Datum Naam Status Soort informatie
31-08-2021 Buitengebied, Zandstraat 229 Philippine vastgesteld wijzigingsplan
27-07-2021 Koewacht, Eikenlaan 59 concept bestemmingsplan
09-07-2021 Spui, Pootersdijk 16 ontwerp bestemmingsplan
06-07-2021 Terneuzen Centrum,Vlooswijkstraat-Schoolweg vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2021 Facetbestemmingsplan Wonen Terneuzen vastgesteld bestemmingsplan
30-06-2021 Buitengebied, Zandstraat 229 Philippine ontwerp wijzigingsplan
23-06-2021 BEKENDMAKING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN SASSE POORT, SAS VAN GENT EN M.E.R. BEOORDELINGSBESLUIT officiële publicatie bekendmaking
16-06-2021 BEKENDMAKING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Buitengebied, Zandstraat 100 en 102 - Philippine’ en BESLUIT HOGERE WAARDE GELUID Twee woningen aan de Zandstraat 102 in Philippine officiële publicatie bekendmaking
09-06-2021 BEKENDMAKING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Koewacht, Het Zand 5’ officiële publicatie bekendmaking
08-06-2021 Sasse Poort, Sas van Gent ontwerp bestemmingsplan
04-06-2021 Koewacht, Het Zand 5 ontwerp bestemmingsplan
03-06-2021 Zandstraat 100 en 102 Philippine vastgesteld bestemmingsplan
02-06-2021 BEKENDMAKING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN KENNEDYLAAN TERNEUZEN, 1ste HERZIENING officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 BEKENDMAKING ONTWERPBESLUITEN WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN WEIGERING ONTWERPVERKLARINGEN VAN GEEN BEDENKINGEN - AFWIJKEN VAN BEHEERSVERORDENING OOSTELIJKE KANAALOEVER officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 BEKENDMAKING ONTWERPBESLUITEN WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN WEIGERING ONTWERPVERKLARINGEN VAN GEEN BEDENKINGEN - AFWIJKEN VAN BEHEERSVERORDENING OOSTELIJKE KANAALOEVER officiële publicatie bekendmaking
18-05-2021 Kennedylaan Terneuzen, eerste herziening ontwerp bestemmingsplan
12-05-2021 Axel Zuid, Langeweg 1 Axel vastgesteld omgevingsvergunning
12-05-2021 BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN – AFWIJKEN VAN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED officiële publicatie bekendmaking
12-05-2021 BEKENDMAKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN – AFWIJKEN VAN BEHEERSVERORDENING AXEL-ZUID officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 BEKENDMAKING VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, HEISTRAAT 4 EN OMGEVING, KOEWACHT’ officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 BEKENDMAKING VOORBEREIDINGSBESLUIT Othene Oost officiële publicatie bekendmaking
22-04-2021 Buitengebied, Tragel ongenummerd Koewacht ontwerp omgevingsvergunning
22-04-2021 GSNED Rooseveltlaan 8 Terneuzen ontwerp omgevingsvergunning
22-04-2021 Uitbreiding GSNED, Rooseveltlaan 8 ontwerp omgevingsvergunning
22-04-2021 Othene Oost vastgesteld voorbereidingsbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen