Datum Naam Status Soort informatie
22-02-2018 deelgebied 1 en 2 Nuenen-West vastgesteld beheersverordening
21-06-2021 Omgevingsvergunning 2e fase oprichten woning, De Spijkert 23 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
08-06-2021 Omgevingsvergunning 2e fase oprichten woning en aanleggen uitweg, De Spijkert 19 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
04-06-2021 Ontwerp bestemmingsplan, bouw 29 woningen, Nederwetten, herziening Hoekstraat-Eikelkampen, gemeente Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
04-06-2021 Vooraankondiging, voorontwerp bestemmingsplan sloop stallen en bouw vier woningen ‘Buitengebied, herziening Rullen 7’, gemeente Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
25-05-2021 Gewijzigde vaststelling: chw-bestemmingsplan ‘Herijking Nuenen-West’, beleidsregels chw-bestemmingsplan Herijking Nuenen-West, exploitatieplan Nuenen-West en masterplan ‘Nuenen-West = Dorps Geluk’ gemeente Nuenen ca. officiële publicatie bekendmaking
21-05-2021 Vastgesteld bestemmingsplan bouw woning ‘Buitengebied herziening Rullen ongenummerd (nabij 13A) Ruimte voor Ruimte’ en besluit hogere waarde, gemeente Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
07-05-2021 Ontwerp-omgevingsvergunning bouw woning, Duivendijk perceel naast nummer 2, Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
05-05-2021 Ontwerp bestemmingplan ‘Zandstraat 29, Nederwetten’ als wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van vergroting bouwvlak voor de bouw van een overkapping Zandstraat 29, gemeente Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
23-04-2021 Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik huisvesting arbeidsmigranten Eeneind 47, Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Ontwerp omgevingsvergunning 2e fase oprichten woning, De Spijkert, naast 21 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Ontwerp omgevingsvergunning 2e fase oprichten woning en aanleggen uitweg, De Spijkert, naast 17 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
02-04-2021 Vooraankondiging, voorontwerp bestemmingsplan bouw twee woningen ‘bestemmingsplan Buitengebied, herziening Soeterbeekseweg, kruising Blekerdijk, Ruimte voor Ruimte gemeente Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
24-03-2021 Niet vaststellen bestemmingsplan bouw horecagelegenheid, twee bed & breakfast huisjes en bedrijfswoning ‘Recreatieve Poort Beekstraat Nuenen’, ter hoogte van Beekstraat 52 – 52 a, gemeente Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
04-03-2021 Ontwerp ‘Omgevingsvisie Nuenen’ gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik voor huisvesting arbeidsmigranten Eeneind 47 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Aanwijzing ex artikel 4, eerste lid, onder a van de Wet voorkeursrecht gemeenten van acht percelen gelegen op Landgoed Gulbergen officiële publicatie bekendmaking
16-12-2020 Voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten Landgoed Gulbergen officiële publicatie bekendmaking
08-12-2020 Ontwerpbestemmingsplan bouw woning “Buitengebied herziening Rullen ongenummerd (nabij 13A) Ruimte voor Ruimte” en ontwerpbesluit hogere waarde’, gemeente Nuenen ca. officiële publicatie bekendmaking
27-11-2020 Verleende omgevingsvergunning moderniseren telecommunicatie installatie Hoekstraat 46 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
24-11-2020 Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik basisschool en kinderdagverblijf Ouwlandsedijk 27 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
02-11-2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nederwetten, herziening Soeterbeekseweg 13’; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
16-10-2020 Verleende omgevingsvergunning renoveren rijksmonument Berg 39 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
28-09-2020 Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik basisschool en kinderdagverblijf Ouwlandsedijk 27 Nuenen c.a. officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Eeneind 2018’; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen