Datum Naam Status Soort informatie
29-07-2010 Goedkeuring bestemmingsplan Dorp IV onherroepelijk bestemmingsplan bekendmaking
29-07-2010 Goedkeuring bestemmingsplan “Seghwaert 2006” onherroepelijk bestemmingsplan bekendmaking
14-01-2021 Gemeente Zoetermeer - vastgesteld wijzigingsplan en verleende omgevingsvergunning - Acht Woningen - Schinkelweg 29A, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Gemeente Zoetermeer - kennisgeving van voornemen opstellen bestemmingsplan, mer-beoordelingsbesluit, samenspraakbesluit - 2e Partiële herziening - Stadscentrum/Dorpsstraat, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Gemeente Zoetermeer - kennisgeving van voornemen opstellen bestemmingsplan, mer-beoordelingsbesluit, samenspraakbesluit en coördinatiebesluit - partiële herziening Bestemmingsplan Meerzicht/Westerpark - Zalkerbos 1, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Gemeente Zoetermeer - voornemen opstellen bestemmingsplan, mer-beoordelingsbesluit, samenspraakbesluit en coördinatiebesluit - Luxemburglaan 2-10, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Gemeente Zoetermeer - bestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere waarden geluid - Du Meelaan 578-582, 588, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Gemeente Zoetermeer - gemeentelijke Coördinatieregeling van de vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarden voor geluid en omgevingsvergunning - Martin Luther Kinglaan officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Gemeente Zoetermeer - gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan - Parapluherziening Dagstandplaatsen, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
03-12-2020 Gemeente Zoetermeer - verlening omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure en kennisgeving geen zienswijzen - herbouw monumentale boerderij tot 3 wooneenheden, bouwen van 14 woningen en 2 berging gebouwen, handelen in strijd met RO en het kappen van 23 bomen - Zegwaartseweg 96, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Gemeente Zoetermeer - Ontwerp Wijzigingsplan en Ontwerp-Omgevingsvergunning - Schinkelweg 29A, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
22-10-2020 Gemeente Zoetermeer - coördinatiebesluit - Schinkelweg 29a, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
08-10-2020 Gemeente Zoetermeer - ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure - d.m.v. herbouw monumentale boerderij tot 3 wooneenheden, bouwen van 14 woningen en 2 berging gebouwen, het handelen in strijd met RO en het kappen van 23 bomen - Zegwaartseweg 96, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
01-10-2020 Gemeente Zoetermeer - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure en kennisgeving zienswijzen - omzetten van het tijdelijk gebruik van het distributiecentrum met kantoor naar permanent gebruik - Fokkerstraat 58, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
01-10-2020 Gemeente Zoetermeer - ontwerpbestemmingsplan - Dwarstocht 2019 - ontwerpbesluit hogere waarden geluid, ontwerpomgevingsvergunningen en ontwerpwatervergunning officiële publicatie bekendmaking
30-07-2020 Gemeente Zoetermeer - vaststelling bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning - ontsluitingsweg Nutricia, bouw van een brug over het fietspad van de Rokkeveenseweg - Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
18-06-2020 Gemeente Zoetermeer - vastgesteld bestemmingsplan - Uitbreiding Dorp en besluit hogere waarden geluid voor het bestemmingsplan Uitbreiding Dorp officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 Gemeente Zoetermeer - vastgesteld bestemmingsplan - voorweg 2017 en besluit hogere waarden geluid voor ontwikkellocaties in het bestemmingsplan Voorweg 2017 officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 Gemeente Zoetermeer - ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Dagstandplaatsen Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
04-06-2020 Gemeente Zoetermeer - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure en kennisgeving geen zienswijzen - bouwen van 19 woningen met bergingen, erfafscheidingen, het realiseren van parkeerplaatsen en in- en uitritten - Weidse Weelde, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
07-05-2020 Gemeente Zoetermeer - kennisgeving verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure en kennisgeving zienswijzen - nieuwbouw van een autogaragebedrijf - naast Wiltonstraat 2, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
03-03-2020 Uitvoeringsbesluit art. 5:10 APV stallingsverbod voor fietsen en bromfietsen bij de in- en uitgangen van de flats aan het Alferbos, gemeente Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
27-02-2020 Gemeente Zoetermeer - bestemmingsplan - Plataanhout en verleende omgevingsvergunning 27 appartementen officiële publicatie bekendmaking
27-02-2020 Gemeente Zoetermeer - bestemmingsplan - ongewijzigd vastgestelde partiële herziening bestemmingsplan Palenstein Van Aalstpark en omgeving officiële publicatie bekendmaking
09-01-2020 Gemeente Zoetermeer – ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) – nieuwbouw van een autogaragebedrijf - naast Wiltonstraat 2, Zoetermeer officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen