Datum Naam Status Soort informatie
02-06-2021 voorontwerpbestemmingsplan Beethovenlaan 1, Raamsdonksveer officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 voorontwerpbestemmingsplan Pastoor van den Broekstraat 2, Raamsdonksveer officiële publicatie bekendmaking
12-05-2021 Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding Mondriaanstraat, Raamsdonksveer officiële publicatie bekendmaking
24-03-2021 Vaststelling Paraplubestemmingsplan Archeologie officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Periodieke Planherziening 2018 Geertruidenberg’ officiële publicatie bekendmaking
07-01-2021 Vaststelling bestemmingsplan BergeBeestenBoel officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Ontwerp-omgevingsvisie Geertruidenberg en bijbehorende omgevingseffectrapport officiële publicatie bekendmaking
02-12-2020 Vaststelling wijzigingsplan ‘verlegging gastransportleiding A-531’ officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie’ officiële publicatie bekendmaking
23-09-2020 Voorontwerpbestemmingsplan Lageweg 5 en 10, Raamsdonk officiële publicatie bekendmaking
16-09-2020 Ontwerpwijzigingsplan ‘verlegging gastransportleiding A-531 officiële publicatie bekendmaking
09-09-2020 Voorbereiding bestemmingsplan “Parapluplan archeologie Geertruidenberg” officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Ontwerpbestemmingsplan BergseBeestenBoel officiële publicatie bekendmaking
06-08-2020 Onherroepelijk bestemmingsplan Herontwikkeling De Peuzelaer officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Onherroepelijk bestemmingsplan Scouting Raamsdonksveer officiële publicatie bekendmaking
22-01-2020 Vaststelling bestemmingsplan Scouting Raamsdonksveer officiële publicatie bekendmaking
15-01-2020 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Periodieke Planherziening 2018 Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling de Peuzelaer officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Onherroepelijk wijzigingsplan Bergenstraat 9, Raamsdonk officiële publicatie bekendmaking
30-08-2019 Onherroepelijk bestemmingsplan Heereland fase IV officiële publicatie bekendmaking
21-08-2019 Vaststelling wijzigingsplan Bergenstraat 9, Raamsdonk officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Vaststelling bestemmingsplanHeereland fase IV officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Vaststelling bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied – Engelse Wal 3 Plattelandswoning” officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan Periodieke Planherziening 2018 Geertruidenberg officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen