Datum Naam Status Soort informatie
30-10-2014 Keizersdijk 14-24, Raamsdonksveer vastgesteld bestemmingsplan
26-06-2014 Pieter Breughelstraat 14 Raamsdonksveer vastgesteld bestemmingsplan
16-01-2014 Vastgestelde Structuurvisie Geertruidenberg 2030, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
19-12-2013 Structuurvisie 2013 vastgesteld structuurvisie
31-10-2013 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Keizersdijk 14-24 Raamsdonksveer’, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
10-10-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘Parkeren Vondellaan, Raamsdonksveer’, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
26-09-2013 Parkeren Vondellaan Raamsdonksveer vastgesteld bestemmingsplan
05-09-2013 Voorbereiding bestemmingsplan ‘Pieter Breughelstraat 14, Raamsdonksveer’ – kennisgeving ingevolge artikel 1.3.1. Bro, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
08-08-2013 Ontwerpwijzigingsplan Vergroting agrarisch bouwvlak Luiten Ambachtstraat 27, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
08-08-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Centrum Raamsdonksveer’, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
27-06-2013 dongeburgh vastgesteld bestemmingsplan
27-06-2013 Achter de Hoeven vastgesteld bestemmingsplan
27-06-2013 Centrum Raamsdonksveer vastgesteld bestemmingsplan
27-06-2013 Bedrijventerrein De Pontonnier vastgesteld bestemmingsplan
16-05-2013 Herstelbesluit vaststelling wijzigingsplan ‘Koestraat 52/Zuidwal, Geertruidenberg’, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
02-04-2013 Koestraat 52/Zuidwal, Geertruidenberg vastgesteld wijzigingsplan
07-03-2013 Ontwerpbestemmingsplan Achter de Hoeven, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
07-03-2013 Nota vooroverleg bestemmingsplan ‘Dongeburgh’, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
21-02-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Dongeburgh’, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
17-01-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kom Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
10-01-2013 Ontwerpbestemmingsplan Centrum Raamsdonksveer en Ontwerpbeschikking Hogere waarden wegverkeerslawaai Wet geluidhinder, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
24-12-2012 Voorbereidingsbesluit ‘Centrum’, ‘Oostpolder’, ‘Oranjestraat’ en ‘Bebouwde Kom’ te Raamsdonksveer, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
24-12-2012 Voorbereiding bestemmingsplan ‘Dongeburgh’ – kennisgeving ingevolge artikel 1.3.1. Bro, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
24-12-2012 Vaststelling wijzigingsplan ‘Koestraat 52/Zuidwal’, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
13-12-2012 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Julianalaan 152-154, Raamsdonksveer’, Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen