Datum Naam Status Soort informatie
08-04-2021 Zonnepark Zuidgeest ontwerp omgevingsvergunning
08-04-2021 Bekendmaking officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Ontwerpwijzigingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2, Buurt 3’ officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Zuidgeest aan de Zuidgeest te Bergen op Zoom officiële publicatie bekendmaking
01-04-2021 Uitwerkingsplan De Markiezaten, Meander fase 2- buurt 3 ontwerp uitwerkingsplan
01-04-2021 Wijzigingsplan De Markiezaten, Meander fase 2 - buurt 3 ontwerp wijzigingsplan
25-03-2021 Nieuwe Vesting, deel 't Suikerwerk ontwerp uitwerkingsplan
25-03-2021 Ontwerpuitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Suikerwerk” officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de realisatie van elf appartementen aan de Dorpsstraat 49 (vml. bibliotheek) te Halsteren officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Klein Molenbeek 4 en 9’ en vaststelling beschikking hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Partiële herziening “Structuurvisie Bergen op Zoom 2030” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Gemeente Bergen op Zoom - Partiële herziening “Structuurvisie Bergen op Zoom 2030” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
22-12-2020 VESTIGING VOORKEURSRECHT officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Klein-Molenbeek 4 en 9 vastgesteld bestemmingsplan
17-12-2020 Herziening Structuurvisie Bergen op Zoom 2030 vastgesteld structuurvisie
17-12-2020 Nieuwe Vesting, deel Westkwartier ontwerp uitwerkingsplan
17-12-2020 Nieuwe Vesting, deel Westkwartier ontwerp wijzigingsplan
09-12-2020 Omgevingsvergunning voor de realisatie van vijf levensloopbestendige woningen aan de Laan Van Borgvliet/Herenweg (vml. locatie Van Kaam) te Bergen op Zoom officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Gemeente Bergen op Zoom - Ontwerpuitwerkingsplan en ontwerpwijzigingsplan “ Nieuwe Vesting, deel Westkwartier ” officiële publicatie bekendmaking
04-12-2020 woningen locatie Van Kaam vastgesteld omgevingsvergunning
25-11-2020 Uitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Oostkwartier” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Omgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Dassenberg aan de Halsterseweg te Bergen op Zoom (Lepelstraat) officiële publicatie bekendmaking
29-10-2020 Zonneveld Dassenberg vastgesteld omgevingsvergunning
14-10-2020 Vooraankondiging uitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deelplan Westkwartier’ te Bergen op Zoom officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Bekendmaking onherroepelijke bestemmingsplannen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen