Datum Naam Status Soort informatie
25-11-2020 Ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’ officiële publicatie bekendmaking
23-11-2020 Uitbreiding St. Laurens, fase 1 ontwerp bestemmingsplan
04-11-2020 Vaststelling uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’ en kennisgeving besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Landgoed Oude Veerseweg 128’. officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Vaststelling bestemmingsplan ‘Veersepoort 5 Middelburg’ officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Vaststelling bestemmingsplan ‘Volkstuinen Kweeklust complex Zuid 1’ te Middelburg officiële publicatie bekendmaking
27-10-2020 Mortiere fase 5C vastgesteld uitwerkingsplan
21-10-2020 Omgevingsvergunning Hoge Stelle 41 te Nieuw- en Sint Joosland en kennisgeving besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
15-10-2020 Landgoed Oude Veerseweg vastgesteld bestemmingsplan
15-10-2020 Volkstuinen Kweeklust complex Zuid 1 vastgesteld bestemmingsplan
15-10-2020 Veersepoort 5 vastgesteld bestemmingsplan
14-10-2020 Vaststelling bestemmingsplan ‘Singelweg 26’ en verlening omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en bijgebouw officiële publicatie bekendmaking
12-10-2020 Hoge Stelle 41 - Nieuw- en Sint Joosland vastgesteld omgevingsvergunning
30-09-2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Districtskantoor Walcheren Mortiere Middelburg’, voor het bouwen van een politiekantoor officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Middelburg, Gerbrandylaan 22 - 180 ontwerp bestemmingsplan
24-09-2020 Districtskantoor Walcheren Mortiere Middelburg vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2020 Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten, artikel 2 jo. 5 (Wvg), Middelburg officiële publicatie bekendmaking
17-09-2020 Singelweg 26 te Middelburg vastgesteld bestemmingsplan
17-09-2020 Joint Research Center Zeeland vastgesteld bestemmingsplan
26-08-2020 Ontwerp omgevingsvergunning Hoge Stelle 41 te Nieuw- en Sint Joosland en kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
26-08-2020 Ontwerp uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’ en kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
14-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Uitgebreide procedure officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Prooijenseweg 26 vastgesteld omgevingsvergunning
24-06-2020 Coördinatieregeling ontwerp bestemmingsplan “ Singelweg 26” te Middelburg en ontwerp omgevingsvergunning en kennisgeving besluit vormvrije mer-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Districtskantoor Mortiere” en kennisgeving besluit vormvrije mer-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen