Datum Naam Status Soort informatie
09-07-2020 Bekendmaking ontwerp Paraplubestemmingsplan Kamerbewoning Sint-Michielsgestel (art. 3.8 Wro) officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Bekendmaking vaststelling Paraplubestemmingsplan Parkeren, Gemeente Sint- Michielsgestel officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “ontwikkeling woningbouw Zandstraat ong. Den Dungen” officiële publicatie bekendmaking
27-06-2020 Paraplubestemmingsplan Kamerbewoning Sint-Michielsgestel ontwerp bestemmingsplan
25-06-2020 Bekendmaking Vaststelling “Partiële wijziging Kamerbewoning Beheersverordening Sint-Michielsgestel Oost” (art. 3.38 Wet ruimtelijke ordening) officiële publicatie bekendmaking
22-06-2020 Ontwikkeling woningbouw zandstraat ong. te Den Dungen ontwerp bestemmingsplan
18-06-2020 Parapluplan Parkeren vastgesteld bestemmingsplan
05-03-2020 Bekendmaking Ontwerp Paraplubestemmingsplan Parkeren, Gemeente Sint- Michielsgestel officiële publicatie bekendmaking
13-02-2020 Bekendmaking Wet ruimtelijke ordening Vaststelling bestemmingsplan “Actualisatieplan Kommen Berlicum en Middelrode” officiële publicatie bekendmaking
12-02-2020 Hooghei voorontwerp bestemmingsplan
23-01-2020 Actualisatieplan Kommen Berlicum en Middelrode vastgesteld bestemmingsplan
16-01-2020 Visie “Ruimtelijke Ontwikkeling Den Dungen” officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Bekendmaking Vaststelling “Wijzigingsplan Kerkwijk 42 Berlicum” (art. 3.6 lid 1a Wro) officiële publicatie bekendmaking
10-12-2019 Kerkwijk 42, Berlicum vastgesteld wijzigingsplan
05-12-2019 Vaststelling bestemmingsplan “Watertuin Aa-dal” en besluit beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
31-10-2019 Structuurvisie Ruimtelijke ontwikkeling Den Dungen vastgesteld structuurvisie
26-09-2019 Bekendmaking Voorbereidingsbesluit kamerbewoning Sint-Michielsgestel (art. 3.7 Wro) officiële publicatie bekendmaking
19-09-2019 Kamerbewoning Sint-Michielsgestel vastgesteld voorbereidingsbesluit
19-09-2019 Bekendmaking Wet ruimtelijke ordening en Wet geluidhinder Vaststelling bestemmingsplan “Runweg, poort van Berlicum (Runweg, Ruimte voor Ruimte) en besluit beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
19-09-2019 Bekendmaking Wet ruimtelijke ordening Ontwerpbestemmingsplan “Actualisatieplan Kommen Berlicum en Middelrode” officiële publicatie bekendmaking
10-09-2019 Actualisatieplan Kommen Berlicum en Middelrode ontwerp bestemmingsplan
29-08-2019 Runweg, Poort van Berlicum vastgesteld bestemmingsplan
29-08-2019 Bekendmaking Vaststelling “Wijzigingsplan Kerkwijk 40 in Berlicum” (art. 3.6 lid 1a Wro) officiële publicatie bekendmaking
20-08-2019 Kerkwijk 40 vastgesteld wijzigingsplan
11-07-2019 Bekendmaking wijzigingsplan “Kerkwijk 42 Berlicum”, gemeente Sint- Michielsgestel officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen