Datum Naam Status Soort informatie
05-04-2019 Omgevingsvergunning oprichten woonhuis de Spijkert 24 Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Buitengebied, herziening Alvershool ongenummerd, Ruimte voor Ruimte 2019 voorontwerp bestemmingsplan
28-03-2019 Ontwerpbestemmingsplan splitsen bestaande woning “Hoekstraat 84 te Nederwetten”, gemeente Nuenen ca. officiële publicatie bekendmaking
21-03-2019 Vooraankondiging, ontwerpbestemmingsplan ‘Herijking Nuenen-West’, ontwerpbeleidsregels bestemmingsplan Herijking Nuenen-West, voornemen wijziging Verordening ruimte, begrenzing bestaand stedelijk gebied, ontwerpexploitatieplan Nuenen-West en ontwerpmasterplan ‘Nuenen-West = Dorps Geluk’ gemeente Nuenen ca. officiële publicatie bekendmaking
07-03-2019 Ontwerpbestemmingsplan oprichten horeca in bestaande bebouwing en aanleg klim-/ educatiebos “Lieshoutseweg 6 Nuenen”, gemeente Nuenen ca. officiële publicatie bekendmaking
07-03-2019 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouw woning “Olen 22a”; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
07-03-2019 Inspraak voorontwerp structuurvisie 'De wereld van Van Gogh'; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
04-03-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Luistruik 2018, vaststellen besluit ontheffing Hogere waarden en vaststellen beeldkwaliteitsplan ‘Luistruik fase 2b, principe stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit – Wonen in weelde officiële publicatie bekendmaking
27-02-2019 Lieshoutseweg 6 ontwerp bestemmingsplan
22-02-2019 Vooraankondiging, ontwerpbestemmingsplan ‘Herijking Nuenen-West’, ontwerpbe-leidsregels bestemmingsplan Herijking Nuenen-West, ontwerpexploitatieplan Nuenen-West en ontwerpmasterplan ‘Nuenen-West = Dorps Geluk’ gemeente Nuenen ca. officiële publicatie bekendmaking
21-02-2019 Olen 22a, Nuenen vastgesteld bestemmingsplan
21-02-2019 Luistruik 2018 vastgesteld bestemmingsplan
18-02-2019 Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik scoutinggebouw Pastoorsmast 12 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
13-02-2019 Beleidsregels Herijking Nuenen West ontwerp omgevingsvergunning
13-02-2019 Chw-bestemmingsplan Herijking Nuenen West ontwerp bestemmingsplan
13-02-2019 Exploitatieplan Herijking Nuenen West ontwerp omgevingsvergunning
12-02-2019 Ontwerp omgevingsvergunning oprichten woning, De Spijkert 24 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
05-02-2019 Ruimtelijke onderbouwing Nieuwe Dijk 18, Nuenen vastgesteld omgevingsvergunning
04-02-2019 De Wereld van Van Gogh voorontwerp structuurvisie
04-02-2019 Structuurvisie Nuenen, wijziging 2020 - aanpassing landschapsinvesteringsregeling ontwerp structuurvisie
04-02-2019 Archeologische verwachtingen- en waardenkaart Nuenen-West; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
29-01-2019 Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik basisschool de Wentelwiek Jacobushoek 5 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
10-01-2019 Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik tijdelijke klaslokalen Heikampen 3 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
10-01-2019 Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik kinderopvang Heikampen 5-7 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
17-12-2018 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Landgoed Gulbergen 2018”; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen