Datum Naam Status Soort informatie
18-12-2020 Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) ‘Waterkwaliteitsscherm De Geer’ officiële publicatie bekendmaking
07-12-2020 Omgevingsvergunning Stuw De Geer vastgesteld omgevingsvergunning
27-11-2020 Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) Botshol 14 officiële publicatie bekendmaking
30-10-2020 Vaststelling bestemmingsplan ‘Botsholsedwarsweg, 2d’ in Waverveen officiële publicatie bekendmaking
09-10-2020 Ontwerp wijzigingsplan “Wilnisse Zuwe 34” officiële publicatie bekendmaking
01-10-2020 Botsholsedwarsweg 2d, te Waverveen vastgesteld bestemmingsplan
18-09-2020 Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning ‘Waterkwaliteitsscherm de Geer’ officiële publicatie bekendmaking
17-07-2020 Vaststelling bestemmingsplan ‘Demmerik 128a’ in Vinkeveen officiële publicatie bekendmaking
17-07-2020 Bestemmingsplan ‘Plashoeve’ niet vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
13-07-2020 Wilnisse Zuwe 34 ontwerp wijzigingsplan
01-07-2020 Demmerik 128a vastgesteld bestemmingsplan
12-06-2020 Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning (Zaaknummer Z/19/150732) Botshol 14 te Abcoude officiële publicatie bekendmaking
29-05-2020 Uitspraak ABRvS over bestemmingsplan Ontsluiting Veenman, Wilnis vastgesteld gerechtelijke uitspraak
29-05-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Botsholsedwarsweg 2d officiële publicatie bekendmaking
14-05-2020 Botsholsedwarsweg 2d, te Waverveen ontwerp bestemmingsplan
20-02-2020 Demmerik 128a ontwerp bestemmingsplan
18-02-2020 Vaststelling bestemmingsplan ‘Ontsluiting Veenman, Wilnis’ in Wilnis officiële publicatie bekendmaking
08-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Groenlandse kade 5’ in Vinkeveen officiële publicatie bekendmaking
08-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127C1’ in Vinkeveen en Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127C1 officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Baambrugse Zuwe 127c1, Vinkeveen vastgesteld bestemmingsplan
27-08-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ontsluiting Veenman, Wilnis’ officiële publicatie bekendmaking
20-08-2019 Ontsluiting Veenman, Wilnis ontwerp bestemmingsplan
16-07-2019 Bestemmingsplan ‘Stationslocatie Mijdrecht’ gewijzigd vastgesteld en besluit hogere waarden Wet geluidhinder ’Bestemmingsplan Stationslocatie Mijdrecht’ vastgesteld. officiële publicatie bekendmaking
16-07-2019 Bestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld. officiële publicatie bekendmaking
08-07-2019 Groenlandsekade 5 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen