Datum Naam Status Soort informatie
23-12-2020 Partiële herziening “Structuurvisie Bergen op Zoom 2030” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Gemeente Bergen op Zoom - Partiële herziening “Structuurvisie Bergen op Zoom 2030” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
22-12-2020 VESTIGING VOORKEURSRECHT officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Herziening Structuurvisie Bergen op Zoom 2030 vastgesteld structuurvisie
17-12-2020 Nieuwe Vesting, deel Westkwartier ontwerp uitwerkingsplan
17-12-2020 Nieuwe Vesting, deel Westkwartier ontwerp wijzigingsplan
09-12-2020 Omgevingsvergunning voor de realisatie van vijf levensloopbestendige woningen aan de Laan Van Borgvliet/Herenweg (vml. locatie Van Kaam) te Bergen op Zoom officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Gemeente Bergen op Zoom - Ontwerpuitwerkingsplan en ontwerpwijzigingsplan “ Nieuwe Vesting, deel Westkwartier ” officiële publicatie bekendmaking
04-12-2020 woningen locatie Van Kaam vastgesteld omgevingsvergunning
25-11-2020 Uitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Oostkwartier” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Omgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Dassenberg aan de Halsterseweg te Bergen op Zoom (Lepelstraat) officiële publicatie bekendmaking
29-10-2020 Zonneveld Dassenberg vastgesteld omgevingsvergunning
14-10-2020 Vooraankondiging uitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deelplan Westkwartier’ te Bergen op Zoom officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Bekendmaking onherroepelijke bestemmingsplannen officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Gemeente Bergen op Zoom - Onherroepelijke bestemmingsplannen officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Gageldonk - Vijverberg Zuid ontwerp bestemmingsplan
23-09-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Gageldonk – Vijverberg Zuid’, hogere grenswaarde en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
10-09-2020 Bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding Woensdrecht - Bergen op Zoom ontwerp bestemmingsplan
10-09-2020 Nieuwe 150 kV hoogspanningsverbinding Woensdrecht - Bergen op Zoom ontwerp bestemmingsplan
10-09-2020 Ontwerp paraplubestemmingsplan “nieuwe 150kV hoogspanningsverbinding Woensdrecht – Bergen op Zoom” officiële publicatie bekendmaking
10-09-2020 Ontwerp paraplubestemmingsplan “bestaande 150kV hoogspanningsverbinding Woensdrecht – Bergen op Zoom” officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Uitwerkingsplan “De Markiezaten, Meander fase 2-buurt 2” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Gemeente Bergen op Zoom - Uitwerkingsplan “De Markiezaten, Meander fase 2-buurt 2” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
11-08-2020 Uitwerkingsplan De Markiezaten, Meander fase 2 - buurt 2 vastgesteld uitwerkingsplan
06-08-2020 woningen locatie Van Kaam ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen