Datum Naam Status Soort informatie
17-08-2021 Dorpsstraat 49 vastgesteld omgevingsvergunning
14-07-2021 Gageldonk West 2e wijzigingsplan Centrumgebied vastgesteld wijzigingsplan
30-06-2021 Bestemmingsplan ‘Gageldonk-Vijverberg Zuid’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
17-06-2021 Reconstructie Halsterseweg te Halsteren ontwerp omgevingsvergunning
16-06-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de reconstructie Halsterseweg Noord te Halsteren officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Uitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deelplan Paravicini’ officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Wijzigingsplan ‘Nieuwe Vesting, deelplan Paravicini’ officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 Vooraankondiging nieuw bestemmingsplan en nieuw uitwerkingsplan in De Markiezaten officiële publicatie bekendmaking
12-05-2021 Uitwerkingsplan Nieuwe Vesting, deelplan Paravicini, gerechtelijke uitspraak vastgesteld gerechtelijke uitspraak
12-05-2021 Wijzigingsplan Nieuwe Vesting, deel Paravicini, gerechtelijke uitspraak vastgesteld gerechtelijke uitspraak
28-04-2021 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Gageldonk – Vijverberg Zuid’ officiële publicatie bekendmaking
22-04-2021 Gageldonk West 2e wijzigingsplan Centrumgebied ontwerp wijzigingsplan
21-04-2021 Ontwerpwijzigingsplan (2e wijziging), “Centrumgebied Gageldonk-West” en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Zonnepark Zuidgeest ontwerp omgevingsvergunning
08-04-2021 Bekendmaking officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Ontwerpwijzigingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2, Buurt 3’ officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Zuidgeest aan de Zuidgeest te Bergen op Zoom officiële publicatie bekendmaking
01-04-2021 Uitwerkingsplan De Markiezaten, Meander fase 2- buurt 3 ontwerp uitwerkingsplan
01-04-2021 Wijzigingsplan De Markiezaten, Meander fase 2 - buurt 3 ontwerp wijzigingsplan
25-03-2021 Gageldonk - Vijverberg Zuid vastgesteld bestemmingsplan
25-03-2021 Nieuwe Vesting, deel 't Suikerwerk ontwerp uitwerkingsplan
25-03-2021 Ontwerpuitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Suikerwerk” officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de realisatie van elf appartementen aan de Dorpsstraat 49 (vml. bibliotheek) te Halsteren officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Klein Molenbeek 4 en 9’ en vaststelling beschikking hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Partiële herziening “Structuurvisie Bergen op Zoom 2030” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen