Datum Naam Status Soort informatie
25-11-2021 Verbrede reikwijdte Stationskwartier Zwijndrecht ontwerp bestemmingsplan
26-10-2021 20 woningen Heer Janstraat, Heerjansdam vastgesteld bestemmingsplan
26-10-2021 Molenweg 33 Heerjansdam vastgesteld bestemmingsplan
28-09-2021 1e herziening bestemmingsplan Walburg, locatie Beneluxlaan 5 vastgesteld bestemmingsplan
29-06-2021 Lindtsebenedendijk 149-151, locatie 't Hoff ontwerp bestemmingsplan
29-06-2021 Stationskwartier Zwijndrecht vastgesteld voorbereidingsbesluit
23-06-2021 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Heer Janstraat, Heerjansdam officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Verleende omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarden Lindelaan 36-38 officiële publicatie bekendmaking
22-06-2021 Woningbouw Lindelaan 36-38 vastgesteld omgevingsvergunning
18-06-2021 20 woningen Heer Janstraat, Heerjansdam ontwerp bestemmingsplan
27-05-2021 Vaststelling bestemmingsplan Heerjansdam en bedrijventerrein Gors officiële publicatie bekendmaking
25-05-2021 Heerjansdam en bedrijventerrein Gors vastgesteld bestemmingsplan
12-05-2021 Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Lindtsedijk 30 Zwijndrecht officiële publicatie bekendmaking
05-05-2021 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Molenweg 33 Heerjansdam" officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Molenweg 33 Heerjansdam ontwerp bestemmingsplan
28-04-2021 Vaststelling bestemmingsplan Nieuwbouw zwembad Parklaan officiële publicatie bekendmaking
20-04-2021 Nieuwbouw zwembad Parklaan vastgesteld bestemmingsplan
14-04-2021 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Walburg, locatie Beneluxlaan 5' en ontwerpbesluit hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Gecoördineerd besluit vaststelling bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Woonzorgvoorziening voormalig gemeentehuis Heerjansdam officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
30-03-2021 Woonzorgvoorziening voormalig gemeentehuis Heerjansdam vastgesteld bestemmingsplan
17-03-2021 TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 2E HERZIENING HOA-DEVELPARK officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan '8e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Lindeweg 12' officiële publicatie bekendmaking
04-02-2021 8e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Lindeweg 12 ontwerp bestemmingsplan
03-02-2021 Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Lindelaan 36-38 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen