Datum Naam Status Soort informatie
31-03-2021 Ontwerp-bestemmingsplannen ‘Binnenhavens, 1e herziening’ en ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’ en ontwerp-beschikking Bouwgroep Schrijver officiële publicatie bekendmaking
16-03-2021 Binnenhavens Eerste herziening ontwerp bestemmingsplan
16-03-2021 Kenniswerf Oost, 1e herziening ontwerp bestemmingsplan
10-03-2021 Ontwerpbestemmingsplan Scheldekwartier-Timmerplein, ontwerpvergunning bouwen Zeelandtoren en Blok C en Wet Geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
05-03-2021 Scheldekwartier-Timmerplein ontwerp bestemmingsplan
04-02-2021 VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN SOUBURG NOORD FASE 2 & 3 EN BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Inspraak voorontwerp-bestemmingsplannen ‘Binnenhavens, 1e herziening’ en ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’ officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Claverveld, tweede fase’ officiële publicatie bekendmaking
21-12-2020 Binnenhavens Eerste herziening voorontwerp bestemmingsplan
16-12-2020 Kenniswerf Oost, 1e herziening voorontwerp bestemmingsplan
11-12-2020 Claverveld, fase 2 vastgesteld bestemmingsplan
03-12-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit hogere waarde t.b.v. 60 woningen Souburg Noord fase 3 te Oost-Souburg officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet geluidhinder t.b.v. 25 appartementen Vlissingsestraat te Oost-Souburg (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
15-10-2020 Souburg-Noord, fase 2 & 3 ontwerp bestemmingsplan
14-10-2020 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘SOUBURG-NOORD FASE 2 & 3’, ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Besluit straatnaamgeving officiële publicatie bekendmaking
23-09-2020 Wijzigen ligging Frankrijkweg, Schotlandweg en Fort de Ruyterweg en intrekken naamgeving Europapad officiële publicatie bekendmaking
09-09-2020 Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en besluit op de Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Claverveld, fase 2 officiële publicatie bekendmaking
07-09-2020 Claverveld, fase 2 ontwerp bestemmingsplan
03-09-2020 Ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Molenweg 55, Oost-Souburg en omgevingsvergunning ‘bouwen’ groepszorgwoning officiële publicatie bekendmaking
28-08-2020 Molenweg 55, Oost-Souburg vastgesteld wijzigingsplan
08-07-2020 Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier vastgesteld voorbereidingsbesluit
25-06-2020 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Souburg-Noord fase 2 & 3’ en Beeldkwaliteitsplan fase 2 officiële publicatie bekendmaking
25-06-2020 Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘Souburg-Noord fase 2 & 3’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen