Datum Naam Status Soort informatie
29-07-2020 Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Mortelsgraaf 1’ gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Rectificatie: Ontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Ekerschot Noord´, ontwerp beeldkwaliteitsplan, ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Ruimte voor Ruimte Ekerschot Noord ontwerp bestemmingsplan
08-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Ekerschot Noord´, ontwerp beeldkwaliteitsplan, ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Buitengebied, herziening Schepersweg 10 ontwerp bestemmingsplan
24-06-2020 Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Bestseweg 42’ gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
18-06-2020 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Doornboomstraat 22 in Oost West En Middelbeers, brandveilig gebruiken van een Grand Café en hotel officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening ’t Dun 1 en Voorteindseweg 2’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
10-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ondergrondse 150kV Tilburg Noord - Best, gemeente Oirschot´ en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
02-06-2020 Buitengebied, herziening 't Dun 1 en Voorteindseweg 2 vastgesteld bestemmingsplan
02-06-2020 Buitengebied, herziening Mortelsgraaf 1 vastgesteld bestemmingsplan
20-05-2020 Ondergrondse 150kV Tilburg Noord - Best, gemeente Oirschot ontwerp bestemmingsplan
13-05-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Heikant 3a´ officiële publicatie bekendmaking
07-05-2020 Buitengebied, herziening Bestseweg 49 en Straten ongenummerd ontwerp bestemmingsplan
06-05-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Bestseweg 49 en Straten ong.´, ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
04-05-2020 Buitengebied, herziening Heikant 3a ontwerp bestemmingsplan
24-04-2020 Besluit op aanvraag hogere grenswaarde Wet geluidhinder, Schoolstraat 4 in Oost West en Middelbeers, ontheffing hogere grenswaarde verkeerslawaai Schoolstraat 4 Oostelbeers officiële publicatie bekendmaking
24-04-2020 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Andreasstraat 15B t/m 15N en Schoolstraat 2B en 2C in Oost West en Middelbeers, herbestemmen school naar zorgappartementen en bouwen van twee woningen (tweekapper) aan Andreasstraat 15B t/m 15N en Schoolstraat 2B en 2C officiële publicatie bekendmaking
21-04-2020 Buitengebied, herziening Bestseweg 42 vastgesteld bestemmingsplan
20-04-2020 Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hertog Janstraat ong. in Oost West en Middelbeers, aanleggen van een rotonde Hertog Janstraat ter hoogte van de aansluiting met de Sportparklaan (De Klep) officiële publicatie bekendmaking
20-04-2020 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Rijksweg A58 1 in Oirschot, plaatsen van een overkapping t.b.v een snellaadstation en het afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik officiële publicatie bekendmaking
16-04-2020 Andreasstraat 15B tm 15N en Schoolstraat 2B en 2C in Oostelbeers vastgesteld omgevingsvergunning
15-04-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Moorland-west, herziening sportpark´ officiële publicatie bekendmaking
14-04-2020 Snellaadstation Fastned A58 Kloosters vastgesteld omgevingsvergunning
10-04-2020 Besluitvlak De Klep ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen