Datum Naam Status Soort informatie
18-03-2020 KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
16-03-2020 Prooijenseweg 26 concept omgevingsvergunning
15-01-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’ en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een kerkgebouw op het perceel plaatselijk bekend als Sandberglaan 1 te Middelburg. officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 9D’ officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Veerseweg Oost, vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor het bouwen van 23 woningen officiële publicatie bekendmaking
03-12-2019 Mortiere Fase 9D vastgesteld uitwerkingsplan
03-12-2019 Huisartsenpost Krooneveldweg vastgesteld omgevingsvergunning
28-11-2019 Veersepoort 5 voorontwerp bestemmingsplan
27-11-2019 Voorontwerpbestemmingsplan 'Veersepoort fase 5’ officiële publicatie bekendmaking
06-11-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Veerseweg Oost, vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor het bouwen van 23 woningen officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Studentenhuisvesting Kanaalweg’, vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder en verlening omgevingsvergunning voor het bouwen van 119 studentenwoningen officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Muidenweg 1R’, voor het bouwen van 1 woning officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Studentenhuisvesting Kanaalweg vastgesteld bestemmingsplan
10-10-2019 Muidenweg 1R Arnemuiden vastgesteld bestemmingsplan
18-09-2019 Besluit hogere waarden Wet geluidhinder “Buitenruststraat 4 Middelburg” officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Ontwerp “Verklaring van geen bedenkingen” voor nieuwbouw en uitbreiding activiteiten Kaasboerderij Schellach officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Muidenweg 12 Arnemuiden vastgesteld wijzigingsplan
23-05-2019 Ontwerp uitwerkingsplan 'Mortiere fase 9d’ officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Mortiere fase 9D ontwerp uitwerkingsplan
11-04-2019 Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ‘Twee-onder-één kap Sloehavenstraat 24 en 26 te Nieuw- en Sint-Joosland’ officiële publicatie bekendmaking
11-04-2019 Ontwerp wijzigingsplan ‘Muidenweg 12’ te Arnemuiden officiële publicatie bekendmaking
08-04-2019 Sloehavenstraat 24 en 26, Nieuw en Sint Joosland vastgesteld omgevingsvergunning
04-04-2019 Molenwaterpark - partiele heriziening binnenstad Middelburg voorontwerp bestemmingsplan
04-04-2019 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenwaterpark’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen