Datum Naam Status Soort informatie
24-09-2020 Gageldonk - Vijverberg Zuid ontwerp bestemmingsplan
10-09-2020 Bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding Woensdrecht - Bergen op Zoom ontwerp bestemmingsplan
10-09-2020 Nieuwe 150 kV hoogspanningsverbinding Woensdrecht - Bergen op Zoom ontwerp bestemmingsplan
19-08-2020 Uitwerkingsplan “De Markiezaten, Meander fase 2-buurt 2” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Gemeente Bergen op Zoom - Uitwerkingsplan “De Markiezaten, Meander fase 2-buurt 2” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
11-08-2020 Uitwerkingsplan De Markiezaten, Meander fase 2 - buurt 2 vastgesteld uitwerkingsplan
06-08-2020 woningen locatie Van Kaam ontwerp omgevingsvergunning
05-08-2020 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, 1ste herziening’, Bergen op Zoom officiële publicatie bekendmaking
05-08-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de realisatie van vijf levensloopbestendige woningen aan de Laan Van Borgvliet/Herenweg (vml. locatie Van Kaam) te Bergen op Zoom officiële publicatie bekendmaking
05-08-2020 Gemeente Bergen op Zoom - Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, 1ste herziening’, Bergen op Zoom officiële publicatie bekendmaking
23-07-2020 Zonneveld Dassenberg ontwerp omgevingsvergunning
22-07-2020 Ontwerpomgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Dassenberg aan de Halsterseweg te Bergen op Zoom (Lepelstraat) officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Vaststelling bestemmingsplan “Van Overstratenlaan 18” officiële publicatie bekendmaking
04-06-2020 Buitengebied Oost 2020 ontwerp bestemmingsplan
03-06-2020 Uitwerkingsplan Nieuwe Vesting, deel Oostkwartier ontwerp uitwerkingsplan
03-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Oost” officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Ontwerpuitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Oostkwartier” officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Gemeente Bergen op Zoom - Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Oost” officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Gemeente Bergen op Zoom - Ontwerpuitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Oostkwartier” officiële publicatie bekendmaking
28-05-2020 Buitengebied Noord 1e herziening vastgesteld bestemmingsplan
28-05-2020 Van Overstratenlaan 18 vastgesteld bestemmingsplan
27-05-2020 Gemeente Bergen op Zoom - Voorontwerpbestemmingsplan ‘Gageldonk–Vijverberg Zuid’ officiële publicatie bekendmaking
25-05-2020 Gageldonk - Vijverberg Zuid voorontwerp bestemmingsplan
20-05-2020 Ontwerpuitwerkingsplan “De Markiezaten, Meander fase 2-buurt 2” officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Bergen op Zoom - Ontwerpuitwerkingsplan “De Markiezaten, Meander fase 2-buurt 2” officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen