Datum Naam Status Soort informatie
12-08-2020 Vooraankondiging voorbereiding omgevingsplan Buitengebied Zwijndrecht officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Pieter de Hoochstraat (nieuwbouw zeven rijwoningen) en besluit hogere grenswaarden railverkeerslawaai officiële publicatie bekendmaking
21-07-2020 De Nieuwe Toorts, Pieter de Hoochstraat vastgesteld omgevingsvergunning
15-07-2020 Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouw zwembad Parklaan' officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Terinzagelegging '2e herziening bestemmingsplan Buitengebied', locatie Langeweg 480/480a, Zwijndrecht officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Nieuwbouw zwembad Parklaan ontwerp bestemmingsplan
04-06-2020 Onherroepelijk bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan HOA – Develpark, Munnikensteeg 50' en omgevingsvergunning voor realisatie van een crematorium officiële publicatie bekendmaking
04-06-2020 Vastgesteld voorbereidingsbesluit Stationskwartier Zwijndrecht officiële publicatie bekendmaking
26-05-2020 2e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Langeweg 480a, Heerjansdam ontwerp bestemmingsplan
20-05-2020 Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure en ontwerpbesluit hogere grenswaarden De Toorts (Pieter de Hoochstraat ongenummerd), Zwijndrecht officiële publicatie bekendmaking
13-05-2020 Terinzagelegging ontwerp omgevingsvisie Zwijndrecht officiële publicatie bekendmaking
13-05-2020 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 78-80 Heerjansdam' officiële publicatie bekendmaking
07-05-2020 Dorpstraat 78 - 80 Heerjansdam ontwerp bestemmingsplan
30-04-2020 Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan 'Buizerdstraat 8 Zwijndrecht' en vaststelling hogere grenswaarden geluid officiële publicatie bekendmaking
14-04-2020 Buizerdstraat 8 Zwijndrecht vastgesteld bestemmingsplan
14-04-2020 Stationskwartier Zwijndrecht vastgesteld voorbereidingsbesluit
18-03-2020 Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplannen officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning '1e herziening bestemmingsplan HOA – Develpark, Munnikensteeg 50' (realisatie crematorium) officiële publicatie bekendmaking
11-02-2020 1e herziening bestemmingsplan HOA-Develpark, Munnikensteeg 50 vastgesteld bestemmingsplan
15-01-2020 4e Wijzigingsplan bestemmingsplan Buitengebied, locatie Dorpsstraat 185, Heerjansdam officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Buizerdstraat 8 Zwijndrecht', ontwerpbesluit hogere grenswaarden en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
05-12-2019 Buizerdstraat 8 Zwijndrecht ontwerp bestemmingsplan
03-12-2019 4e wijzigingsplan Buitengebied, locatie Dorpsstraat 185, Heerjansdam vastgesteld wijzigingsplan
09-10-2019 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide procedure officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Rectificatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Heerjansdam en bedrijventerrein Gors' officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen