Datum Naam Status Soort informatie
12-05-2021 Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding Mondriaanstraat, Raamsdonksveer officiële publicatie bekendmaking
01-04-2021 Lageweg 5-10, Raamsdonk ontwerp bestemmingsplan
01-04-2021 Verkabeling 150 kV verbinding Geertruidenberg ontwerp bestemmingsplan
24-03-2021 Vaststelling Paraplubestemmingsplan Archeologie officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Parapluplan Archeologie vastgesteld bestemmingsplan
11-02-2021 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Periodieke Planherziening 2018 Geertruidenberg’ officiële publicatie bekendmaking
07-01-2021 Vaststelling bestemmingsplan BergeBeestenBoel officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Ontwerp-omgevingsvisie Geertruidenberg en bijbehorende omgevingseffectrapport officiële publicatie bekendmaking
08-12-2020 Omgevingsvisie Geertruidenberg ontwerp structuurvisie
02-12-2020 Vaststelling wijzigingsplan ‘verlegging gastransportleiding A-531’ officiële publicatie bekendmaking
24-11-2020 verlegging gastransportleiding A-531 vastgesteld wijzigingsplan
12-11-2020 BergseBeestenBoel vastgesteld bestemmingsplan
28-10-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie’ officiële publicatie bekendmaking
23-09-2020 Lageweg 5-10, Raamsdonk voorontwerp bestemmingsplan
23-09-2020 Voorontwerpbestemmingsplan Lageweg 5 en 10, Raamsdonk officiële publicatie bekendmaking
16-09-2020 Ontwerpwijzigingsplan ‘verlegging gastransportleiding A-531 officiële publicatie bekendmaking
09-09-2020 Voorbereiding bestemmingsplan “Parapluplan archeologie Geertruidenberg” officiële publicatie bekendmaking
03-09-2020 verlegging gastransportleiding A-531 ontwerp wijzigingsplan
02-09-2020 Parapluplan Archeologie ontwerp bestemmingsplan
19-08-2020 Ontwerpbestemmingsplan BergseBeestenBoel officiële publicatie bekendmaking
06-08-2020 Onherroepelijk bestemmingsplan Herontwikkeling De Peuzelaer officiële publicatie bekendmaking
04-08-2020 BergseBeestenBoel ontwerp bestemmingsplan
02-07-2020 Herontwikkeling De Peuzelaar vastgesteld bestemmingsplan
01-04-2020 Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Onherroepelijk bestemmingsplan Scouting Raamsdonksveer officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen