Datum Naam Status Soort informatie
01-07-2020 Vastgesteld omgevingsvisie ‘Eindhoven: Kloppend hart van Brainport’ officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Meerland 2020 en vaststelling hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Vastgesteld bestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat) en omgevingsvergunning Draaiboomstraat/Langdonkenstraat (ongenummerd) officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Vastgesteld bestemmingsplan IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat) officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Vastgesteld bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) en vaststelling hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
18-06-2020 VIII Woensel buiten de Ring II 2006 (Kronehoef) ontwerp bestemmingsplan
18-06-2020 I Tongelre buiten de Ring 2019 (Poeijersstraat) ontwerp bestemmingsplan
18-06-2020 IX Woensel buiten de Ring II 2006 (Egelstraat-Frankrijkstraat) ontwerp bestemmingsplan
18-06-2020 Lassusstraat (ongenummerd) ontwerp omgevingsvergunning
18-06-2020 Geldropseweg 49 ontwerp omgevingsvergunning
18-06-2020 [zaaknummer V19/39023, Otterstraat(ongenummerd)] officiële publicatie bekendmaking
18-06-2020 Ontwerpbeschikking V19/36138 officiële publicatie bekendmaking
18-06-2020 Ontwerpbeschikking V19/37873 officiële publicatie bekendmaking
18-06-2020 Ontwerp bestemmingsplan I Tongelre buiten de Ring 2019 (Poeijersstraat) officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan VIII Woensel buiten de Ring II 2006 (Kronehoef) ontwerp omgevingsvergunning plan Kronehoef aan de Otterstraat en ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan IX Woensel buiten de Ring II 2006 (Egelstraat-Frankrijkstraat) en ontwerp omgevingsvergunning ERF-terrein Egelstraat-Frankrijkstraat officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Ontwerp paraplubestemmingsplan Waterberging 2020 officiële publicatie bekendmaking
16-06-2020 IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat) vastgesteld bestemmingsplan
16-06-2020 Meerland 2020 vastgesteld bestemmingsplan
16-06-2020 VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) vastgesteld bestemmingsplan
16-06-2020 I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat) vastgesteld bestemmingsplan
16-06-2020 Omgevingsvisie Eindhoven vastgesteld structuurvisie
11-06-2020 Ondergrondse 150 kV Tilburg Noord - Best ontwerp bestemmingsplan
11-06-2020 Verleende vergunning V19/38797 officiële publicatie bekendmaking
10-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan Gestel buiten de Ring 2020 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen