Datum Naam Status Soort informatie
23-11-2016 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 2e fase uitgebreide voorbereidingsprocedure, het bouwen van een bedrijfsgebouw, Servennenstraat 6 Moergestel officiële publicatie bekendmaking
17-11-2016 La Hollande fase 2 vastgesteld bestemmingsplan
20-10-2016 Vastgesteld Bestemmingsplan Uitbreiding Tobroco, Oisterwijk officiële publicatie bekendmaking
07-10-2016 De Lind 27 ontwerp wijzigingsplan
07-10-2016 Kloosterbeemd ong ontwerp bestemmingsplan
06-10-2016 Uitbreiding Tobroco vastgesteld bestemmingsplan
06-10-2016 Melding voornemen voorbereiding bestemmingsplannen, artikel 1.3.1 Bro officiële publicatie bekendmaking
22-09-2016 Wijzigingsplan Kloosterlaan ong, Moergestel officiële publicatie bekendmaking
08-09-2016 Ontwerpwijzigingsplan Oirschotseweg 49, Moergestel officiële publicatie bekendmaking
01-09-2016 Kloosterlaan ong. Moergestel vastgesteld wijzigingsplan
18-08-2016 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 1e fase ten behoeve van de realisatie van een mestbewerkingsinstallatie aan de Servennenstraat 6 te Moergestel. officiële publicatie bekendmaking
11-08-2016 Servennenstraat6_Moergestel ontwerp omgevingsvergunning
11-08-2016 Ontwerp-omgevingsvisie Oisterwijk ter inzage officiële publicatie bekendmaking
04-08-2016 Omgevingsvisie Oisterwijk ontwerp structuurvisie
21-07-2016 Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
21-07-2016 Ontwerpbestemmingsplan La Hollande fase II officiële publicatie bekendmaking
21-07-2016 Bestemmingsplan Centrum Oisterwijk, herziening officiële publicatie bekendmaking
14-07-2016 Bestemmingsplan Krijtestraat 46, Moergestel officiële publicatie bekendmaking
07-07-2016 Krijtestraat 46, Moergestel vastgesteld bestemmingsplan
04-07-2016 La Hollande fase 2 ontwerp bestemmingsplan
16-06-2016 Bestemmingsplan Roozendries officiële publicatie bekendmaking
16-06-2016 Vaststellen naamgeving openbare ruimte: De Roozendries, Moergestel. officiële publicatie bekendmaking
16-06-2016 Bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121, Oisterwijk officiële publicatie bekendmaking
09-06-2016 Ontwerpwijzigingsplan Kloosterlaan ong, Moergestel officiële publicatie bekendmaking
02-06-2016 Centrum Oisterwijk, herziening vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen