Datum Naam Status Soort informatie
15-10-2020 Souburg-Noord, fase 2 & 3 ontwerp bestemmingsplan
07-09-2020 Claverveld, fase 2 ontwerp bestemmingsplan
28-08-2020 Molenweg 55, Oost-Souburg vastgesteld wijzigingsplan
08-07-2020 Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier vastgesteld voorbereidingsbesluit
25-06-2020 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Souburg-Noord fase 2 & 3’ en Beeldkwaliteitsplan fase 2 officiële publicatie bekendmaking
25-06-2020 Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘Souburg-Noord fase 2 & 3’ officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘Claverveld, tweede fase’ officiële publicatie bekendmaking
19-06-2020 Claverveld, fase 2 voorontwerp bestemmingsplan
17-06-2020 Ontwerp-wijzigingsplan Molenweg 55, Oost-Souburg en ontwerp-omgevingsvergunning ‘bouwen’ groepszorgwoning officiële publicatie bekendmaking
12-06-2020 Molenweg 55, Oost-Souburg ontwerp wijzigingsplan
25-05-2020 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. 54 woningen en 54 appartementen binnen het project Ravesteynplein te Vlissingen (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Vaststelling bestemmingsplan ‘Galgeweg 9a’ officiële publicatie bekendmaking
22-04-2020 VOORBEREIDINGSBESLUIT BASKENSBURG, GEDEELTE SPORTVELDEN officiële publicatie bekendmaking
16-04-2020 Voorbereidingsbesluit Baskensburg, gedeelte sportvelden 2020 vastgesteld voorbereidingsbesluit
01-04-2020 Vaststelling uitwerkingsplan Valkhof, Oost-Souburg en omgevingsvergunning bouwen 9 woningen officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning gedeeltelijk wijzigen van de bestemming van de Zeevaartschool (wijzigen rijksmonument) naar hotel Boulevard Bankert 156 in Vlissingen. officiële publicatie bekendmaking
24-03-2020 Valkhof, Oost-Souburg vastgesteld uitwerkingsplan
26-02-2020 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. 127 woningen Ravensteynplein te Vlissingen officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN SCHELDEKWARTIER, SCHELDEWIJK-NOORD, EN BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER officiële publicatie bekendmaking
30-01-2020 Scheldekwartier-Noord, Scheldewijk vastgesteld bestemmingsplan
15-01-2020 Ontwerp-uitwerkingsplan Valkhof, Oost-Souburg en ontwerp-omgevingsvergunning ‘bouwen’ 9 woningen. officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan 'Galgeweg 9a' te Vlissingen officiële publicatie bekendmaking
06-12-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Stadshaven, Scheldekwartier' officiële publicatie bekendmaking
25-11-2019 Stadshaven Scheldekwartier vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen