Datum Naam Status Soort informatie
19-02-2020 VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN SCHELDEKWARTIER, SCHELDEWIJK-NOORD, EN BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER officiële publicatie bekendmaking
30-01-2020 Scheldekwartier-Noord, Scheldewijk vastgesteld bestemmingsplan
15-01-2020 Ontwerp-uitwerkingsplan Valkhof, Oost-Souburg en ontwerp-omgevingsvergunning ‘bouwen’ 9 woningen. officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan 'Galgeweg 9a' te Vlissingen officiële publicatie bekendmaking
06-12-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Stadshaven, Scheldekwartier' officiële publicatie bekendmaking
25-11-2019 Stadshaven Scheldekwartier vastgesteld bestemmingsplan
30-10-2019 WIJZIGINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING WINDTURBINES DAMEN SHIPYARDS officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 WIJZIGINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING WINDPARK C.RO VLISSINGEN-OOST officiële publicatie bekendmaking
25-10-2019 Windturbines Damen Shipyards vastgesteld wijzigingsplan
25-10-2019 Windpark C.RO Vlissingen-Oost vastgesteld wijzigingsplan
31-07-2019 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN SCHELDEKWARTIER, SCHELDEWIJK-NOORD, EN ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDENWET GELUIDHINDER officiële publicatie bekendmaking
28-07-2019 Scheldekwartier-Noord, Scheldewijk ontwerp bestemmingsplan
10-07-2019 Ontwerpwijzigingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Windturbines Damen Shipyards officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Ontwerpwijzigingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Windpark C.RO Vlissingen-Oost officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarden ‘Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg’ officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘3 woningen Driewege/Kromwegesingel’, omgevingsvergunning bouwen woning en besluit vaststellen van hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
08-07-2019 Voorbereidingsbesluit officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Projectomgevingsvergunning - beschikking tbv het woonproject De Vesting en de aanleg van wegen en openbare ruimte in het Scheldekwartier Vlissingen (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
27-06-2019 Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg vastgesteld bestemmingsplan
27-06-2019 3 woningen Driewege/Kromwegesingel vastgesteld bestemmingsplan
26-06-2019 Windpark C.RO Vlissingen-Oost ontwerp wijzigingsplan
24-06-2019 De Vesting Scheldekwartier Vlissingen vastgesteld omgevingsvergunning
22-06-2019 Windturbines Damen Shipyards ontwerp wijzigingsplan
15-05-2019 WIJZIGINGSPLAN ‘MIDDENGEBIED, EERSTE PLANWIJZIGING’, OMGEVINGSVERGUNNING BOUW 14 WONINGEN, BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN officiële publicatie bekendmaking
09-05-2019 Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier vastgesteld voorbereidingsbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen