Datum Naam Status Soort informatie
30-05-2013 Buitengebied Veere vastgesteld bestemmingsplan
30-05-2013 Stad Veere vastgesteld bestemmingsplan
30-05-2013 Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande vastgesteld structuurvisie
22-05-2013 Omgevingsvergunning Veerse Kreek, Veere officiële publicatie bekendmaking
01-05-2013 Wijziging bestemmingsplan ‘Kom Serooskerke’/Oostkapelseweg 81–83, Veere officiële publicatie bekendmaking
24-04-2013 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen onherroepelijk, Veere officiële publicatie bekendmaking
23-04-2013 Wijzigingsplan Oostkapelseweg tussen 81 en 83 vastgesteld wijzigingsplan
27-03-2013 Bestemmingsplan Neeltje Jans onherroepelijk, Veere officiële publicatie bekendmaking
20-03-2013 Wijziging bestemmingsplan Koekoeksweg 3 Aagtekerke, Veere officiële publicatie bekendmaking
27-02-2013 Omgevingsvergunning Watertoren Domburg vastgesteld projectbesluit
27-02-2013 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) Nehalenniaweg 20 te Domburg, gemeente Veere officiële publicatie bekendmaking
27-02-2013 Bestemmingsplan ‘Kom Zanddijk en Buiten de Veste’ onherroepelijk, Veere officiële publicatie bekendmaking
13-02-2013 Ontwerp bestemmingsplan ‘Stad Veere’ officiële publicatie bekendmaking
06-02-2013 Bestemmingsplan ‘Kom Oostkapelle’ onherroepelijk, Veere officiële publicatie bekendmaking
06-02-2013 Ontwerpomgevingsvergunnnig Veerse Kreek, Veere officiële publicatie bekendmaking
30-01-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zomerhuizenterreinen’, Veere officiële publicatie bekendmaking
30-01-2013 Ontwerp-omgevingsvergunning Nehalenniaweg 20, Domburg, Veere officiële publicatie bekendmaking
30-01-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’, Veere officiële publicatie bekendmaking
30-01-2013 Ontwerp omgevingsvergunnng Kaai 29-31 Veere officiële publicatie bekendmaking
16-01-2013 Bestemmingsplan Buitengebied perceel Hogelandseweg 2a te Grijpskerk, Veere officiële publicatie bekendmaking
16-01-2013 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veere officiële publicatie bekendmaking
11-01-2013 Buitengebied Veere ontwerp bestemmingsplan
27-12-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Zanddijk en Buiten de Veste’, Veere officiële publicatie bekendmaking
19-12-2012 Uitspraak ABRS Kom Zoutelande vastgesteld gerechtelijke uitspraak
19-12-2012 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Neeltje Jans, Veere officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen