Datum Naam Status Soort informatie
05-03-2020 Bekendmaking Ontwerp Paraplubestemmingsplan Parkeren, Gemeente Sint- Michielsgestel officiële publicatie bekendmaking
13-02-2020 Bekendmaking Wet ruimtelijke ordening Vaststelling bestemmingsplan “Actualisatieplan Kommen Berlicum en Middelrode” officiële publicatie bekendmaking
23-01-2020 Actualisatieplan Kommen Berlicum en Middelrode vastgesteld bestemmingsplan
16-01-2020 Visie “Ruimtelijke Ontwikkeling Den Dungen” officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Bekendmaking Vaststelling “Wijzigingsplan Kerkwijk 42 Berlicum” (art. 3.6 lid 1a Wro) officiële publicatie bekendmaking
10-12-2019 Kerkwijk 42, Berlicum vastgesteld wijzigingsplan
05-12-2019 Vaststelling bestemmingsplan “Watertuin Aa-dal” en besluit beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
31-10-2019 Structuurvisie Ruimtelijke ontwikkeling Den Dungen vastgesteld structuurvisie
26-09-2019 Bekendmaking Voorbereidingsbesluit kamerbewoning Sint-Michielsgestel (art. 3.7 Wro) officiële publicatie bekendmaking
19-09-2019 Kamerbewoning Sint-Michielsgestel vastgesteld voorbereidingsbesluit
19-09-2019 Bekendmaking Wet ruimtelijke ordening en Wet geluidhinder Vaststelling bestemmingsplan “Runweg, poort van Berlicum (Runweg, Ruimte voor Ruimte) en besluit beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
19-09-2019 Bekendmaking Wet ruimtelijke ordening Ontwerpbestemmingsplan “Actualisatieplan Kommen Berlicum en Middelrode” officiële publicatie bekendmaking
10-09-2019 Actualisatieplan Kommen Berlicum en Middelrode ontwerp bestemmingsplan
29-08-2019 Runweg, Poort van Berlicum vastgesteld bestemmingsplan
29-08-2019 Bekendmaking Vaststelling “Wijzigingsplan Kerkwijk 40 in Berlicum” (art. 3.6 lid 1a Wro) officiële publicatie bekendmaking
20-08-2019 Kerkwijk 40 vastgesteld wijzigingsplan
11-07-2019 Bekendmaking wijzigingsplan “Kerkwijk 42 Berlicum”, gemeente Sint- Michielsgestel officiële publicatie bekendmaking
04-07-2019 Vaststelling wijzigingsplan “Broekstraat 33 – 33a Gemonde” (art. 3.6 lid 1a Wro) en vaststelling Hogere Grenswaarde (art. 82 en 83 Wet geluidhinder) officiële publicatie bekendmaking
04-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Watertuin Aa-dal” in Berlicum en Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
27-06-2019 Broekstraat 33 ??? 33a Gemonde vastgesteld wijzigingsplan
18-06-2019 Watertuin Aadal, Middelrode ontwerp bestemmingsplan
18-06-2019 Kerkwijk 44a ontwerp wijzigingsplan
02-05-2019 Ontwerp wijzigingsplan "Broekstraat 33 – 33a Gemonde" officiële publicatie bekendmaking
18-04-2019 Broekstraat 33 ??? 33a Gemonde ontwerp wijzigingsplan
04-04-2019 Bekendmaking Vaststelling bestemmingsplan “Koudenbergstraat, tussen 2a en 4, Gemonde”. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen