Datum Naam Status Soort informatie
16-06-2020 Uilenbroek 4 te Boxtel vastgesteld bestemmingsplan
16-06-2020 Centrum Boxtel vastgesteld bestemmingsplan
16-06-2020 Buitengebied Boxtel, Hezelaarsestraat ong. 2016 vastgesteld bestemmingsplan
28-05-2020 Start procedure en kennisgeving van Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 2020 officiële publicatie bekendmaking
26-02-2020 Verleende omgevingsvergunning Eindhovenseweg achter nummer 47 in Boxtel officiële publicatie bekendmaking
10-01-2020 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan Selissen officiële publicatie bekendmaking
10-01-2020 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan Selissen officiële publicatie bekendmaking
31-12-2019 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Schijndelseweg 170’ te Boxtel en besluit Hogere grenswaarde geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
31-12-2019 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Halderheiweg ongenummerd, tussen 12 en 14’ te Boxtel officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan ‘Kapelweg 57’ te Boxtel (art.3.6 lid 1a Wro) officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan ‘Gemondesestraat 13 te Liempde’ (art.3.6 lid 1a Wro) officiële publicatie bekendmaking
10-12-2019 Selissen vastgesteld exploitatieplan
19-11-2019 WP Gemondesestraat 13, Liempde vastgesteld wijzigingsplan
19-11-2019 Schijndelseweg 170 vastgesteld bestemmingsplan
19-11-2019 Halderheiweg ongenummerd, tussen 12 en 14 vastgesteld bestemmingsplan
19-11-2019 Selissen vastgesteld bestemmingsplan
07-11-2019 Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling gewijzigde bestemmingsplan Selissen, gemeente Boxtel officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Roderweg 33-35 en ongenummerd’ te Liempde officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Bekendmaking Voorbereidingsbesluit kamerbewoning Boxtel (art. 3.7 Wro) officiële publicatie bekendmaking
19-09-2019 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Vendelstraat Liempde (pastorietuin) officiële publicatie bekendmaking
05-09-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Kapelweg 57’ te Boxtel officiële publicatie bekendmaking
27-08-2019 Vendelstraat Liempde vastgesteld bestemmingsplan
01-08-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Gemondesestraat 13’ te Liempde officiële publicatie bekendmaking
14-06-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Halderheiweg ongenummerd, tussen 12 en 14’ in Boxtel officiële publicatie bekendmaking
17-05-2019 Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Esschebaan 22" te Boxtel officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen