Datum Naam Status Soort informatie
27-11-2019 Gemeente Heusden - ontwerp beeldregieplan Steenenburg officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Gemeente Heusden - ontwerpbestemmingsplan 'Tongerloostraat 16 te Elshout’ officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Gemeente Heusden - Vaststelling 6e herziening exploitatieplan Geerpark officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Tongerloostraat 16 te Elshout ontwerp bestemmingsplan
30-10-2019 Gemeente Heusden - ontwerpbestemmingsplan Steenenburg en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid officiële publicatie bekendmaking
29-10-2019 6e herziening exploitatieplan Geerpark vastgesteld exploitatieplan
28-10-2019 Steenenburg ontwerp bestemmingsplan
23-10-2019 Gemeente Heusden - vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019 officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Gemeente Heusden - Gebiedsaanwijzing op basis van Verordening afvoer van hemelwater en grondwater officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Gemeente Heusden - vaststelling bestemmingsplan 'Von Suppéstraat, Drunen' officiële publicatie bekendmaking
17-09-2019 Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019 vastgesteld bestemmingsplan
17-09-2019 Von Supp??straat, Drunen vastgesteld bestemmingsplan
28-08-2019 Gemeente Heusden - vaststelling wijzigingsplan 'De Hoeven achter nr. 46, Haarsteeg' officiële publicatie bekendmaking
20-08-2019 De Hoeven achter nummer 46, Haarsteeg vastgesteld wijzigingsplan
14-08-2019 Gemeente Heusden - vaststelling bestemmingsplan Parapluplan woningaantallen officiële publicatie bekendmaking
14-08-2019 Gemeente Heusden - vaststelling actualisatie komgrenzen Heusden officiële publicatie bekendmaking
07-08-2019 Gemeente Heusden - ontwerpbestemmingsplan Elshout, 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10 officiële publicatie bekendmaking
07-08-2019 Gemeente Heusden - Ontwerp 6e herziening exploitatieplan Geerpark officiële publicatie bekendmaking
23-07-2019 Elshout, 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10 ontwerp bestemmingsplan
02-07-2019 Parapluplan woningaantallen vastgesteld bestemmingsplan
15-05-2019 Gemeente Heusden - ontwerpwijzigingsplan 'De Hoeven achter nr. 46, Haarsteeg' officiële publicatie bekendmaking
14-05-2019 Update Welstandsnota Heusden 2019 vastgesteld structuurvisie
08-05-2019 De Hoeven achter nummer 46, Haarsteeg ontwerp wijzigingsplan
24-04-2019 Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019 ontwerp bestemmingsplan
24-04-2019 Gemeente Heusden - ontwerp omgevingsvergunning Steenweg 6 / Herptseweg Oudheusden officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen