Datum Naam Status Soort informatie
04-12-2019 Ontwerp uitwerkingsplan “Aria, gedeelte K” officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor botenloods Houtkade te Goes officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Gasthuis Goes’ officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Individuele gehandicaptenparkeerplaats Sparrenstraat 12, Goes officiële publicatie bekendmaking
19-11-2019 Botenloods Houtkade ontwerp omgevingsvergunning
14-11-2019 Verkeersbesluit instelling parkeerverbod deel Industriestraat Goes officiële publicatie bekendmaking
13-11-2019 Verkeersbesluit laadpaal elektrische voertuigen Frans den Hollanderlaan Goes officiële publicatie bekendmaking
10-11-2019 Aria, gedeelte K ontwerp uitwerkingsplan
08-11-2019 Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Linthorst Homanlaan 3, Goes officiële publicatie bekendmaking
08-11-2019 Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Iepenstraat 15, Goes officiële publicatie bekendmaking
08-11-2019 Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Iepenstraat 12, Goes officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Individuele gehandicaptenparkeerplaats Hollandiaplein 11-31, Goes officiële publicatie bekendmaking
31-10-2019 Bedrijvenpark Deltaweg ontwerp bestemmingsplan
31-10-2019 Exploitatieplan Bedrijvenpark Deltaweg fase 1 ontwerp exploitatieplan
30-10-2019 Ontwerpexploitatieplan “Bedrijvenpark Deltaweg fase 1 2019” officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Deltaweg fase 1” officiële publicatie bekendmaking
24-10-2019 Klein Frankrijk 17 vastgesteld omgevingsvergunning
23-10-2019 Verleende omgevingsvergunning Klein Frankrijk 17 en 17A te Goes officiële publicatie bekendmaking
03-10-2019 Herziening Stationsomgeving vastgesteld bestemmingsplan
03-10-2019 Piet Hein Kavel vastgesteld bestemmingsplan
03-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan “Piet Hein-kavel” en hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Piet Hein-kavel officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Besluit tot vestiging voorkeursrecht Bedrijvenpark Deltaweg te Goes officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan “Herziening Stationsomgeving” officiële publicatie bekendmaking
27-09-2019 Individuele gehandicaptenparkeerplaats Vogelzangsweg, Goes officiële publicatie bekendmaking
27-09-2019 Individuele gehandicaptenparkeerplaats Wilgenstraat Goes officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen