Datum Naam Status Soort informatie
25-11-2019 Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Alvershool ongenummerd Ruimte voor ruimte 2019'; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
25-11-2019 Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Alvershool ongenummerd (nabij 3a) Ruimte voor Ruimte 2019'; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
31-10-2019 Buitengebied, herziening Alvershool ongenummerd (nabij 3a), Ruimte voor Ruimte 2019 vastgesteld bestemmingsplan
31-10-2019 Buitengebied, herziening Alvershool 1 vastgesteld bestemmingsplan
31-10-2019 Buitengebied, herziening Alvershool ongenummerd, Ruimte voor Ruimte 2019 vastgesteld bestemmingsplan
24-10-2019 Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik kinderdagverblijf Wettenseind 16 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Vastgesteld bestemmingsplan splitsing woning ‘Hoekstraat 84 Nederwetten’ gemeente Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
27-09-2019 Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik kinderopvang, Olen 50 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
27-09-2019 Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik tijdelijk kinderdagverblijf, Alvershool 1 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
19-09-2019 Voorontwerp bestemmingsplan sloop paardenhouderij, bouw en splitsen woning 'Nederwetten, herziening Soeterbeekseweg 13', gemeente Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
02-09-2019 Nederwetten, herziening Soeterbeekseweg 13 voorontwerp bestemmingsplan
26-08-2019 Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik kinderdagverblijf Wettenseind 16 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
07-08-2019 Hoekstraat 84, Nederwetten vastgesteld bestemmingsplan
25-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Alvershool 1'; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
24-07-2019 Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Herijking Nuenen-West’, ontwerpbeleidsregels bestemmingsplan Herijking Nuenen-West, voornemen wijziging Verordening ruimte, begrenzing bestaand stedelijk gebied en ontwerpmasterplan ‘Nuenen-West = Dorps Geluk’ gemeente Nuenen ca. officiële publicatie bekendmaking
22-07-2019 Buitengebied, herziening Alvershool 1 ontwerp bestemmingsplan
22-07-2019 Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik huisvesting arbeidsmigranten, Moorven 2 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
22-07-2019 Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik Collse Hoeve, Collse Hoefdijk 24 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
22-07-2019 Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik kinderdagopvang Olen 50 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Kerkakkers 2019”; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
08-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Alvershool ongenummerd Ruimte voor ruimte 2019'; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
08-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Alvershool ongenummerd (nabij 3A), Ruimte voor ruimte 2019'; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
08-07-2019 Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik tijdelijk kinderdagverblijf Alvershool 1 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
01-07-2019 Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan ‘Nuenen-Centrum, herziening omgeving De Vank’, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
28-06-2019 Nuenen - Centrum, herziening omgeving De Vank ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen