Datum Naam Status Soort informatie
05-09-2022 Aan de Singel, Scheldewijk voorontwerp bestemmingsplan
09-06-2022 Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier 2022 vastgesteld voorbereidingsbesluit
31-03-2022 Scheldekwartier-Noord, gedeelte De Koperslagerij vastgesteld omgevingsvergunning
29-03-2022 Zuidwateringstraat 12, Ritthem vastgesteld omgevingsvergunning
16-02-2022 Bedrijventerrein Souburg - herontwikkeling Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie vastgesteld wijzigingsplan
10-02-2022 VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN ‘SCHELDEKWARTIER- NOORD, GEDEELTE DE DEMPO’ officiële publicatie bekendmaking
27-01-2022 Scheldekwartier-Noord, gedeelte De Dempo vastgesteld bestemmingsplan
10-11-2021 Bedrijventerrein Souburg - herontwikkeling Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie ontwerp wijzigingsplan
17-09-2021 Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen voorontwerp bestemmingsplan
01-07-2021 Binnenhavens Eerste herziening vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2021 Kenniswerf Oost, 1e herziening vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2021 Scheldekwartier-Timmerplein vastgesteld bestemmingsplan
23-06-2021 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. plaatsing Stoomhijskraan Schelde 38, Ketelmaker (naast de verbandkamer) te Vlissingen (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 VOORBEREIDINGSBESLUIT BASKENSBURG, GEDEELTE SPORTVELDEN officiële publicatie bekendmaking
15-04-2021 Voorbereidingsbesluit Baskensburg, gedeelte sportvelden vastgesteld voorbereidingsbesluit
31-03-2021 Ontwerp-bestemmingsplannen ‘Binnenhavens, 1e herziening’ en ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’ en ontwerp-beschikking Bouwgroep Schrijver officiële publicatie bekendmaking
16-03-2021 Binnenhavens Eerste herziening ontwerp bestemmingsplan
16-03-2021 Kenniswerf Oost, 1e herziening ontwerp bestemmingsplan
10-03-2021 Ontwerpbestemmingsplan Scheldekwartier-Timmerplein, ontwerpvergunning bouwen Zeelandtoren en Blok C en Wet Geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
04-02-2021 VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN SOUBURG NOORD FASE 2 & 3 EN BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER officiële publicatie bekendmaking
26-01-2021 Souburg-Noord, fase 2 & 3 vastgesteld bestemmingsplan
23-12-2020 Inspraak voorontwerp-bestemmingsplannen ‘Binnenhavens, 1e herziening’ en ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’ officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Claverveld, tweede fase’ officiële publicatie bekendmaking
21-12-2020 Binnenhavens Eerste herziening voorontwerp bestemmingsplan
16-12-2020 Kenniswerf Oost, 1e herziening voorontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen