Datum Naam Status Soort informatie
07-03-2017 '1e wijzigingsplan buitengebied, locatie Dorpsstraat 199' vastgesteld wijzigingsplan
09-02-2017 Nederhoven ontwerp bestemmingsplan
18-01-2017 Verleende omgevingsvergunning Molenweg 35 Heerjansdam officiële publicatie bekendmaking
21-12-2016 Ontwerpwijzigingsplan 1e wijzigingsplan Buitengebied, locatie Dorpsstraat 199 officiële publicatie bekendmaking
07-12-2016 Walburg ontwerp bestemmingsplan
06-12-2016 Molenweg 35 Heerjansdam vastgesteld omgevingsvergunning
09-11-2016 Ontwerp-omgevingsvergunning Molenweg 35 Heerjansdam officiële publicatie bekendmaking
12-10-2016 Vastgesteld wijzigingsplan bestemmingsplan Buitengebied, locatie Langeweg 392, Zwijndrecht officiële publicatie bekendmaking
12-10-2016 Gewijzigd vastgesteld 1e herziening bestemmingsplan 'Maasboulevard', locatie Watertoren officiële publicatie bekendmaking
12-10-2016 Vaststelling 1e herziening bestemmingsplan Bakestein, locatie Louis Ruys en verleende omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
07-10-2016 '1e wijzigingsplan buitengebied, locatie Dorpsstraat 199' ontwerp wijzigingsplan
27-09-2016 1e herziening bestemmingsplan Bakestein, locatie Louis Ruys vastgesteld bestemmingsplan
27-09-2016 1e herziening bestemmingsplan Maasboulevard lokatie 'Watertoren' vastgesteld bestemmingsplan
06-09-2016 2e wijzigingsplan bestemmingsplan Buitengebied, locatie Langeweg 392 vastgesteld wijzigingsplan
06-07-2016 Coördinatieregeling ontwerpbesluiten officiële publicatie bekendmaking
02-06-2016 1e herziening bestemmingsplan Bakestein, locatie Louis Ruys ontwerp bestemmingsplan
04-05-2016 Ontwerp wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro juncto artikel 3.6.2 bestemmingsplan Buitengebied Zwijndrecht, locatie Langeweg 392, te Zwijndrecht officiële publicatie bekendmaking
16-03-2016 Vaststelling bestemmingsplan '2e herziening Wijk Walburg, locatie transformator- en verdeelstation Cort van der Lindenstraat' en verleende omgevingsvergunning - Gemeente Zwijndrecht officiële publicatie bekendmaking
15-03-2016 2e wijzigingsplan bestemmingsplan Buitengebied, locatie Langeweg 392 ontwerp wijzigingsplan
18-11-2015 Verleende omgevingsvergunning Appelgaard te Heerjansdam (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
12-11-2015 RO Appelgaard Heerjansdam vastgesteld omgevingsvergunning
04-11-2015 Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning'2e herziening Wijk Walburg, locatie transformator- en verdeelstation Cort van der Lindenstraat' en toepassen Coördinatieverordening. officiële publicatie bekendmaking
26-08-2015 Ontwerp-omgevingsvergunning Appelgaard, Heerjansdam officiële publicatie bekendmaking
15-04-2015 Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening verbod tot winning van schaliegas en schalie-olie, gemeente Zwijndrecht’, Zwijndrecht officiële publicatie bekendmaking
31-03-2015 Partiele herziening verbod voor de winning van schaliegas en schalie-olie, gemeente Zwijndrecht vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen