Datum Naam Status Soort informatie
07-05-2021 Ontwerp-omgevingsvergunning bouw woning, Duivendijk perceel naast nummer 2, Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
05-05-2021 Ontwerp bestemmingplan ‘Zandstraat 29, Nederwetten’ als wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van vergroting bouwvlak voor de bouw van een overkapping Zandstraat 29, gemeente Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
23-04-2021 Duivendijk 2A Nuenen ontwerp omgevingsvergunning
23-04-2021 Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik huisvesting arbeidsmigranten Eeneind 47, Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Ontwerp omgevingsvergunning 2e fase oprichten woning, De Spijkert, naast 21 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Ontwerp omgevingsvergunning 2e fase oprichten woning en aanleggen uitweg, De Spijkert, naast 17 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
02-04-2021 Vooraankondiging, voorontwerp bestemmingsplan bouw twee woningen ‘bestemmingsplan Buitengebied, herziening Soeterbeekseweg, kruising Blekerdijk, Ruimte voor Ruimte gemeente Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
24-03-2021 Buitengebied, herziening Soeterbeekseweg kruising Blekerdijk Ruimte voor Ruimte voorontwerp bestemmingsplan
24-03-2021 Niet vaststellen bestemmingsplan bouw horecagelegenheid, twee bed & breakfast huisjes en bedrijfswoning ‘Recreatieve Poort Beekstraat Nuenen’, ter hoogte van Beekstraat 52 – 52 a, gemeente Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
04-03-2021 Ontwerp ‘Omgevingsvisie Nuenen’ gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik voor huisvesting arbeidsmigranten Eeneind 47 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
23-02-2021 omgevingsvisie Nuenen ontwerp structuurvisie
19-02-2021 Bestemmingsplan Buitengebied, wijzigingsplan Zandstraat 29 ontwerp wijzigingsplan
11-02-2021 Aanwijzing ex artikel 4, eerste lid, onder a van de Wet voorkeursrecht gemeenten van acht percelen gelegen op Landgoed Gulbergen officiële publicatie bekendmaking
16-12-2020 Voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten Landgoed Gulbergen officiële publicatie bekendmaking
08-12-2020 Ontwerpbestemmingsplan bouw woning “Buitengebied herziening Rullen ongenummerd (nabij 13A) Ruimte voor Ruimte” en ontwerpbesluit hogere waarde’, gemeente Nuenen ca. officiële publicatie bekendmaking
27-11-2020 Verleende omgevingsvergunning moderniseren telecommunicatie installatie Hoekstraat 46 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
24-11-2020 Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik basisschool en kinderdagverblijf Ouwlandsedijk 27 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
19-11-2020 Buitengebied, herziening Rullen ongenummerd (nabij 13a), Ruimte voor Ruimte ontwerp bestemmingsplan
17-11-2020 Nuenen-Centrum, herziening omgeving De Vank vastgesteld gerechtelijke uitspraak
02-11-2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nederwetten, herziening Soeterbeekseweg 13’; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
21-10-2020 Gerechtelijke uitspraak Nuenen Zuidoost vastgesteld gerechtelijke uitspraak
16-10-2020 Verleende omgevingsvergunning renoveren rijksmonument Berg 39 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
28-09-2020 Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik basisschool en kinderdagverblijf Ouwlandsedijk 27 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Nederwetten, herziening Soeterbeekseweg 13 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen