Datum Naam Status Soort informatie
10-03-2021 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Feiko Clockstraat 107’ te Oude-Pekela. officiële publicatie bekendmaking
08-03-2021 Voorbereidingsbesluit maatschappelijke bestemmingen Pekela officiële publicatie bekendmaking
18-12-2020 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreid), ONTWERP VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN en vormvrije mer-beoordeling, Feiko Clockstraat 92 (bouw) officiële publicatie bekendmaking
07-12-2020 Bestemmingsplan “Kooistra locatie” gewijzigd vastgesteld Burgemeester en wethouders van Pekela maken bekend dat met ingang van 9 december 2020 het vastgestelde bestemmingsplan “Kooistra locatie” te Oude Pekela ter inzage ligt. officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Feiko Clockstraat 107 te Oude Pekela” . officiële publicatie bekendmaking
01-10-2020 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan “Hendrik Westerstraat 191 te Oude Pekela”. officiële publicatie bekendmaking
13-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Kooistra locatie” officiële publicatie bekendmaking
28-04-2020 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Hendrik Westerstraat 191 te Oude Pekela” . officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Bestemmingsplan “Veegplan buitengebied Pekela 2019” officiële publicatie bekendmaking
06-03-2020 Bestemmingsplan “Ceresweg 16 Oude Pekela” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
13-11-2019 Bestemmingsplan “Tweede partiële herziening Koertsmeulen” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Ceresweg 16 Oude Pekela” officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreid) en VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN officiële publicatie bekendmaking
20-09-2019 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreid) en ONTWERP VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Zonnepark Pekela (uitgebreid) officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Veegplan buitengebied Pekela 2019” en beleidskaart “Archeologie gemeente Pekela” officiële publicatie bekendmaking
21-05-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Tweede partiële herziening Koertsmeulen” officiële publicatie bekendmaking
21-05-2019 Bekendmaking ontwerp beeldkwaliteitsplan “Actualisatie beeldkwaliteitsplan Koertsmeulen te Oude Pekela” officiële publicatie bekendmaking
12-03-2019 Bestemmingsplan “Verlegging gasleiding Gaslaan” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
12-03-2019 Bestemmingsplan “Verlegging gasleiding N-366” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
08-03-2019 Voorbereidingsbesluit maatschappelijke bestemmingen Pekela officiële publicatie bekendmaking
07-02-2019 Ontwerp wijzigingsplan J. Oldenburgerstraat E 99 te Nieuwe Pekela officiële publicatie bekendmaking
03-10-2018 Bestemmingsplan “De Linten, partiële herziening J.R. Stuutstraat F 5” gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
31-08-2018 Bestemmingsplan “Verlegging gasleiding Gaslaan” in voorbereiding (verbeterde versie) officiële publicatie bekendmaking
31-08-2018 Bestemmingsplan “Verlegging gasleiding N366” in voorbereiding (verbeterde versie) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen