgen’ inclusief voorzieningen en inrichting, Nieuwe Driemanspolder, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
28-06-2018 Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Van Duvenvoordepad en m.e.r.-beoordelingsbesluit, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
07-06-2018 Kennisgeving ontwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), bouwen van vier woningen met de daarbij behorende bergingen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Agaat, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
24-05-2018 Ontwerpbestemmingsplan Berkelseweg 13-15, CRM-locatie, ontwerpbesluit hogere waarden voor geluid, ontwerpbeeldkwaliteitsplan Lintbebouwing Berkelseweg en m.e.r.-beoordelingsbesluit, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
24-05-2018 Vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening Parkeren en Geluidsgevoelige Objecten, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
24-05-2018 Ontwerpbestemmingsplan 1e partiële herziening Stadscentrum/Dorpsstraat en ontwerpbesluit hogere waarde geluid, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
24-05-2018 M.e.r.-beoordelingsbesluit 1e partiële herziening bestemmingsplan “Stadscentrum/ Dorpsstraat”, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
15-05-2018 Parapluherziening Parkeren en Geluidsgevoelige objecten vastgesteld bestemmingsplan
26-04-2018 Kennisgeving van het uitblijven van zienswijzen en openbare bekendmaking verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van een terras en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Schansbaan 90, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
26-04-2018 M.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Voorweg 2017, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
15-03-2018 Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Stadscentrum Dorpsstraat locatie Monteverdi, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
15-03-2018 Vastgestelde besluiten gemeentelijke Coördinatieverordening, bestemmingsplan Zilversterlocatie, omgevingsvergunning Zilversterlocatie, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
05-03-2018 Zilversterlocatie vastgesteld bestemmingsplan
05-03-2018 Partiele herziening Stadscentrum Dorpsstraat locatie Monteverdi vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen