Datum Naam Status Soort informatie
13-11-2019 Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan kom Westkapelle’ officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan J.W. Schuurmanstraat 101 Domburg officiële publicatie bekendmaking
29-10-2019 Strandslaaphuisjes Dishoek vastgesteld voorbereidingsbesluit
26-09-2019 1ste herziening bestemmingsplan Kom Westkapelle vastgesteld bestemmingsplan
26-09-2019 J.W. Schuurmanstraat Domburg vastgesteld bestemmingsplan
21-08-2019 Ontwerp wijzigingsplan Kalfhoekseweg 3 Oostkapelle officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Rectificatie vaststelling wijzigingsplan Oostkapelseweg 14 Grijpskerke officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Oostkapelseweg 14 Grijpskerke, Vaststelling wijzigingsplan officiële publicatie bekendmaking
19-06-2019 Herstelbesluit 3e herziening Bestemmingsplan Buitengebied. officiële publicatie bekendmaking
19-06-2019 Ontwerp omgevingsvergunning Koudorpstraat 1a Westkapelle officiële publicatie bekendmaking
18-06-2019 Oostkapelseweg 14 Grijpskerke vastgesteld wijzigingsplan
07-06-2019 Koudorpstraat 1a Westkapelle ontwerp omgevingsvergunning
06-06-2019 3e herziening Buitengebied Veere Wijzigingsbesluit ex artikel 6.19 AWB vastgesteld bestemmingsplan
07-05-2019 Kalfhoekseweg 3 Oostkapelle ontwerp wijzigingsplan
25-04-2019 Ontwerp bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan kom Westkapelle officiële publicatie bekendmaking
16-04-2019 1ste herziening bestemmingsplan Kom Westkapelle ontwerp bestemmingsplan
27-03-2019 Gewijzigde vaststelling ‘Roosjesweg 8/8a - Uitbreiding parkeerterrein gemeentehuis’ te Domburg officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Weigering omgevingsvergunning gebruik paardenbak voor het opslaan van veevoer en strooisel op het perceel Kraaienestweg 1/1A te Veere (uitgebreide voorbereidingsprocedure) officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Weigering verklaring van geen bedenkingen gebruik paardenbak voor het opslaan van veevoer en strooisel op het perceel Kraaienestweg 1/1A te Veere (uitgebreide voorbereidingsprocedure) officiële publicatie bekendmaking
07-03-2019 Weigering verklaring van geen bedenkingen voor het legaliseren van 18 vlonders op het perceel Mariekerke 24 te Meliskerke officiële publicatie bekendmaking
07-03-2019 Weigering omgevingsvergunning voor het plaatsen van 18 vlonders op het perceel Mariekerke 24 te Meliskerke officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Gewijzigde vaststelling Herontwikkeling Singel en Zuidstraat, Domburg officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Ontwerp bestemmingsplan J.W. Schuurmanstraat 101 te Domburg officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Ontwerp wijzigingsplan Oostkapelseweg 14 Grijpskerke officiële publicatie bekendmaking
04-03-2019 Oostkapelseweg 14 Grijpskerke ontwerp wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen