Datum Naam Status Soort informatie
25-05-2020 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. 54 woningen en 54 appartementen binnen het project Ravesteynplein te Vlissingen (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Vaststelling bestemmingsplan ‘Galgeweg 9a’ officiële publicatie bekendmaking
22-04-2020 VOORBEREIDINGSBESLUIT BASKENSBURG, GEDEELTE SPORTVELDEN officiële publicatie bekendmaking
16-04-2020 Voorbereidingsbesluit Baskensburg, gedeelte sportvelden 2020 vastgesteld voorbereidingsbesluit
01-04-2020 Vaststelling uitwerkingsplan Valkhof, Oost-Souburg en omgevingsvergunning bouwen 9 woningen officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning gedeeltelijk wijzigen van de bestemming van de Zeevaartschool (wijzigen rijksmonument) naar hotel Boulevard Bankert 156 in Vlissingen. officiële publicatie bekendmaking
24-03-2020 Valkhof, Oost-Souburg vastgesteld uitwerkingsplan
26-02-2020 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. 127 woningen Ravensteynplein te Vlissingen officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN SCHELDEKWARTIER, SCHELDEWIJK-NOORD, EN BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER officiële publicatie bekendmaking
30-01-2020 Scheldekwartier-Noord, Scheldewijk vastgesteld bestemmingsplan
15-01-2020 Ontwerp-uitwerkingsplan Valkhof, Oost-Souburg en ontwerp-omgevingsvergunning ‘bouwen’ 9 woningen. officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan 'Galgeweg 9a' te Vlissingen officiële publicatie bekendmaking
06-12-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Stadshaven, Scheldekwartier' officiële publicatie bekendmaking
25-11-2019 Stadshaven Scheldekwartier vastgesteld bestemmingsplan
30-10-2019 WIJZIGINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING WINDTURBINES DAMEN SHIPYARDS officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 WIJZIGINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING WINDPARK C.RO VLISSINGEN-OOST officiële publicatie bekendmaking
25-10-2019 Windturbines Damen Shipyards vastgesteld wijzigingsplan
25-10-2019 Windpark C.RO Vlissingen-Oost vastgesteld wijzigingsplan
31-07-2019 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN SCHELDEKWARTIER, SCHELDEWIJK-NOORD, EN ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDENWET GELUIDHINDER officiële publicatie bekendmaking
28-07-2019 Scheldekwartier-Noord, Scheldewijk ontwerp bestemmingsplan
10-07-2019 Ontwerpwijzigingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Windturbines Damen Shipyards officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Ontwerpwijzigingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Windpark C.RO Vlissingen-Oost officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarden ‘Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg’ officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘3 woningen Driewege/Kromwegesingel’, omgevingsvergunning bouwen woning en besluit vaststellen van hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
08-07-2019 Voorbereidingsbesluit officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen