Datum Naam Status Soort informatie
19-02-2020 Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning '1e herziening bestemmingsplan HOA – Develpark, Munnikensteeg 50' (realisatie crematorium) officiële publicatie bekendmaking
11-02-2020 1e herziening bestemmingsplan HOA-Develpark, Munnikensteeg 50 vastgesteld bestemmingsplan
15-01-2020 4e Wijzigingsplan bestemmingsplan Buitengebied, locatie Dorpsstraat 185, Heerjansdam officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Buizerdstraat 8 Zwijndrecht', ontwerpbesluit hogere grenswaarden en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
05-12-2019 Buizerdstraat 8 Zwijndrecht ontwerp bestemmingsplan
03-12-2019 4e wijzigingsplan Buitengebied, locatie Dorpsstraat 185, Heerjansdam vastgesteld wijzigingsplan
09-10-2019 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide procedure officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Rectificatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Heerjansdam en bedrijventerrein Gors' officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Heerjansdam en bedrijventerrein Gors ontwerp bestemmingsplan
18-09-2019 Onherroepelijk bestemmingsplan Dorpsstraat 28 Heerjansdam na uitspraak Raad van State officiële publicatie bekendmaking
11-09-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning '1e herziening HOA – Develpark, Munnikensteeg 50' (nieuwbouw crematorium) officiële publicatie bekendmaking
10-09-2019 1e herziening bestemmingsplan HOA-Develpark, Munnikensteeg 50 ontwerp bestemmingsplan
21-08-2019 Dorpsstraat 28 Heerjansdam vastgesteld bestemmingsplan
21-08-2019 Uitspraak AbRS over bestemmingsplan Dorpsstraat 28 Heerjansdam vastgesteld gerechtelijke uitspraak
14-08-2019 Ontwerpwijzigingsplan '4e wijzigingsplan Buitengebied, locatie Dorpsstraat 185 Heerjansdam' officiële publicatie bekendmaking
16-07-2019 4e wijzigingsplan Buitengebied, locatie Dorpsstraat 185, Heerjansdam ontwerp bestemmingsplan
10-07-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning 'Woonzorgvoorziening voormalig gemeentehuis Heerjansdam' officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Ontwerp omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
02-07-2019 Woonzorgvoorziening voormalig gemeentehuis Heerjansdam ontwerp bestemmingsplan
19-06-2019 Informatiebijeenkomst woningbouwontwikkeling Buizerdstraat 8 (voormalige basisschool Lindestein) officiële publicatie bekendmaking
29-05-2019 Informatiebijeenkomst evenemententerrein Develpark officiële publicatie bekendmaking
13-03-2019 Informatiebijeenkomst ontwikkeling crematorium begraafplaats Munnikensteeg officiële publicatie bekendmaking
27-02-2019 Vaststelling 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Landgoed Het Buitenland en verleende omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
12-02-2019 5e herziening Buitengebied, locatie Landgoed Het Buitenland vastgesteld bestemmingsplan
30-01-2019 Informatiebijeenkomst herontwikkeling locatie Petruskerk Mimosastraat 4 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen