Datum Naam Status Soort informatie
18-12-2013 Oude Pekela ontwerp bestemmingsplan
30-10-2013 Omgevingsvergunning (uitgebreid) perceel Beukenlaan (naast sporthal de Spil) te Nieuwe Pekela, Pekela officiële publicatie bekendmaking
23-10-2013 Realisatie jeugd- en jongerencentrum te Nieuwe Pekela vastgesteld omgevingsvergunning
18-09-2013 Omgevingsvergunning voor Zorgboerderij "Het Leven" - het verlenen van 24-uurs zorg vastgesteld omgevingsvergunning
18-09-2013 Omgevingsvergunning (uitgebreid), Wedderweg 141 te Oude Pekela, Pekela officiële publicatie bekendmaking
14-08-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Linten, Pekela officiële publicatie bekendmaking
14-08-2013 Verlening omgevingsvergunning voor het bouwen van een jeugd- en jongerencentrum nabij sporthal De Spil in Nieuwe Pekela, Pekela officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Ontwerp Omgevingsvergunning Wedderweg 141 te Oude Pekela officiële publicatie bekendmaking
10-07-2013 Beheersverordening Buitengebied Pekela vastgesteld, Pekela officiële publicatie bekendmaking
02-07-2013 Bestemmingsplan De Linten vastgesteld bestemmingsplan
27-06-2013 Oud Alteveer C naast 155 te Nieuwe Pekela - het bouwen van een woning met theeschenkerij vastgesteld omgevingsvergunning
05-06-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘Sportlaan 2 t/m 6 te Oude Pekela’ en ‘Eerste herziening van het bestemmingsplan Nieuwe Pekela en van de Partiële herziening Bedrijventerrein West bedrijfswoningen’, Pekela officiële publicatie bekendmaking
28-05-2013 bestemmingsplan Sportlaan 2-6 te Oude Pekela vastgesteld bestemmingsplan
10-04-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘De Linten’, Pekela officiële publicatie bekendmaking
09-04-2013 Bestemmingsplan De Linten ontwerp bestemmingsplan
03-04-2013 Verlening omgevingsvergunning Tilstraat H52 te Nieuwe Pekela, Pekela officiële publicatie bekendmaking
27-03-2013 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitbreiden woning op het perceel Zuiderveensterweg 35 te Oude Pekela, Pekela officiële publicatie bekendmaking
07-03-2013 Werktuigenberging Tilstraat H 52 Nieuwe Pekela vastgesteld omgevingsvergunning
27-02-2013 Ontwerp ‘Eerste herziening van het bestemmingsplan Nieuwe Pekela en van de Partiële herziening Bedrijventerrein West bedrijfswoningen’, Pekela officiële publicatie bekendmaking
15-01-2013 Uitbreiding woning Zuiderveensterweg 35 vastgesteld omgevingsvergunning
02-01-2013 Voorgenomen omgevingsvergunning Tilstraat H 52, 9663 TD Nieuwe Pekela, gemeente Pekela officiële publicatie bekendmaking
17-10-2012 Vaststelling bestemmingsplannen mestopslag op agrarische gronden, Pekela officiële publicatie bekendmaking
10-09-2012 Mestopslag op agrarische gronden deelgebied 2 vastgesteld bestemmingsplan
25-07-2012 Ontwerpbestemmingsplan mestopslag op agrarische gronden officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Vaststelling bestemmingsplan Ontsluitingsweg Nieuw Compagnie 1 te Oude Pekela officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen